Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[ha.la.ju] | هالاجو

Definisi : kecepatan gerakan, kadar kecepatan; ~ pusingan wang kadar kecepatan wang bertukar tangan (dlm sesuatu masyarakat atau negara). (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[ha.la.ju] | هالاجو

Definisi : 1 kadar pergerakan sesuatu; kelajuan; kecepatan: Kereta itu dipandu dgn ~ 60 km satu jam. 2 kadar kelajuan pergerakan sesuatu yg menunjukkan kadar perubahan tempatnya mengikut arah tertentu (diberi dlm meter per saat, batu per jam dsb). (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
halaju (kata nama)
Bersinonim dengan kecepatan gerakan, kadar kecepatan.,


Kamus Sains

Kamus Sains.indb
daya ricihan yang dinyatakan dalam dine per sentimeter kuasa dua yang diteruskan dari suatu satah bendalir ke suatu satah selari yang lain (1 sentimeter jauhnya) dan dijanakan oleh suatu perbezaan halaju bendalir mengikut arah daya tersebut. Koefisien ini berubah mengikut suhu. (HID) absorbed water (air terserap) Air yang tertahan di dalam tanih dan mempunyai sifat fizikal yang tidak ba- nyak berbeza wave (gelombang satah akustik) Gelombang satah bagi gelombang akustik. (FIZ) acoustic radar (radar akustik) Radar yang digunakan dalam teknik pengukuran menggunakan gelombang bunyi untuk mengesan atmosfera lapisan bawah dan mengukur halaju angin dan kelembapan. (FIZ) acoustic ratio (nisbah akustik) Nisbah antara keamatan bunyi dari sesuatu sumber dengan keamatan bunyi daripada talun bunyi dalam ruang tertutup. (FIZ) acoustic reactance (reaktans akustik) Reaktans

Kembali ke atas