Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[ha.ti] | هاتي

Definisi : 1 organ berwarna perang ke­merah-merahan di dlm tubuh yg menge­luarkan hempedu dan membersih­kan darah: ~ kambing; ~ lembu. 2 tempat melahirkan segala perasaan; batin: Mereka ketawa kerana suka ~. Rupanya buruk tetapi ~nya baik. 3 bahagian tengah pd sesuatu: ~ kayu; ~ nanas. ~ budi keperibadian seseorang yg tergambar pd tingkah laku, pekerti atau pertuturannya. ~ kecil pe­rasaan yg terkandung dlm batin (hati). berhati mempunyai atau menaruh sesuatu perasaan; berperasaan: ~ keras. ~ batu a. bersifat degil. b. tidak mempunyai belas kasihan. ~ berlian (emas) bersifat sangat baik hati, suka menolong dan membuat kebajikan. ~ binatang bersifat bengis. ~ perut mempunyai perasaan yg halus; bertimbang rasa. ~ pilu bersedih. ~ waja tidak mudah kecewa. ~ walang tidak sedap hati; khuatir; bimbang. sehati sepakat; seia sekata; bersatu hati. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)

[ha.ti] | هاتي

Definisi : ; hati-hati cermat ketika melakukan sesuatu; teliti; ingat-ingat. berhati-hati berbuat sesuatu dgn hati-hati; beringat-ingat; berjaga-jaga: Ia ~ ketika membuat kerja. memperhatikan 1 me­mandang atau melihat dgn cermat; mengamat-amati: Segala gerak-geri dan tingkah lakunya diperhatikan oleh gurunya. 2 mengambil peduli; mempedulikan; mengendahkan: Dia tidak sedikit pun ~ nasihat ibu bapanya. perhatian keingin­an atau kesukaan kpd sesuatu; minat: Disangkanya kita ada ~ terhadapnya. menarik ~ menimbulkan minat. pemerhatian perbuatan memperhatikan: Asal usul penyakit itu diketahui setelah ~ dan percubaan dijalankan. pemerhati 1 orang yg memberikan perhatian. 2 orang yg menghadiri (menyertai) sesuatu persidangan, seminar dll tetapi tidak mengambil bahagian dlm perbincangan dsb. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)

[ha.ti] | هاتي

Definisi : ; hati-hati nama sj pokok renek yg daunnya dijadikan ubat sakit perut, Coleus amboinicus. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
hati (kata nama)
Bersinonim dengan batin, perasaan, jiwa, roh, emosi;,
Kata Terbitan : sehati, berhati-hati, memerhatikan, memperhatikan, perhatian, pemerhatian, pemerhati,

Puisi
 

Hati-hati pinang muda,
     Pinang muda makan pipit;
Sampai hati meninggal saudara,
     Tidak mengenang barang sedikit.


Lihat selanjutnya...(845)
Peribahasa

Lupa ketinggalan,
     terlelap kemalingan.

Bermaksud :

Kurang hati-hati mengakibatkan kerugian. lelap = tidur; kemalingan = kecurian.

 

Lihat selanjutnya...(224)

379

So many men, so many opinions.

Setiap orang berbeza pandangan atau kemahuan.

Rambut sama hitam, hati lain-lain

A motely crowd turned up for yesterday's general meeting. Each had different views to offer. So many men, so many opinions, so I doubt that agreement would ever be reached.

Bermacam-macam orang hadir dalam mesyuarat agong semalam. Setiap orang memberikan pandangan yang berlainan. Memandangkan rambut sama hitam, hati lain-lain, saya tidak yakin bahawa persetujuan boleh dicapai.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(72)

Glosari Dialek Kelantan

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
brambi[bÄAm.bi]kata kerjamelakukan sesuatu dengan berhati-hati, beringat-ingat.Kalu jale male, demo keno brambi.[kA.lu dZ:A.lE mA.lE dE.m k«.n bÄAm.bi]Kalau berjalan malam kamu mesti berhati-hati.
ranya[ÄA.øA]kata kerja1. mengambil makanan dengan menggunakan tangan daripada hidangan secara sesuka hati; ranga, rawo.Jange dok ranya gak dale pingge ore, tok baek.[dZA.NE do/ ÄA.øA gA/ dA.lE piN.gE .ÄE t/ bAe/]Jangan mengambil makanan secara sesuka hati daripada pinggan orang lain, tak baik.
cakduh[tSA/.duh]kata adjektifberkenaan perangai seseorang yang cuai semasa melakukan sebarang pekerjaan, tidak berhati-hati, tidak teliti, tidak bertanggungjawab.Kalu kito wak krijo cakduh, ore tok cayo doh ko kito.[kA.lu ki.t wA/ kÄi.dZ tSA/.duh .ÄE t/ tS:A.j dh k Kalau kita buat kerja tak berhati-hati, orang tak percaya lagi kepada kita.
   2. perasaan panas hati (kerana dihina, ditipu dan lain-lain), marah.Sipe bilek tu come, kelek kakok mung ngidong ke.[si.pE bi.le/ tu tS:.mE k«.le/ kA.k/ muN N:i.doN kE]Kemas bilik tu elok-elok, balik kakak kamu marah nanti.
wa[wA)]kata adjektifpanas hati atau marah; beduwa.Ambo gak, wa sunggoh tengok ko pranga diyo.[Am.b gA/ wA) suN.goh tE.N/ k pÄA.NA di.j]Saya marah sungguh tengok perangainya.
lola[l.lA)]kata adjektiftidak berhati-hati, gopoh.Mung ni lola, bendo besa tu nyo sepak buleh.[muN ni l.lA) b«n.d b«.sA tu ø s«.pA/ bu.leh]Kamu ni gopoh, benda sebesar tu disepaknya.
beduwa[b«.du.wA)]kata adjektifpanas hati atau marah; wa.Ambo gak, beduwa sunggoh tengok ko pranga diyo.[Am.b gA/ b«.du.wA) suN.goh tE.N/ k pÄA.NA di.j]Saya marah sungguh tengok perangainya.
be dengabE) d«.NA] mendengar dengan teliti dan berhati-hati (secara rahsia).Acu be denga ore dok kecek bowoh rumoh.[A.tSu bE) d«.NA .ÄE d/ k:E.tSE/ b:.wh Äu.mh]Cuba dengar dengan teliti orang bercakap di bawah rumah.
naka[nA.kA]kata adjektifberkenaan perbuatan atau kata-kata yang menggelikan hati, kelakar, lucu.Budok tu naka sunggoh, semo ore suko ko diyo.[bu.d/ tu nA.kA suN.goh s:«.m .ÄE su.k k di.j]Budak tu kelakar sungguh, semua orang suka padanya.
gayo[gA.j]kata kerjamenggunakan kata-kata manis dengan tujuan memikat hati, memujuk.Acu gayo gak adek mung tu, ngaju jok pagi lagi.[A.tSu gA.j gA/ A.de/ muN tu N:A.dZu dZ/ p:A.gi lA.gi]Tolong pujuklah adik kamu tu, merajuk dari pagi lagi.
12

Kembali ke atas