Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[ha.ti] | هاتي

Definisi : 1 organ berwarna perang ke­merah-merahan di dlm tubuh yg menge­luarkan hempedu dan membersih­kan darah: ~ kambing; ~ lembu. 2 tempat melahirkan segala perasaan; batin: Mereka ketawa kerana suka ~. Rupanya buruk tetapi ~nya baik. 3 bahagian tengah pd sesuatu: ~ kayu; ~ nanas. ~ budi keperibadian seseorang yg tergambar pd tingkah laku, pekerti atau pertuturannya. ~ kecil pe­rasaan yg terkandung dlm batin (hati). berhati mempunyai atau menaruh sesuatu perasaan; berperasaan: ~ keras. ~ batu a. bersifat degil. b. tidak mempunyai belas kasihan. ~ berlian (emas) bersifat sangat baik hati, suka menolong dan membuat kebajikan. ~ binatang bersifat bengis. ~ perut mempunyai perasaan yg halus; bertimbang rasa. ~ pilu bersedih. ~ waja tidak mudah kecewa. ~ walang tidak sedap hati; khuatir; bimbang. sehati sepakat; seia sekata; bersatu hati. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)

[ha.ti] | هاتي

Definisi : ; hati-hati cermat ketika melakukan sesuatu; teliti; ingat-ingat. berhati-hati berbuat sesuatu dgn hati-hati; beringat-ingat; berjaga-jaga: Ia ~ ketika membuat kerja. memperhatikan 1 me­mandang atau melihat dgn cermat; mengamat-amati: Segala gerak-geri dan tingkah lakunya diperhatikan oleh gurunya. 2 mengambil peduli; mempedulikan; mengendahkan: Dia tidak sedikit pun ~ nasihat ibu bapanya. perhatian keingin­an atau kesukaan kpd sesuatu; minat: Disangkanya kita ada ~ terhadapnya. menarik ~ menimbulkan minat. pemerhatian perbuatan memperhatikan: Asal usul penyakit itu diketahui setelah ~ dan percubaan dijalankan. pemerhati 1 orang yg memberikan perhatian. 2 orang yg menghadiri (menyertai) sesuatu persidangan, seminar dll tetapi tidak mengambil bahagian dlm perbincangan dsb. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)

[ha.ti] | هاتي

Definisi : ; hati-hati nama sj pokok renek yg daunnya dijadikan ubat sakit perut, Coleus amboinicus. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
hati (kata nama)
Bersinonim dengan batin, perasaan, jiwa, roh, emosi;,
Kata Terbitan : sehati, berhati-hati, memerhatikan, memperhatikan, perhatian, pemerhatian, pemerhati,

Puisi
 

Hati-hati pinang muda,
     Pinang muda makan pipit;
Sampai hati meninggal saudara,
     Tidak mengenang barang sedikit.


Lihat selanjutnya...(845)
Peribahasa

Lupa ketinggalan,
     terlelap kemalingan.

Bermaksud :

Kurang hati-hati mengakibatkan kerugian. lelap = tidur; kemalingan = kecurian.

 

Lihat selanjutnya...(224)

379

So many men, so many opinions.

Setiap orang berbeza pandangan atau kemahuan.

Rambut sama hitam, hati lain-lain

A motely crowd turned up for yesterday's general meeting. Each had different views to offer. So many men, so many opinions, so I doubt that agreement would ever be reached.

Bermacam-macam orang hadir dalam mesyuarat agong semalam. Setiap orang memberikan pandangan yang berlainan. Memandangkan rambut sama hitam, hati lain-lain, saya tidak yakin bahawa persetujuan boleh dicapai.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(72)

Glosari Dialek Pulau Pinang

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
bok baek[b bAe] berhati-hati dalam melakukan sesuatu.Ujan-ujan ni bawak reta bok baek sikit.[u.dZAn.u.dZAn ni bA.wA ÒE.tA b bAe si.kit]Hujan-hujan seperti ini bawa kereta berhati-hati sikit.
halai [[hA.lAj]kata adjektifpuas hati.Pi kolompo baru ni bayaq seratuih pon halai.[pi ko.lom.po bA.Òu ni bA.jA)Ö s«.ÒA.tuC pon hA.lAj]Pergi ke Kuala Lumpur baru-baru ini bayar seratus pun puas hati.
   5. melakukan sesuatu sesuka hatiDia maen tutoh reta ikut dan, tak kira lampu hijau, lampu merah dia redah saja[di.jA mAen tu.toh ÒE.tA i.kut dAn tA ki.ÒA lAm.pu hi.dZAw lAm.pu mE.ÒAh di.jA Ò«.dAh sA.dZA]Dia membawa kereta sesuka hati, tidak kira lampu hijau, lampu merah dia rempuh saja.
pedo[p«.d]kata kerjamelakukan sesuatu pekerjaan dengan penuh berhati-hati, teliti dan cermatHang kena pedo sikit masa dok pasang waya takot dia syot.[hAN k«.nA p«.d si.kit mA.sA do pA.sAN wA.jA tA.kot di.jA St]Awak perlu berhati-hati sedikit semasa memasang wayar bimbang berlaku litar pintas.
becinta[b«.tSin.tA]kata adjektifrasa berat hati untuk melakukan sesuatu kerana sesuatu sebab yang kurang menyenangkan.Aku becinta sunggoh nak pi rumah mak mentua aku, pasai jaoh sangat.[A.ku b«.tSin.tA suN.goh nA pi Òu.mAh mA m«n.tu.wA A.ku pA.sAj dZAoh sA.NAt]Saya merasa berat hati hendak pergi rumah ibu mentua saya sebab jauh sangat.
beceragah[b«.tS«.ÒA.gAh]kata adjektifberkenaan dengan sesuatu yang mencacak seperti paku, janggut, misai danBok baek bejalan tang tu, paku beceragah.[b/ bAe/ b«.dZ­A.lAn tAN tu pA.ku b«.tS«.ÒA.gAh]Berhati-hati apabila berjalan di situ, paku mencacak.
relah[Ò«.lAh]kata namakoyak berkenaan kainBok baek sikit pakai kaen pelekat tu pasai dah lama, takot relah.[b bAe si.kit pA.kAj kAen p«.lE.kAt tu pA.sAj dAh lA.mA tA.kot Ò«.lAh]Berhati-hati apabila memakai kain pelekat itu sebab sudah lama, bimbang terkoyak.
sang kelibut[sAN k«.li.but] gopoh-gapahOrang sang kelibut reja dia selalunya tak puaih ati.[o.ÒAN sAN k«.li.but Ò«.dZA di.jA s«.lA.lu.øA tA pu.AC A.ti]Orang gopoh-gapah kerjanya selalu tidak memuaskan hati.

Kembali ke atas