Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[i.kan] | ايکن

Definisi : sj binatang berdarah sejuk yg hidup di dlm air serta bernafas melalui insang dan mempunyai sirip utk berenang. ~ air tawar (darat) ikan yg hidup dlm air tawar (spt di sungai, di paya). ~ asin (masin, kering) ikan yg dibubuhi garam dan dikeringkan. ~ basah ikan yg tidak mengalami sebarang proses (spt tidak dikeringkan, tidak dijeruk); ikan yg baru ditangkap. ~ laut ikan yg hidup di laut. ~ pelaga ikan kecil utk diperlagakan. ~ salai ikan yg dikeringkan di atas api. perikanan urusan mengenai ikan: Jabatan ~. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
ikan (kata nama)

Puisi
 

Banyak ikan perkara ikan,
     Ikan bilis sedap sekali;
Banyak hitam perkara hitam,
     Hitam manis pemurah hati.


Lihat selanjutnya...(210)
Peribahasa

Sebab nila setitik,
     rosak susu (= santan) sebelanga.

Bermaksud :

Kerana kejahatan yang sedikit, semua kebaikan menjadi rosak. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Ikan seekor rosakkan ikan setajau, b. Ikan sekambu rosak oleh ikan seekor).

 

Lihat selanjutnya...(91)

107

Don't count your chickens before they are hatches

Jangan bertindak atau bersikap seolah-olah ada sesuatu yang dikehendaki itu sudah dimiliki walhal ia belum lagi menjadi kenyataan.

Ikan lagi di laut, lada garam sudah di sengkalan

Just because the big company has promises you the job, it does not mean that you can resign now and start spending money to celebrate the good news. Don't count your chickens before they are hatches. Wait until they give you an appointment letter.

Hanya kerana syarikat besar itu telah menjanjikan awak pekerjaan, tidak bermakna awak boleh berhenti kerja sekarang, dan berbelanja besar untuk meraikan berita baik itu! Usahlah ikan lagi di laut, lada garam sudah di sengkalan. Tunggu sehingga mereka memberi awak surat pelantikan.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(2)

Glosari Dialek Kedah

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
aya[A.jA]kata namaikan tongkol, ikan kayu, ikan tuna.   
menangkap[m«.nAN.kAp]kata kerjamengambil udara dengan cara menimbulkan kepala di permukaan air (ikan).Menangkap sunggoh ikan dalam petak tu, jom kita balek ambek bok kael.[m«.nAN.kAp suN.goh i.kAn dA.lAm pE.tA/ tu tSom ki.tA bA.le/ Am.be/ b/ kAel]Ikan-ikan dalam sawah itu galak melompat. Ayuh kita pulang mengambil kail.
anak kedak[A.nA/ k«.dA/] sejenis ikan darat seperti ikan haruan dan bersirip merah.   
temekong[t«.m«.koN]kata namasejenis ikan air tawar (seperti ikan duri) sebesar jari tangan dan mempunyai tiga duri.   
berai[bE.ÒAj]kata namasiar atau kilauan ikan dalam laut.Berai ikan temenung nampak macam jamong.[bE.ÒAj i.kAn t«.m«.nuN nAm.pA/ mA.tSAm dZA.moN]Kilauan ikan kembung nampaknya seperti jamung.
menceruih[m«n.tS«.wuih]kata adjektifkeadaan kumpulan ikan (paya, sungai dan lain-lain) yang mabuk akibat daripada perubahan habitat atau alam sekitar (hujah lebat, air melimpah, percampuran air masin dengan air tawar) dan sebagainya.Dia dapat ikan banyak pasai pi saok ikan dok menceruih.[di.jA dA.pAt i.kAn bA.øA/ pA.sAj pi sAo/ i.kAn do/ m«n.tS«.wuih]Dia mendapat banyak ikan dengan cara menyauk kumpulan ikan yang sedang mabuk.
meragau[m«.ÒA.gAw]kata kerjasatu cara menangkap ikan menggunakan tangan, gagau.Dogoi memang tera pasai meragau ikan dalam sejam bakoi dia penoh.[d.gj mE.mAN t«.ÒA pA.sAj m«.ÒA.gAw i.kAn dA.lAm s«.dZAm bA.koj di.jA p«.noh]Dogol pandai meragau ikan, dia dapat sebakul penuh ikan dalam satu jam.
ruman[Òu.mAn]kata adjektifkecil (ukuran untuk ikan, cacing, keladi).Samad mengae ari ni tak buleh banyak ikan, cuma dapat tiga ekoq puyu ruman.[sA.mAd m«.NAE A.Òi ni tA/ bu.leh bA.øA/ i.kAn tSu.mA dA.pAt ti.gA E.k)Ö pu.ju Òu.mAn]Samad memancing hari ini tidak dapat banyak ikan cuma dapat tiga ekor puyu kecil.
mengelau[m«.N«.lAw]kata kerjamenangkap ikan menggunakan joran (dengan cara berjalan).Musem ujan lagu la ni, mai kita pi mengelau ikan ruan kat sungai.[mu.sem u.dZAn lA.gu lA ni mAj ki.tA pi m«.N«.lAw i.kAn Òu.wAn kAt su.NAj]Musim hujan sekarang ini, mari kita mengelau ikan haruan di sungai.
cerok II[tS«.ҍ/]kata kerjamenggagau ikan di dalam sawah atau sungai.Lepaeh balek sekolah, budak-budak tu pi paret, depa pakat cerok ikan.[l«.pAeh bA.le/ s«.k.lAh bu.dA/.bu.dA/ tu pi pA.Òet dE.pA pA.kAt tS«.ҍ/ i.kAn]Selepas pulang dari sekolah, kanak-kanak itu pergi ke parit untuk menggagau ikan.
12345

Kembali ke atas