Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[ha.kim] | حاکيم

Definisi : 1. pegawai yg dilantik utk mengadili sesuatu perbicaraan dlm mahkamah: ~ yg membicarakannya mendapati dia bersalah dan menjatuhkan hukuman penjara; H~ Besar ketua hakim; menjadi ~ sendiri melakukan sekehendak hati terhadap orang yg dianggap bersalah; dihadapkan ke muka ~ dihadapkan ke mahkamah; 2. orang yg dilantik mengadili sesuatu pertandingan (permainan dsb), pengadil: tiga orang guru telah dilantik menjadi ~ dlm peraduan bahas antara sekolah-sekolah; berhakim menjadi hakim: apabila berjanji mungkir, apabila ~ durjana; ~ kpd minta pengadilan kpd: marilah kita ~ kpd ketua kampung utk menentukan siapa salah siapa benar; ~ kpd beruk (harta habis hajat tak sampai) prb minta pengadilan kpd orang yg tamak, sudah tentu dapat kerugian; berhakimkan menggunakan seseorang dsb sbg hakim: oleh sebab tidak ada tempat utk membuat pengaduan apabila berlaku per­selisihan, maka setiap keputusan akan hanya ~ diri sendiri; menghakimi, menghakimkan mengadili, mempertimbangkan (utk menentukan salah benar sesuatu atau seseorang): hakim mah­kamah tinggi ~ perkara-perkara besar spt perkara pembunuhan, penculikan, rompak­an besar, dll; kehakiman segala hal yg berkaitan dgn urusan hukum (undang-undang) dan pengadil­an: jabatan ~; soal-soal ~; ~ semu perihal fungsi yg menyerupai atau seakan-akan fungsi kehakiman yg dijalankan menurut budi bicara pentadbiran, mis tribunal; penghakiman perihal (perbuatan dsb) meng­hakimi: dapatkah kita menjamin keadilan sebenar sekiranya proses ~ masih meng­hadapi masalah kefahaman. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[ha.kim] | حاکيم

Definisi : Ar orang yg pandai-pandai, orang yg ahli (yg bijaksana). (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[ha.kim] | حاکيم

Definisi : 1 pegawai yg mengadili sesuatu perbicaraan di mahkamah: Tuan ~ yg membicarakannya mendapati ia tidak bersalah dan telah dibebaskan. ~ Besar ketua hakim. 2 orang yg dilantik utk mengadili sesuatu pertandingan atau permainan: Tiga orang guru telah dilantik menjadi ~ dlm peraduan bahas antara sekolah-sekolah. berhakim, = ~ kpd minta diadili oleh; minta pengadilan drpd: Marilah kita ~ kpd ketua kampung utk menentukan siapa yg bersalah dan siapa yg benar. menghakimi berlaku atau bertindak sbg hakim terhadap; mengadili: Serahkan perkara itu kpd dia, kamu jangan ~nya. kehakiman hal-hal mengenai urusan undang-undang dan pengadilan: jabatan ~. penghakiman perbuatan (tindakan) menghakimi sesuatu. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
hakim (kata nama)
Bersinonim dengan pengadil, wasit;,
Kata Terbitan : menghakimi,

Peribahasa

Neraca yang palingan,
     bungkal yang piawai.

Bermaksud :

Hakim yang sangat adil. piawai = pandai, cakap.

 

Lihat selanjutnya...(2)


