Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
 
kata (kata nama)
Bersinonim dengan ucap, tutur, bicara, cakap, nyata, titah, sabda, firman, lafaz, sebut, ujar, syarah, bahas;,
Kata Terbitan : sekata, katakan, berkata, berkata-kata, mengata, mengatakan, memperkatakan, terkata, perkataan,


Istilah Bahasa Melayu

Istilah SumberIstilah SasarBidangSubbidangHuraian
prepositional phrasefrasa kata depanLinguistikTiadaTiada
hackneyedkliseKesusasteraanPuisiPengungkapan atau pemilihan kata, frasa atau kalimat yang terlalu kerap digunakan dalam sebuah puisi. Kesannya, keaslian dan keistimewaan kata, frasa atau kalimat tersebut terasa hilang. Contohnya, 'sekuntum mliwar di jambangan menjadi idaman kurnbang'. Sinonim lusuh. .
epithetepitetKesusasteraanTiadaKata sifat yang dihubungkan dengan nama seseorang atau benda tertentu untuk menunjukkan ciri-ciri khususnya. Kata sifat itu akhirnya menjadi nama julukan seseorang atau benda yang berkenaan. Contoh epitet dalam kesusasteraan Inggeris ditemui dalam frasa �Richard the Lion-Heart�, �Willian the Conqueror�, �Charle the Great�, �The Wine-dark Sea�. Dan �Silver Snarling Trumpets�, Contoh epitet dalam kesusasteraan Melayu ditemui dalam frasa kata sifat seperti �Sultan Mahmud Mangkat Dijulang�. �Tun Fatimah Srikandi Bangsa�, �Hang Jebat Derhaka�, �Mahligai Tujuh Tingkat�, dan sebagainya. Dalam sastera Arab, nama Fatih al-Andalus khusus untuk nama julukan Tariq ibn Ziyad, manakala dalam sastera Parsi, Azraq-i Pushan merujuk kepada nama ahli sufi. Epitet juga dikenali sebagai julukan rujukan. Lihat juga nama julukan.
taglineslogan iklanKomunikasi MassaTiadaKata-kata atau frasa yang indah dan menarik untuk menerangkan konsep sesuatu jenama, produk dan sebagainya.
pattems of wordspola kataKesusasteraanPuisiKerangka kata yang dipilih oleh penyair dengan teliti bagi membentuk frasa-frasa dan kalimat-kalimat dalam sesuatu baris atau rangkap puisi. Pola kata yang diturunkan umumnya terbentuk oleh adanya kombinasi pola kata huruf Konsonan� Vokal-Konsonan (KVK) atau Vokal-Konsonan-Vokal (VKV). Contohnya, puisi "Dialog" karya Kassim Ahmad. Tenteramlah (KVK) anak (VKV)
glossglosKesusasteraanTiadaKata-kata yang susah dalam sesebuah teks, dijelaskan pada bahagian marginnya atau frasa dalam bahasa yang senang.
perbilanganperbilanganKesusasteraanPuisiSusunan bentuk kata, frasa mahupun baris yang mengisahkan sesuatu maksud. Walaupun bentuk perbilangan berangkap tetapi biasanya tidak terikat dengan jumlah kata dalam setiap baris. Ada kalanya berirama dan ada kalanya tidak. Kebiasaannya setiap rangkap yang dibina itu dapat memancarkan keseluruhan pemikiran. Contohnya, perbilangan adat di bawah. Usang-usang diperbaharui Lapuk-Iapuk dikajangi Yang elok dipakai Yang buruk dibuang Kalau singkat mintak disambung Kalau panjang mintak dikerat Kalau koyak mintak ditampal
parenthesistanda kurungKesusasteraanTiadaKata, frasa, atau suku kalimat yang di sisipkan ke dalam kalimat yang sebenarnya sudah lengkap.
limerickleitmotiv/leitmotifKesusasteraanTiadaPengulangan kata, frasa atau imej yang mengiringi suatu idea, watak atau situasi.
dictionarykamusLinguistikTiadaSenarai butir leksikal, seperti kata, frasa, atau istilah, biasanya disusun mengikut abjad, dalam bentuk buku. Ia menghuraikan maklumat, seperti sebutan, ejaan, etimologi, makna, padanan dalam satu bahasa atau lebih, golongan kata, atau maklumat tatabahasa lain. kamus terbahagi kepada beberapa jenis, seperti kamus ekabahasa, kamus dwibahasa, dan kamus khusus.
12345

Kembali ke atas