Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[ga.daian] | ݢاداين

Definisi : barang yg tergadai; (Kamus Dewan Edisi Keempat)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata gadaian


Kamus Teknologi Maklumat

Kamus Teknologi Maklumat ct.indd
tahap keselamatan data pada paras yang boleh diterima pakai. Autoriti ini diguna pakai dalam mengendalikan sistem maklumat automasi atau rangkaian komputer. autoriti perakuan autoriti perlindungan data Bank Negara Malaysia barang gadaian Kamus Teknologi Maklumat ct.indd 14 6/6/11 4:01:30 PM 15 autoriti perakuan autoriti perlindungan data Bank Negara Malaysia barang gadaian B bahagian depan tak terpercaya (UFE) (Ig. untrusted front ends (UFE); Br. bahagian depan tak dipercaya (UFE); Id. bagian depan tak terpercaya) Aplikasi antara muka pengguna yang dipasang untuk membolehkan

Kembali ke atas