Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[hu.tan] | هوتن

Definisi : 1. kawasan yg ditumbuhi pokok-pokok liar (terbiar), rimba: mereka pergi ke ~ menahan perangkap; pengawas ~ pegawai yg ditugaskan oleh kerajaan utk mengawasi hutan; 2. ki tidak dipelihara orang, liar: anjing ~; ayam ~; 3. pokok-pokok (tumbuh-tumbuhan) yg tidak dipelihara di sesuatu kawasan; ~ asli hutan yg semula jadi (bukan belukar); ~ bakau kawasan yg ditumbuhi pokok bakau (di tepi laut); ~ banat hutan tebal, rimba raya; ~ belantara hutan besar; ~ belukar hutan yg ditumbuhi kayu-kayuan yg kecil-kecil; ~ dara hutan asli yg belum pernah diterokai; ~ larangan = ~ simpan = ~ tutupan hutan yg kayu-kayunya dll tidak boleh diambil (ditebang dll); ~ lepas = ~ rimba hutan yg luas dan besar, hutan belantara; ~ lipur hutan simpan yg dibuka utk kegunaan orang ramai sbg tempat riadah, perkelahan, dll; ~ muda hutan yg baru ditumbuhi pokok-pokok; ~ rekreasi hutan lipur; ~ tua hutan yg pokok-pokoknya sudah tua; ~ jauh diulangi, ~ dekat dikendana prb harta benda (baik jauh atau dekat) hendaklah selalu dijaga supaya jangan merugikan; apa guna­nya merak mengigal di ~ prb tidak berfaedah memperlihatkan kepandaian kpd orang bodoh; apa gunanya bulan terang dlm ~, jikalau dlm negeri berapa baiknya prb lebih berfaedah pengetahuan itu ditunjukkan di dlm majlis supaya orang dapat mengambil man­faat daripadanya; menghutan menjadi hutan, ditumbuhi po­kok-pokok dll: ladang yg ditinggalkan itu ~ lagi; menghutankan menjadikan (daerah, kawa­san, dll) hutan: tanah bekas ditanam tem­bakau dihutankan selama tujuh tahun sebelum ditanami tembakau kembali; kehutanan (ilmu, pengusahaan, dll) ber­kena­an hutan; pegawai ~ pegawai yg men­jalankan kerja yg berkaitan dgn hutan; perhutanan pemeliharaan dll hutan; penghutanan usaha (kegiatan dsb) mena­nami semula kawasan yg luas dgn pokok-pokok kayu supaya kembali (menjadi) spt hutan. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[hu.tan] | هوتن

Definisi : kawasan tanah yg ditumbuhi pokok-pokok (yg biasanya tidak dipelihara orang); rimba: Mereka pergi ke ~ mencari kayu api. ~ bakau kawasan yg ditumbuhi pokok-pokok bakau. ~ belantara hutan yg besar. ~ lepas (rimba) hutan yg besar (yg belum dibuka orang). ~ lipur hutan tempat bersenang-senang (berehat-rehat) utk menyegarkan badan. ~ simpan kawasan hutan yg pokoknya tidak boleh ditebang. perhutanan ilmu, pengurusan dll ttg hutan: Jabatan ~; istilah ~. pegawai ~ pegawai yg menjalankan kerja-kerja yg berkaitan dgn hutan. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
hutan (kata nama)
Bersinonim dengan belantara, rimba, belukar, semak, samun, semak samun, jabun, repuhan, rok;,
Kata Terbitan : menghutan, menghutankan,

Puisi
 

Ayam hutan terbang ke hutan,
     Hinggap di tanah mencari makan;
Hendak memikat burung di hutan,
     Burung di sangkar mati tak makan.


Lihat selanjutnya...(98)
Peribahasa

Anak dipangku dilepaskan,
     beruk di hutan disusukan.

Bermaksud :

Urusan sendiri ditinggalkan kerana mementingkan urusan orang lain. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Anak di riba diletakkan, kera di hutan disusui, b. Anak kera di hutan disusui, anak sendiri di rumah kebuluran, c. Anak monyet di hutan disusui, anak sendiri di rumah kekeringan).

 

Lihat selanjutnya...(28)

89

Charity begin at home

Urusan keluarga atau orang yang terdekat dengan kita haruslah diutamakan sebelum mengambil berat halo rang lain.

