Maklumat Kata

Kamus Bahasa MelayuDefinisi : = ~ syarak (syariah) peraturan (ketentuan) mengenai kehidupan menurut Islam; (Kamus Dewan Edisi Keempat)


Definisi : peraturan mengenai cara hidup dll menurut Islam. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
hukum (kata nama)
1. Rujuk undang-undang

2. Bersinonim dengan ketetapan: ketentuan, peraturan, cara, tatacara,

Kata Terbitan : hukuman, menghukum, menghukumkan, terhukum,


Ensiklopedia

TajukSinopsisBidangKlasifikasi
ISTIHSAN

Istihsan ialah satu daripada sumber hukum Islam. Ia bermaksud keputusan yang dibuat bukan berdasarkan qiyas tetapi berdasarkan maslahah atau kepentingan umum.

UNDANG-UNDANGKonsep
HUKUM-HUKUM PERKAHWINAN ISLAM

Hukum-hukum perkahwinan Islam, peraturan atau ketentuan menurut hukum syarak sama ada wajib, harus, sunat, makruh atau haram.

AGAMAKonsep
HUKUM KANUN BRUNEI

HUKUM KANUN BRUNEI, teks undang-undang tradisional Brunei. Undang-undang ini merupakan adunan antara hukum adat resam dengan hukum Islam yang bersumberkan al-Qu’ran dan hadis. Teks Hukum Kanun Brunei disadur atau disusun berdasarkan teks Undang-undang Melaka yang dihasilkan pada zaman kegemilangan Melaka pada akhir abad ke-15.

SEJARAH DAN ARKEOLOGIKarya
ENAKMEN PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM

ENAKMEN PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM, undang-undang Islam yang telah diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri dan berkuat kuasa di setiap negeri di Malaysia, kecuali di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Labuan. Di kedua-dua wilayah ini, undang-undang ini dikenal sebagai Akta Pentadbiran Hukum Islam kerana diluluskan oleh Parlimen.

BUDAYAPerjanjian/Konvensyen/Triti/Persetiaan
HUKUM PEWARISAN ISLAM

Hukum Pewarisan Islam, salah satu cabang dalam hukum kekeluargaan Islam.

AGAMADasar
GUNDIK

GUNDIK, perempuan simpanan raja atau sultan. Isteri (permaisuri) raja biasanya berketurunan raja dan dikahwini secara sah, manakala gundik ialah perempuan bukan berdarah raja yang diambil sebagai hamba atau orang suruhan raja atau istana. Bilangan isteri raja tidak melebihi empat orang sesuai dengan hukum Islam. Sebaliknya, raja boleh mempunyai gundik seramai mungkin. Pada peringkat awal perkembangan, Islam membolehkan hamba digauli oleh tuannya. Raja mengambil kesempatan itu untuk menghalalkan perbuatan tersebut dengan mempunyai gundik antara 300 hingga 400 orang.

SEJARAH DAN ARKEOLOGIKonsep
QISASHukum jenayah Islam yang membabitkan kesalahan membunuh atau mencederakan orang lain.AGAMAKonsep
HUKUM SYARAK

HUKUM SYARAK, hukum yang ditetapkan oleh Allah untuk panduan hidup orang Islam bersumberkan al-Qur’an, sunnah, ijmak ulama dan qiyas.

BUDAYAKonsep
MUKTAZILAH

Muktazilah ialah nama sebuah kumpulan Islam

yang banyak menggunakan hujah akal dalam usul-usul

agama, dalil-dalil dan kiasan hukum yang lain.

Aliran pemikiran ini wujud sejak zaman

pemerintahan Kerajaan Abbasiyyah.

UMUM 
MAJLIS UGAMA ISLAM SABAH

MAJLIS UGAMA ISLAM SABAH, badan yang bertanggungjawab sepenuhnya terhadap hal ehwal agama Islam di Sabah. Majlis Ugama Islam Sabah (MUIS) ditubuhkan pada 16 Februari 1971 dengan kelulusan Enakmen Pentadbiran Hukum Syarak No. 15/1971 oleh Dewan Undangan Negeri. Enakmen tersebut kemudiannya diubahsuai, dikemas kini dan diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri pada tahun 1977.

SEJARAH DAN ARKEOLOGIInstitusi/Organisasi
12

Kembali ke atas