Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[i.kan] | ايکن

Definisi : sj binatang berdarah sejuk yg hidup di dlm air serta bernafas melalui insang dan mempunyai sirip utk berenang. ~ air tawar (darat) ikan yg hidup dlm air tawar (spt di sungai, di paya). ~ asin (masin, kering) ikan yg dibubuhi garam dan dikeringkan. ~ basah ikan yg tidak mengalami sebarang proses (spt tidak dikeringkan, tidak dijeruk); ikan yg baru ditangkap. ~ laut ikan yg hidup di laut. ~ pelaga ikan kecil utk diperlagakan. ~ salai ikan yg dikeringkan di atas api. perikanan urusan mengenai ikan: Jabatan ~. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
ikan (kata nama)

Puisi
 

Banyak ikan perkara ikan,
     Ikan bilis sedap sekali;
Banyak hitam perkara hitam,
     Hitam manis pemurah hati.


Lihat selanjutnya...(210)
Peribahasa

Sebab nila setitik,
     rosak susu (= santan) sebelanga.

Bermaksud :

Kerana kejahatan yang sedikit, semua kebaikan menjadi rosak. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Ikan seekor rosakkan ikan setajau, b. Ikan sekambu rosak oleh ikan seekor).

 

Lihat selanjutnya...(91)

107

Don't count your chickens before they are hatches

Jangan bertindak atau bersikap seolah-olah ada sesuatu yang dikehendaki itu sudah dimiliki walhal ia belum lagi menjadi kenyataan.

Ikan lagi di laut, lada garam sudah di sengkalan

Just because the big company has promises you the job, it does not mean that you can resign now and start spending money to celebrate the good news. Don't count your chickens before they are hatches. Wait until they give you an appointment letter.

Hanya kerana syarikat besar itu telah menjanjikan awak pekerjaan, tidak bermakna awak boleh berhenti kerja sekarang, dan berbelanja besar untuk meraikan berita baik itu! Usahlah ikan lagi di laut, lada garam sudah di sengkalan. Tunggu sehingga mereka memberi awak surat pelantikan.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(2)

Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
ำเต ้ า [-ta:u] น labu air น ้ ำท ่ วม [-tuam] น banjir น ้ ำนม [-nom] ดู นม ความหมายที่ 2 น ้ ำปลา [-pla:] น sos ikan น ้ ำป่า [-pa:] น air gunung น ้ ำผึ ้ ง [-p] น madu น ้ ำพริก [-pri  k] น sambal น ้ ำมนต ์ [-mon] น air ้ ำเสียง [-si  a] น nada suara น ้ ำหนวก [-nuak] น nanah telinga น ้ ำหนัก [-nak] น berat: น ้ ำหนักปลาตัวนั ้ น ห ้ ากิโลกรัม Berat ikan itu lima kilogram. น ้ ำหอม [-h:m] น minyak wangi น ้ ำเหลือง [-la] น limfa น ้ ำอสุจิ [-asuci] น air mani น ้ ำอ ่ อน [-
Kamus Thai 2.indb
ง [capi  ] น caping: คุณย ่ าซื้ อจะปิ้ ง ทองใหม ่ ให ้ แก ่ หลานสาว Nenek membeli caping perak baru untuk cucu perem­ puannya. จะละเม็ด [calamet] น ikan bawal จัก [cak] ก memotong, membelah จักสาน [-sa:n] น anyaman จักจั่ น [cakkacan] น riang-riang จักจี้ , จั๊ กจี้ [cakkaci  :, cakkaci  :] ว geli: หญิงแก ่ คนนั้ นรู c:] ก (ปาก) bengkak: ปากเขาเจ ่ อ เพราะถูกชก Bibirnya bengkak ditumbuk orang. เจ ่ า 1 [cau] น 1 (ปลา) pekasam: คนอีสาน ชอบกินปลาเจ ่ า Orang Timur Laut suka makan ikan pekasam. 2 (กุ ้ ง) cencaluk: คนมะละกาทำกุ ้ งเจ ่ าจากกุ ้ งเคยสด Orang เจ็บ เจ ่ า Kamus Thai 2.indb 116 4/15/2008 11:05:52 AM
Kamus Thai 2.indb
yang lantang. ร ้ องทุกข ์ [-tuk] ก merayu: ชาวประมงขนาด เล็กร ้ องทุกข ์ เพื่ อให ้ สามารถจับปลาในเขตหวง ห ้ ามได ้ Nelayan-nelayan kecil mera­yu supaya dibenarkan menangkap ikan di kawasan larangan. ร ้ องเพลง [-ple:] ก menyanyi: พวก เขาร ่ วมกันร ้ องเพลงชาติ Mereka bersama- sama menyanyi lagu kebangsaan. ร ้ องเรียก [-ri  ak] ก memanggil รายวัน [-wan] ว harian รายสัปดาห ์ [-sapda:] ว mingguan ร ่ ายมนตร ์ [ra:ymon] ก menjampi: พระสังข ์ ร ่ ายมนตร ์ เรียกปลา Pra Sang men- jampi untuk memanggil ikan. ร ้ าย [ra:i] ว jahat ร ้ ายกาจ [-ka:t] ว sangat jahat, jahat betul, jahat sekali ร ้ ายแรง [-rε:] ดู รุนแรง ราว 1 [ra:w
Kamus Thai 2.indb
กังวล กาง Kamus Thai 2.indb 20 4/15/2008 11:03:05 AM ก 21 rentangkan 5 (ร ่ ม หนังสือ) membuka ก ้ าง [kâ:ŋ] น tulang ikan กางเกง [ka:ŋke:ŋ] น seluar กางเกงขาสั ้ น [-ka:san] น seluar pen- dek ก ๊ าซ [ká:t] น gas = แก ๊ ส กาญจนา [ka:ncana:] น emas ของหลวง [-lu:a] น harta awam ของหวาน [-wa:n] น kuih manis ของเหลว [-le:w] น cecair ของแห ้ ง [-hεˆ] น makanan kering ข้อง [k:] น bakul ikan ข ้ องแวะ [k:wε] ก bercampur, bergaul: อย ่ าไปข ้ องแวะก ั บเด็กที่ ชอบเที่ ยว เตร ่ Jangan bercampur dengan budak- ของ ข ้ องแวะ Kamus Thai 2

Kembali ke atas