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
badan sebelum tidur. 2 (สะสาง) membaiki: เขาเป็นกรรมการ ชำระพระไตรปิฎก Dia menjadi ahli Jawa­ tankuasa Membaiki Kitab Besar Bud­ dha. 3 (พิจารณาตัดสิน) memutuskan: ศาลได ้ ชำระคดีฆาตกรรมน ั ้นเรียบร ้ อยแล ้ ว Hakim telah selesai memutuskan kes jenayah itu. ชำระความ [-kwa:m] ก memutuskan kes ชำระเงิน [-n] ก membayar wang ชำระหนังส ื อ [-nas:] ก menyemak buku: กระทรวงศ ึ กษาธิการกำล ั งชำระหน ั ั กจะเป็น กลุ ่ มที่ ด ้ อยโอกาส Orang desa selalunya merupakan golongan yang kurang bernasib baik. ดอลลาร ์ [dnla:] น dolar ดะโต ๊ ะยุติธรรม [da:toyuti  tam] น hakim syariah, hakim syarii ดัก [dak] ก menjerat, memerangkap, menjebak: นายพรานคนน ั ้ นด ั กกวางด ้ วยการ ขุดหลุม Pemburu itu menjerat rusa de­ ngan menggali lubang. ดักทำร ้ าย [-tamra
Kamus Thai 2.indb
บริสุทธิ์ Pro- fesor ini terkenal dalam bidang sains tulen. 2 suci: มักกะฮ์เป็นนครบริสุทธิ์ สำหรับ มุสลิม Mekah merupakan bandar suci bagi orang Islam. 3 (คน) tidak bersalah: ผู ้ พิพากษาตัดสินว ่ าเขาบริสุทธิ์ Hakim memu- tuskan dia tidak bersalah. บริสุทธิ์ ใจ [b:risutcai] ว tulus ikhlas: ฉันขอมอบของที่ ระลึกนี้ ด ้ วยความบริสุทธิ์ ใจ Saya memberikan cenderamata ini de­ ngan tulus ikhlas. บริหาร [b:riha:n ่ า นั้ น Saya bukan bapa budak ini, cuma penjaganya sahaja. ผู ้ พิทักษ ์ สันติราษฎร ์ [-pitaksanti- ra:t] น polis ผู ้ พ ิพากษา [-pipa:ksa:] น hakim ผู ้ เยาว ์ [-yau] น orang di bawah umur ผู ้ ร ้ าย [-ra:y] น penjahat ผู ้ สืบตระกูล [-s:ptraku:n] น pewaris keturunan ผู ้
Kamus Thai 2.indb
ึ้ น Ilmu menjadikan seseorang itu bertambah cerdik. ความรู ้ สึก [-ru:sk] น perasaan: ผู ้ พิพากษา ต ั ดสินลงโทษบนพื้ นฐานของหล ั กฐานมิใช ่ ความรู ้ สึกเกลียดหรือร ั ก Hakim menjatuh- kan hukuman berdasarkan bukti, bu- kan bedasarkan perasaan benci atau kasih. ความเร็ว [-reu] น kelajuan: คนข ั บเหยียบ ค ั นเร ่ งเพื่ อเพิ่ มความเร็วขึ้ นไปอีก Pemandu menekan minyak ี ย [-sasi  :a] น wasiat คำสาบาน [-sa:ba:n] น lafaz sumpah: เขากล ่ าวคำสาบานต ่ อหน ้ าผู ้ พิพากษา Dia mengikrarkan lafaz sumpah di hada- pan hakim. คำสารภาพ [-sa:rapa:p] น penga­kuan คำสุภาษิต [-supa:si  t] น pepatah คำหยาบ [-ya:p] น kata-kata kesat คำให ้ การ [-haika:n] น pernyataan keterangan: ผู
Kamus Thai 2.indb
น stew สถาน [sata:n] น 1 tempat: นักฟุตบอล ไปถึงสถานฝึกซ ้ อมก ่ อนเวลาสี่ โมงเย็น Pemain bola sepak sampai di tempat berlatih sebelum pukul empat petang. 2 perka- ra: ศาลตัดสินลงโทษจากความผิดในสามสถาน Hakim menjatuhkan hukuman atas ke- salahan dalam tiga perkara. สถานการณ ์ [-naka:n] น situasi, ke­ adaan: สถานการณ ์ สงครามกลางเมืองใน ประเทศนั้ นยังคงมีต ่ อไป Situasi perang saudara dalam negara itu masih น rasuah: สินบนเป็นสิ่ งต ้ อง ห ้ ามในอิสลาม Rasuah adalah haram dalam Islam. สินสมรส [-somrot] น harta sepenca­ rian: ศาลได ้ ตัดสินให ้ ทั้ งคู ่ แบ ่ งสินสมรสกัน Hakim telah menjatuhkan hukuman supaya mereka membahagikan harta sepencarian. สินสอด [-s:t] น mas kahwin: ครอบคร ั ว ของทั้ งสองฝ ่ ายตกลงในเรื่ องสินสอดแล ้ ว Ke- luarga kedua-dua pihak telah

Kembali ke atas