Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[hu.tang] | هوتڠ

Definisi : 1. wang dll yg dipinjam drpd orang lain: jangan-jangan ~ itu tak terbayar lagi; belian (jualan) ~ belian (jualan) yg bayar­annya ditangguhkan; membayar ~ me­ngembalikan wang dll yg dipinjam dr orang lain; memberi ~ memberi pinjaman wang; menagih ~ memungut (menuntut kembali) wang yg dipinjamkan; mendapat ~ mendapat pinjaman wang; 2. kewajiban (perasaan ber­kewajiban) membayar balik sesuatu yg dite­rima; ~ bercagar hutang yg diberikan dgn si berhutang mencagarkan sesuatu (spt barang-barang kemas, rumah, tanah, dsb); ~ budi kebaikan yg diperoleh dan yg harus dibalas; ~ darah tuntutan bela (atau bayaran) terhadap seseorang (pihak dll) yg telah melakukan kekejaman dll; ~ lapuk hutang yg tidak berbayar; ~ piutang (wang) yg dipinjam dr dan yg dipinjamkan kpd orang lain, berbagai-bagai hutang; ~ (di) sekeliling pinggang terlalu banyak hutang; surat ~ surat peng­akuan hutang; ~ biduk belum langsai, ~ pengayuh tiba pula = ~ samir belum langsai, ~ kajang datang pula = ~ tembilang belum langsai, ~ tajak tiba pula prb hutang yg lama masih belum habis dibayar datang pula orang menagih hutang yg baru; ~ sebelit (selilit) pinggang = ~ tiap helai bulu = sebanyak ~ si Jibun prb seseorang yg sangat banyak hutangnya; berhutang mempunyai hutang (kpd), me­minjam wang dll drpd seseorang: ia pernah ~ pd ceti; si ~ orang yg berhutang; tempat ~ orang dll yg memberi hutang; ~ berbaris bp berhutang banyak-banyak (drpd berbagai-bagai punca); ~ budi menerima kebaikan orang lain (wajib membalas kebaikan orang); ~ nyawa terselamat hidupnya (ter­selamat oleh pertolongan orang); menghutangkan, memperhutangkan me­min­jamkan wang atau benda kpd seseorang; terhutang 1. sudah berhutang; 2. ~ budi sudah menerima kebaikan orang (tetapi belum berbalas); hutangan Id wang (benda) yg didapati kerana berhutang; orang ~ Id ark orang yg berhutang; perhutangan perihal hutang-berhutang; orang ~ Id ark orang yg memberi hutang (peminta, pemungut, atau penagih hutang); penghutang orang atau pihak yg berhutang, peminjam wang: cagaran merupakan jamin­an utk pemiutang jika ~ tidak memenuhi kewajiban atau gagal membayar kembali pinjamannya. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[hu.tang] | هوتڠ

Definisi : 1 wang dll yg dipinjam drpd orang lain: Dia berjimat kerana hendak menjelaskan ~nya. 2 kewajipan membayar balik apa-apa yg sudah diterima. ~ budi kebaikan orang lain terhadap diri sendiri yg patut dibalas. ~ lapuk hutang yg tidak berbayar. ~ piutang wang yg dipinjam drpd orang lain atau yg dipinjamkan kpd orang lain; ber­bagai-bagai hutang. ~ keliling pinggang terlalu banyak hutang. berhutang meminjam wang dll drpd seseorang: Dia tidak pernah ~. menghutangi memberikan wang dll sbg hutang kpd: Dia ~ saya seratus ringgit. menghutang­kan memberikan pinjaman (wang dll): meminjamkan (wang dll): Saudagar itu banyak ~ wang kpd orang susah. terhutang 1 sudah berhutang. 2 = berhutang sudah menerima kebaikan orang tetapi belum dpt membalasnya: Sampai sekarang saya masih ~ budi kpd­nya. perhutangan perbuatan atau hal berhutang. peng­hutang orang yg berhutang (kpd orang lain). (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
hutang (kata nama)
Bersinonim dengan pinjaman, piutang, kredit, bareh, tunggakan;,
Kata Terbitan : berhutang, menghutangkan, memperhutangkan, terhutang, penghutang,

Puisi
 

Pisang emas bawa belayar,
     Masak sebiji di atas peti;
Hutang emas boleh dibayar,
     Hutang budi dibawa mati.


