10.1.102.43

Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[gah] | ݢه

Definisi : sl 1. kemasyhuran, kemuliaan: maka masyhurlah ~nya merata negeri; 2. keangkuhan, kebanggaan; ~ dan takbur kesombongan; 3. ki, bp menjadi buah pertuturan orang, termasyhur: maka ~lah ke seluruh dunia akan kehandalan pahlawan itu; 4. kelihatan hebat: syarikat pengilangan yg ~ dr segi fizikalnya. (Kamus Dewan Edisi Keempat)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata gah


Glosari Dialek Negeri Sembilan

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan DialekMaksud Ayat
ogah[.gAh]kata adjektifmegah.Ogah bona dio bilo kono puji.[.gAh b.nA di.j bi.l k.n pu.dZi]Megah sangat dia, bila kena puji.
hogah[h.gAh]kata kerjacakap besar, menggertak.Dio hogah yo tu, takkan dio borani![di.j h.gAh j tu tA/.kAn di.j b.ÄA.ni]Dia bercakap besar saja, takkan dia berani.
dicunggah[di.tSuN.gAh]kata kerjadikaut.Abeh dicunggahe pase kek topi jalan dek jentolak.[A.bEh di.tSuN.gAh.E pA.sE kE/ t.pi dZA.lAn dE/dZ«n.t.lA/]Habis dikautnya pasir di tepi jalan dengan jentolak.
dilunggah[di.luN.gAh]kata kerjadiratakan.Buket di tongah sawah tu, abih dilunggah dek budoza.[bu.ket di t.NAh sA.wAh tu A.bih di.luN.gAh dE/ bu.d.zA]Bukit di tengah sawah itu habis diratakan oleh buldoza.
ponanggah[p.nAN.gAh]kata nama1. tempat meletak peralatan dapur ketika kenduri.Bilo nak konduri ponoh pinggan mangkuk dilotak kek ponanggah.[bi.l nA/ kn.du.Äi p.nh piN.gAn mAN.ku/ di.l.tA/kE/ p.nAN.gAh]Apabila hendak kenduri, penuh pinggan mangkuk diletakkan di penanggah.
lukuih I[lu.kuih]kata kerjabertungkus lumus.Orang-orang ponanggah lukuih bokojo kek dapo sobab totamue ramai.[.ÄAN..ÄAN p.nAN.gAh lu.kuih b.k.dZ kE/ dA.po s.bAb t.tA.mu.E ÄA.mAj]Orang-orang penanggah bertungkus lumus bekerja di dapur kerana tetamunya ramai.
lohong[l.hN]kata adjektifnakal.Kau ni lohong bona, borapo kali togah, jangan panjek-panjek.[kAw ni l.hN b.nA b.ÄA.p kA.li t.gAh dZA.NAn pAn.dZE/.pAn.dZE/]Kau ini nakal betul, berapa kali ditegah jangan panjat- panjat.
dudut[du.dut]kata kerjahirup, hisap.Usah dudut bondo tu, tak elok. Bodan kau yo yang tak somonggah dibueke kang.[u.sAh du.dut bn.d tu tA/ E.l/ b.dAn kAw j jAN tA/ s.mN.gAh di.bu.wE/.E kAN]Usap hisap benda itu, tidak elok. Badan engkau juga tidak elok dibuatnya nanti.

Kembali ke atas