Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
 
hilang
1. Bersinonim dengan lenyap
( lesap, kesasar, hirap, ghaib, sirna, )
(adjektif:)

2. Dalam konteks marah
bersinonim dengan reda, padam, pudar, luntur, surut,
(adjektif:)

3. Dalam konteks kiasan
bersinonim dengan mati, wafat, mangkat, gugur, meninggal,
(kata kerja:)

Kata Terbitan : menghilang, menghilangkan, kehilangan, penghilangan, penghilang,


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
้ ที่ ต ้ องซื้ อ Isteri saya tidak menentukan jenis buah yang perlu dibeli. 2 memastikan: ไซนับ ไม ่ สามารถระบุจำนวนเงินของเธอที่ หายไปได ้ Zainab tidak dapat memastikan jumlah wangnya yang hilang. ระเบิด [rab:t] น 1 bom ก 2 meletup: ล ้ อรถจักรยานฉันระเบิด Tayar basikal saya meletup. 3 meletupkan: คนงานกำลังระเบิด ภูเขาเพื่ อทำอุโมงค ์ Pekerja-pekerja sedang meletupkan bukit untuk membina tero ราชสำนัก [ra:tcasamnak] น istana ราชอาณาจักร [ra:tcaa:na:cak] น negara ราชโองการ [ra:tcao:ngka:n] น ti- tah diraja ราชา [ra:ca:] น raja ราชาศัพท ์ [-sap] น bahasa istana ราชินี [ra:cini:] น raja perempuan, permaisuri ราด [ra:t] ก menyiram: หมอราดศีรษะ ลูกของฉันด ้ วยน ้ ำดอกมะลิ Bomoh itu me- nyiram kepala anak saya dengan air bunga melur
Kamus Thai 2.indb
้ ำของสระ Kiambang memenuhi per­ mukaan kolam. จอง [c:] ก (มั ่ นหมายไว ้ ขอกำ หนดไว ้ ) men- empah: ประธานชมรมภาษามลายูได ้ จองโรงแรม ไว ้ สำหรับคณะนักศ ึ กษาจากมหาวิทยาลัยมาลายา Ketua Persatuan Bahasa Melayu te­ lah menempah hotel untuk rombongan pelajar dari Univesiti Malaya.= จับจอง จองจำ [-cam] ก membelenggu: จริยศาสตร ์ จอง Kamus Thai 2.indb 103 4/15/2008 11:05:44 เขากระทำ ความผิดโดยเจตนา Dia melakukan kesala­ han dengan sengaja. เจตนารมณ ์ [ce:ttana:rom] น tujuan: เจตนารมณ ์ ของการเดินขบวนของประชาชนก็เพื่ อ สนับสนุนมติของสหประชาชาติ Tujuan tun­ juk perasan itu hanya untuk menyokong keputusan Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu. เจน [ce:n] ว 1 cam benar : เขาเจนตากับ คนนั้ น Dia cam benar akan orang itu. 2 mahir: เขาเป็นนักโต ้ วาทีที่ เจนเวที Dia se­ orang pendebat yang mahir

Kembali ke atas