Artikel Akhbar

JudulPengarangAkhbarKeluaran
Kata ganti nama diriNik Safiah KarimBerita Harian05.02.2001
Kata ganti nama diri singkatNik Safiah KarimBerita Harian13.01.1997
Kata ganti nama diri singkatNik Safiah KarimBerita Harian23.02.1998
Kata ganti nama diri orang ketigaNik Safiah KarimBerita Harian (Berita Pelajar)21.09.1992
Kata ganti nama diri orang keduaNik Safiah KarimBerita Harian24.09.1992
Kata ganti nama diri orang ketigaNik Safiah KarimBerita Harian (Berita Pelajar)02.09.1992
Kata ganti nama diri orang keduaNik Safiah KarimBerita Harian11.09.1992
Beberapa aspek kata ganti nama diriNik Safiah KarimBerita Harian14.09.1998

Kembali ke atas