Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[hen.da/.lah] | هندقله

Definisi : mesti, harus, patut, wajib: kalau mahu sihat, ~lah dimakan makanan berzat; (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[hen.da/.lah] | هندقله

Definisi : tidak dpt tidak; mesti; patut. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata hendaklah

Puisi
 

Hendaklah minum tidak bergula,
     Pahitlah pahit diminum juga;
Sudahlah hati bersama suka,
     Baiklah baik diikut juga.


Lihat selanjutnya...(16)
Peribahasa

Mengais hendaklah berkuku.

Bermaksud :

Mencari penghidupan hendaklah berpengetahuan (modal atau alat).

 

Lihat selanjutnya...(144)


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
ประธานชมรม Kami mengundi menyo­ kong Encik Samai menjadi ketua per- satuan. ลงชื่อ [-c:] ก menandatangani: ผู ้ ซื้ อบ ้ าน ต ้ องลงชื่ อในสัญญาซื้ อขายกับเจ ้ าของโครงการ Pembeli rumah hendaklah menan­ datangani surat jual beli dengan pi­ hak pemaju. ลงดาบ [-da:p] ก memancung leher, me- menggal leher: เพชฌฆาตลงดาบอาชญากร เมื่ อเวลาตีสี่ Algojo telah memancung leher penjenayah pada pukul empat pagi ตัว Pak Cik Daeng me­ me­lihara 15 ekor lembu. เลี้ยงดู [-du:] ก menyara: ลูก ๆ ควรเลี้ ยงดู พ ่ อแม ่ เมื่ อแก ่ เฒ ่ า Anak-anak hendaklah menyara ibu bapa apabila mereka sudah tua. เลียงผา [lia:pa:] น kambing gurun เลียน [lian] ก meniru: เขาเลียนเสียงเห ่ า ของหมาได ้ เก ่ ง Dia pandai meniru bunyi salakan
Kamus Thai 2.indb
2008 11:09:32 AM ผ 251 ลุงอาลีผนึกฝาไหบูดู Pak Cik Ali menge- japkan tudung tempayan budunya. 2 melekatkan, merekatkan: ผู ้ สมัครต ้ องผนึก อากรแสตมป ์ 10 ริงกิตในหนังสือสัญญา Pemo- hon hendaklah melekatkan setem RM 10 pada surat perjanjian. ผนึกกำลัง [-kamla] ก berpadu tena- ga: ตำรวจและทหารผนึกกำลังเพื่ อปราบปราม การลักลอบค ้ าของหนีภาษี Pasukan polis dan tentera berpadu tenaga untuk membanteras penyeludupan. ผม 1 [pom 3,500 บาท Laila me­ ngirim wang kepada ibunya seba­ nyak 3500 baht sebulan. ฝากครรภ ์ [-kan] ก mendapatkan pemeriksaan pranatal: สตรีที่ ตั้ งครรภ ์ ควรฝากครรภ ์ Ibu yang hamil hendaklah mendapatkan pemeriksaan pranatal. ฝากเงิน [-n] ก menyimpan wang: ฝ ฝน ฝาก Kamus Thai 2.indb 257 4/15/2008 11:09:37 AM ฝ 258 เด็ก ๆ เหล ่ านั้
Kamus Thai 2.indb
didengar. กลมกลืน [-kl:n] ว 1 sebati: เมื่ อส ่ วน ผสมของแป ้ งกลมกลืนก ั นแล ้ วควรเก็บไว ้ ในตู ้ เย็น 15 นาที Apabila sudah sebati, adunan tepung itu hendaklah disimpan selama 15 minit di dalam peti sejuk. 2 sedon- don: เขาใส ่ ผ ้ าคลุมเสื้ อผ ้ าและร ้ องเท ้ าที่ กลมกลืน ก ั น Dia memakai tudung ของคนไข ้ Doktor berjaya mengeluarkan racun daripada usus pesakit. ข ั บขี่ [-ki  :] ก memandu เราต ้ องข ั บขี่ ด ้ วย ความระม ั ดระว ั ง Kita hendaklah meman- du dengan berhati-hati. ข ั บเคลื่อน [-kl:an] bergerak: รถบรรทุก ค ั นนี้ ข ั บเคลื่ อนด ้ วยไบโอดีเซล Lori ini ber- gerak menggunakan biodiesel. ข ั บเคี่ยว
Kamus Thai 2.indb
n] ว 1 sebati: เมื่ อส ่ วนผสมของแป ้ งกลมกลืนก ั น แล ้ ว ควรเก ็บไว ้ ในตู ้ เย ็น 15 นาที Apabila sudah sebati, adunan tepung itu hendaklah disimpan selama 15 minit di dalam peti sejuk. 2 sedondon: เขาใส ่ ผ ้ าคลุม เส ื้ อผ ้ าและรองเท ้ าท ี่ กลมกลืนก ั น Dia memakai tudung, baju n] ว 1 sebati: เมื่ อส ่ วนผสมของแป ้ งกล มกลืนก ั นแล ้ ว ควรเก ็บไว ้ ในตู ้ เย ็น 15 นาที Apabila sudah sebati, adunan tepung itu hendaklah disimpan selama 15 minit di dalam peti sejuk. 2 sedondon: เขาใส ่ ผ ้ าคลุม เส ื้ อผ ้ าและรองเท ้ าท ี่ กลมกลืนก ั น Dia memakai tudung, baju
Kamus Thai 2.indb
ได ้ ออกใบฎีกาเพื่ อให ้ ชาวบ ้ านมาทำบุญ Pihak kuil Buddha telah mengedarkan surat rayuan derma kepada orang kampung. 3 tuntutan peruntukan: ฎีกาเบิกเงินต ้ อง วางต ่ อคลังจังหวัด Tuntutan peruntukan hendaklah dikemukakan ke pejabat perbendaharaan wilayah. ฎีกา ฎ ี กา Kamus Thai 2.indb 146 4/15/2008 11:06:12 AM 3 ค 147 ฏ ฏ ฏ ฏ พยัญชนะตัวที่ 15

Kembali ke atas