Lihat selanjutnya...(12)
Peribahasa

Utang (hutang) biduk belum langsai,
     utang (hutang) pengayuh datang pula.

Bermaksud :

Hutang yang dulu belum dibayar, sudah berhutang lagi. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Samir tak habis, kajang pula, b. Utang [hutang] samir belum selesai, hutang kajang tumbuh pula, c. Utang [hutang] tembilang belum langsai, utang [hutang] tajak tiba pula).

 

Lihat selanjutnya...(26)

Lihat selanjutnya...(1)

Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
ก membuang air ปลดเปลื้ อง [-pl  a] ก melepaskan: หลังจากทำงานมาสิบปีในที่ สุดเขาก็สามารถ ปลดเปลื้ องหนี้ สินของเขาได ้ Setelah beker- ja selama sepuluh tahun dia akhirnya dapat melepaskan diri daripada be- ban hutang. ปลดระวาง [-rawa:] ก menghapus kira: รัฐบาลได ้ ปลดระวางอาวุธเก ่ า ๆ Kera- jaan telah menghapus kira senjata- senjata lama. ปลดหนี้ [-ni  :] ก melunaskan hutang ปลดออก [-:k] ดู ปลด ความหมายที่ 2 ปลดอาวุธ [-a:wut] ก meletakkan senjata ปลดแอก [-ε:k] ก memerdekakan ปล ้ น [plon] ก merompak: เมื่ อวานผู ้ ร ้ าย
Kamus Thai 2.indb
ประว ั ติศาสตร ์ ไทย Kementerian Pendidi­ kan sedang menyemak buku sejarah Thai. ชำระหนี้ [-ni  :] ก membayar hu- tang: ร ั ฐบาลจะชำระหนี้ ไอเอ็มเอฟก ่ อนเดือน กรกฎาคมนี้ Kerajaan akan membayar hutang IMF sebelum bulan Julai ini. ชำรุด [camrut] ว rosak: การจราจรติดข ั ด มากเพราะสะพานเดชานุชิตชำรุด Trafik sa­ ngat sesak kerana jambatan Decha­ nuchit rosak. ชำเรา [camrau] ก merogol: ชายคนหนึ่ ง ชำเราหญิงแก ่ ้ ำแควได ้ ทลายลง Jam­­ batan yang menyeberangi Sungai Kwai telah roboh. ทวง [tua] ก menuntut: คนรวยนั้ นมา ทวงหนี้ จากชาวบ ้ านบ ่ อย Orang kaya itu kerap datang menuntut hutang dari­ pada orang kampung. ท ้ วง [tua] ก menegur: เมื ่ อมีคนทำความผิด เราต ้ องท ้ วง Apabila terdapat sese­orang melakukan kesalahan, kita harus mene­ gurnya. ท ่
Kamus Thai 2.indb
หนำใจ [na:mcai] ว puas hati: หลายฝ ่ าย รู ้ สึกหนำใจกับการปฏิบัติการของตำรวจ Be- berapa pihak berasa puas hati dengan tindakan polis. หนี [ni  :] ก lari หนี้ [ni  :] น hutang หนีบ [ni  :p] ก mengepit: คุณลุงปรีชาหนีบ หนังสือพิมพ ์ ไว ้ ใต ้ รักแร ้ Pak Cik Preecha mengepit surat khabar di bawah ke- tiak. หนึ่ง [n] น satu หนืด
Kamus Thai 2.indb
ั บจะเป็นความจริง Cerita yang di­ per­katakan itu hampir menjadi ke- nyataan. ขยาด [kaya:t] ก serik: เขาขยาดที่ จะให ้ เพื่ อนคนน ั ้ นยืมเงิน Dia sudah serik untuk memberikan hutang kepada kawannya. ขยาย [kaya:y] ก 1 (เรื่ องราว) men- jelaskan, menghuraikan, menerangkan 2 (ข ่ าว) menyebarkan 3 (อำนาจ) meluas- kan 4 (คลายให ้ หายแน ่ น) melonggarkan, membuka

Kembali ke atas