(Anak) kera di hutan disusukan, anak sendiri di rumah kebuluran

He should look after his sick children first before flying off to the neighbouring country to help those tsunami victims. Perhaps someone should remind him that charity begin at home.

Dia seharusnya menjaga anak-anaknya yang sakit itu terlebih dahulu sebelum terbang kenegara jiran untuk membantu mangsa tsunami. Mungkin ada orang yang perlu mengingatkannya bahawa janganlah anak kera di hutan disusukan, anak sendiri di rumah kebuluran

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(5)

Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
09:27 AM ป 244 ปา [pa:] ก melontar: เด็กซนเหล ่ านั้ นปา ก ้ อนหินไปในสระ Budak-budak nakal itu melontar batu ke dalam kolam. ป ่ า [pa:] น hutan ป ่ าช ้ า [-ca:] น perkuburan ป ่ าชายเลน [-ca:yle:n] น hutan bakau ป ่ าดงดิบ [-dodip] น hutan dara ป ่ าเถื่ อน [-tan] ว gasar ป ่ าทึบ [-tp] น hutan tebal ป ่ าโปร ่ ง [-pro:] น
Kamus Thai 2.indb
ากลอนกันมาก Orang Thai era Ayudhya ramai yang menjadi pe­ nyair. เจ ้ าบ ่ าว [-ba:w] น pengantin lelaki เจ ้ าป ่ า [-pa:] น 1 (ภูตผี) hantu hutan: ชนพื้ นเมืองยึดมั่ นกับเจ ้ าป ่ า Orang asli per­ caya pada hantu hutan. 2 (ส ั ตว ์ ) raja rimba เจ ้ าแผ ่ นดิน [-pε:ndin] น raja เจ ้ าพนักงาน [-panaka:n] น pe- gawai เจ ้ าพระยา [-praya:] น gelaran
Kamus Thai 2.indb
ระเบียบวาระ [-wa:ra] น agenda ระมัดระวัง [ramatrawa] ก berhati- hati, berwaspada: คุณครูเตือนให ้ หมู ่ ลูกเสือ ระมัดระวังในขณะเดินป่า Guru mengingat- kan kumpulan pengakap itu supaya berhati-hati semasa berjalan di dalam hutan. ระยะ [raya] น jarak: ฉันเป็นนักวิ่ ง ระยะไกล Saya ialah seorang pelari ja- rak jauh. ระยะทาง [-ta:] น jarak: ระยะทาง ระหว ่ างสองเมืองนั้ นห ่ างกัน 42 กิโลเมตร Jarak antara น [ripbi  n] น reben ริบหรี่ [ripri:] ว malap, hampir padam: ฉันเห็นแสงตะเกียงริบหรี่ อยู ่ ในกระท ่ อมกลางป่า Saya nampak cahaya pelita yang ma­ lap di sebuah pondok di dalam hutan. ริม [rim] น tepi ริมฝีปาก [-fi  :pa:k] น bibir ริ ้ วรอย [riwr:y] น gores, calar ริษยา [ritsaya:] ก berdengki: อย ่ าริษยา ความรวยของคนอื่ น Jangan berdengki
Kamus Thai 2.indb
านเรื่ องขำ Dia sedang membaca cerita jenaka. ขิง [ki  ] น halia ขี่ [ki:  ] ก menunggang: เขาขี่ ม ้ าเข ้ าไปในป ่ า Dia menunggang kuda memasuki hutan. ขี ้ [ki:  ] น 1 tahi ก 2 berak ขี้กบ [-kop] น tatal ขี้เกียจ [-ki:at] ว malas ขี้โกง [-ko:] ว penipu = ขี้ ฉ ้ อ ขี้โกหก [-ko น kawasan pilihan raya เขตหนาว [-na:w] น zon iklim sejuk เขตหวงห ้ าม [-huahâ:m] น kawasan larangan เขตอนุร ั กษ์ป ่ าไม ้ [-anurakpa:ma:y] น kawasan hutan simpan เขตอนุร ั กษ์ส ั ตว์ป ่ า [-anuraksatpa:] น kawasan perlindungan hidupan liar เขตอบอุ ่ น [-opun] น zon iklim se­ der­hana เข็น [ken] ก 1 menolak: ชาวบ

Kembali ke atas