Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[ha.rus] | هاروس

Definisi : 1. tidak boleh tidak, tidak dapat tidak, mesti, patut, wajib: kita mempunyai kepen­tingan sendiri yg ~ dijaga; engkau ~ berlaku adil dan saksama; 2. boleh jadi, mungkin: padinya ~ tidak menjadi disebabkan ke­kurangan air; 3. tidak mustahil (berlaku, terjadi, dsb), mungkin: ~ seorang musuh itu bertukar menjadi seorang kawan; 4. boleh dilakukan dan boleh pula ditinggalkan, jaiz, mubah: mandi tiga kali sehari adalah ~ hukumnya di sisi agama Islam; seharusnya sepatutnya, semestinya: sudah ~lah kita memelihara diri drpd kekejian; mengharuskan 1. memandang mustahak, (perlu, patut), memestikan, mewajibkan: penuntut-penuntut sekolah diharuskan me­ma­kai pakaian seragam; 2. membolehkan, membenarkan, mengizinkan: pd bait ketiga ulangan suara itu kurang sesuai, tah di­haruskan bersajak dgn ta; agama Islam ~ perceraian; keharusan 1. sesuatu yg harus (patut dll) dilakukan atau sesuatu yg mesti terjadi, ke­mestian, kewajiban: membela maruah orang tuanya memang suatu ~; 2. sesuatu yg boleh berlaku atau mungkin berlaku (ter­jadi), ke­mung­kinan. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[ha.rus] | هاروس

Definisi : 1 boleh dilakukan dan boleh juga ditinggalkan (kedua-duanya tidak berdosa); jaiz. 2 boleh jadi; mungkin: Dia ~ tidak datang, kerana hari hujan. 3 berkemungkinan besar; patut: Kita ~ menjaga nama baik keluarga kita. mengharuskan 1 menjadikan boleh dilakukan atau ditinggalkan; membolehkan; membenarkan: Allah mengharamkan riba dan ~ jual beli. 2 menjadikan patut atau elok: Kita diharuskan berpakaian kemas dan bersih. keharusan 1 keadaan atau sifat harus: ~ berkhatan lewat (dlm syariat Nabi Noh) telah dibatalkan dan diharamkan (dlm syariat Nabi Musa). 2 keadaan mungkin; kemungkinan: ~ berlakunya rusuhan di negara itu adalah besar. 3 sesuatu yg harus atau patut dibuat (dilakukan): Menjaga ketertiban tingkah laku ialah satu ~ bagi kita. seharus­nya sepatutnya; selayaknya: Dia tidak ~ bertindak terburu-buru begitu. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
harus (kata tugas)
1. Bersinonim dengan mesti: patut, wajar, perlu, tidak boleh tidak, tidak dapat tidak,

2. Dalam konteks hukum Islam
bersinonim dengan jaiz, mubah,

Kata Terbitan : seharusnya, mengharuskan, keharusan,

Puisi
 

Kalau begini rupanya padi,
     Harus juga condong ke barat;
Kalau begini rasanya hati,
     Harus juga akan melarat.


Lihat selanjutnya...(4)
Peribahasa

Kaki tertarung inai padahannya,
     mulut terdorong emas padahannya.

Bermaksud :

Segala janji harus ditepati, bila berbuat sesuatu, harus berani menanggung akibatnya. (Peribahasa lain yang sama makna: Kaki terdorong badan merasa; lidah terdorong emas padahnya).

 

Lihat selanjutnya...(47)

557

There’’s no accounting for tastes

Dalam kehidupan ini, setiap insan berbeza cara, kesukaan, perangai, tabiat dan sebagainya. Inilah hakikat yang harus kita terima dan fahami meskipun aneh.

Lain orang lain pendapat.

I don’’t understand why he would rather spend so much money on expensive furniture for his broken-down house. Well I guess, there’’s no accounting for tastes.

Saya tidak faham kenapa dia sanggup berbelanja besar dengan membeli perabut yang mahal-mahal untuk rumahnya yang retak seribu itu. Gamaknya inilah yang dikatakan lain orang lain pendapat.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(52)

Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
จ 101 จง [co] ก mesti, harus จงเกลียดจงช ั ง [-kli  :atcoca] ก membenci จงใจ [-cai] ว sengaja: โฆษกสำนักงาน ตำรวจแห ่ งชาติจงใจมาพบกับประชาชนใน 3 จังหวัดภาคใต ้ Jurucakap Pejabat Po­ lis Kebangsaan sengaja datang ber­ jumpa dengan rakyat งเคลื่ อนออกไป Dia duduk di terminal bas sehingga bas yang dinaiki emaknya bertolak. จนกระทั่ ง [-krataˆ ] ส ั น sehingga, sampai: บรรดาคนงานจะต ้ องทำงานจนกระทั่ ง เที่ ยงคืน Para pekerja harus beker­ ja sampai tengah malam. = จนถึง จนกว ่ า [-kwa:] สัน sampai, sehingga: ตำรวจจะคอยคนงานชาวกัมพูชาจนกว ่ าเขาจะมา รายงานตัวที่ สถานีตำรวจ Polis akan me­ nunggu pekerja Kampuchea sehing­ ga mereka datang melaporkan diri
Kamus Thai 2.indb
์ [-ke:n] น kaedah กฎข ้ อบังคับ [-k:bakap] ดู กฎ กฎจราจร [-cara:c:n] น peraturan lalu lintas: ผู ้ ข ั บขี่ ยานพาหนะต ้ องเคารพกฎจราจร Pemandu kenderaan harus mematuhi peraturan lalu lintas. กฎธรรมชาติ [-tammaca:t] น hukum alamiah: เกิดและตายไปเป็นกฎธรรมชาติที่ ทุก คนไม ่ สามารถหลีกเลี่ ยงได ้ Hidup dan mati menjadi hukum alamiah yang tidak dapat dielakkan oleh semua orang 1 [ka] น syif: เจ ้ าหน ้ าที่ ร ั กษาความ ปลอดภ ั ยต ้ องทำงานกะหนึ่ ง ๆ ไม ่ ต ่ ำกว ่ าแปดช ั ่วโมง Pegawai keselamatan harus bekerja tidak kurang daripada lapan jam untuk satu syif. กะ 2 [ka] ก menjangkakan, mengagak: เขากะว ่ าอีกประมาณหนึ่ งช ั ่งโมงเครื่ องบินลำน ั ้ น ก็จะถึงกรุงเทพฯ Dia menjangkakan kira- kira
Kamus Thai 2.indb
pusingan akhir รอบรองชนะเลิศ [-r:canal:t] ว pusingan separuh akhir รอบคอบ [-r:pk:p] ว 1 teliti: เราต ้ อง พิจารณาอย ่ างรอบคอบก ่ อนตัดสินใจเรื่ องใด เรื่ องหนึ่ ง Kita harus mempertimbang- kan dengan teliti sebelum membuat se­suatu keputusan. 2 masak-masak: เขาต ้ องคิดให ้ รอบคอบก ่ อนแต ่ งงาน Dia mes­ti berfikir masak-masak sebelum berkahwin. รอบรู 2.indb 319 4/15/2008 11:12:07 AM ร 320 รีม [ri:m] น rim รีรอ [ri:r:] ก berlengah-lengah: เรา ไม ่ ควรรีรอที่ จะทำความดี Kita tidak harus berlengah-lengah untuk membuat ke- baikan. รื่นเริง [rnr:] ก bersuka-ria: หนุ ่ มสาว กำลังรื่ นเริงอยู ่ ในงานต ้ อนรับปีใหม ่ Para re­ maja sedang bersuka-ria di majlis
Kamus Thai 2.indb
itu supaya berhenti menunggang motosikal. บังคับใจ [-cai] ก bersabar: ถึงแม ้ เขารู ้ สึก โกรธกับการกระทำนั้ นแต ่ เขาก็ต ้ องบังคับใจ Walaupun dia berasa geram dengan tin- dakan itu namun dia harus bersa­bar. บังคับบัญชา [-banca:] ก mengarah- kan: ผู ้ บัญชาการตำรวจแห ่ งชาติบังคับบัญชา ตำรวจทั่ วประเทศให ้ อยู ่ ในวินัยอย ่ างเคร ่ งครัด Ketua Polis Negara mengarahkan se- mua anggota polis กฎหมายเป็นอันขาด Kamu jangan sekali- kali melanggar undang-undang. ฝ่าฟัน [-fan] ก menempuh: ถ ้ าคุณต ้ องการ ความสำเร็จคุณต ้ องฝ่าฟันอุปสรรคทั้ งหลาย ให ้ ได ้ Kalau anda mahukan kejayaan, anda harus menempuh segala rinta­ ngan = ฝ่า ฝ่ามือ [fa:m:] น tapak tangan ฝ้า 1 [fa:] น siling ฝ้า 2 [fa:] น jeragat ฝ้าฟาง [fa:fa:] ว rabun ฝาก [fa:k

Kembali ke atas