Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[i.kan] | ايکن

Definisi : sj binatang berdarah sejuk yg hidup di dlm air serta bernafas melalui insang dan mempunyai sirip utk berenang. ~ air tawar (darat) ikan yg hidup dlm air tawar (spt di sungai, di paya). ~ asin (masin, kering) ikan yg dibubuhi garam dan dikeringkan. ~ basah ikan yg tidak mengalami sebarang proses (spt tidak dikeringkan, tidak dijeruk); ikan yg baru ditangkap. ~ laut ikan yg hidup di laut. ~ pelaga ikan kecil utk diperlagakan. ~ salai ikan yg dikeringkan di atas api. perikanan urusan mengenai ikan: Jabatan ~. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
ikan (kata nama)

Puisi
 

Banyak ikan perkara ikan,
     Ikan bilis sedap sekali;
Banyak hitam perkara hitam,
     Hitam manis pemurah hati.


Lihat selanjutnya...(210)
Peribahasa

Sebab nila setitik,
     rosak susu (= santan) sebelanga.

Bermaksud :

Kerana kejahatan yang sedikit, semua kebaikan menjadi rosak. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Ikan seekor rosakkan ikan setajau, b. Ikan sekambu rosak oleh ikan seekor).

 

Lihat selanjutnya...(91)

107

Don't count your chickens before they are hatches

Jangan bertindak atau bersikap seolah-olah ada sesuatu yang dikehendaki itu sudah dimiliki walhal ia belum lagi menjadi kenyataan.

Ikan lagi di laut, lada garam sudah di sengkalan

Just because the big company has promises you the job, it does not mean that you can resign now and start spending money to celebrate the good news. Don't count your chickens before they are hatches. Wait until they give you an appointment letter.

Hanya kerana syarikat besar itu telah menjanjikan awak pekerjaan, tidak bermakna awak boleh berhenti kerja sekarang, dan berbelanja besar untuk meraikan berita baik itu! Usahlah ikan lagi di laut, lada garam sudah di sengkalan. Tunggu sehingga mereka memberi awak surat pelantikan.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(2)

Glosari Dialek Pulau Pinang

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
ikan daen[i.kAn dAen] isi ikan kering yang besarIkan daen sedap goreng buboh bawang dengan cabai kerin[i.kAn dAen s«.dAp go.ÒeN bu.boh bA.wAN d«.NAn tSA.bAj k«.Òin]Isi ikan kering yang besar sedap digoreng bersama bawang dan cili kering.
tuaih[tu­­C]kata namadahan kayu yang dibenamkan dalam air supaya ikan terkumpul.Kalu ikan banyak lebeh baek kita buat tuaih.[kA.lu i.kAn bA.øA/ l«.beh bAe/ ki.tA bu.wAt tu­­C]Kalau ikan banyak lebih baik kita membuat tuaih.
oncat[on.tSAt]kata kerjamenaikkan dan menurunkan umpan dalam air supaya umpan kelihatan seperti melompat-lompat. Ini dilakukan berulang-ulang kali ketika mengail untuk menarik perhatian ikanKalu nak mengai ikan puyu atau ruan, hang kena oncat umpan baru lekaih dapat ikan.[kA.lu nA m«.NAj i.kAn pu.ju A.tAw Òu.wAn hAN k«.nA on.tSAt um.pAn bA.Òu l«.kAC dA.pAt ikAn]Kalau hendak mengail ikan puyu atau haruan, awak perlu oncat umpan baru cepat dapat ikan.
darang[dA.ÒAN]kata adjektifberkenaan dengan ikan keli yang berlegar-legar kerana hendak bertelur.Ikan keli darang orang tak tangkap pasai bau dia hanyaq.[i.kAn k«.li dA.ÒAN .ÒAN tA/ tAN.kAp pA.sAj bAw di.jA hA.øA)Ö]Ikan keli darang orang tidak tangkap sebab baunya hanyir.
ikan karen[i.kAn kA.Òen] sejenis ikan laga yang agak pucat warnanya.   
mengelau[m«.N«.lAw]kata kerjamemancing ikan haruan menggunakan buluh panjang dengan menggunakan umpan katak minyakSemalam ayah pi mengelau, banyak jugak dapat ikan ruan.[s«.mA.lAm A.jAh pi m«.N«.lAw bA.øA/ dZu.gA/ dA.pAt i.kAn Òu.wAn]Semalam ayah pergi memancing, banyak juga dapat ikan haruan.
mut-mut[mut.mut]kata kerjabuka tutup mulut ikan di permukaan air lazimnya sepatKalu tak boh oksigen dalam balang hang nampak ikan mut-mut.[kA.lu tA/ boh ok.si.gen dA.lAm bA.lAN hAN nAm.pA/ i.kAn mut.mut]Kalau tidak dipasangkan oksigen dalam balang awak boleh nampak ikan mut-mut.
menyagau[m«.øA.gAw]kata kerjamenangkap ikan dengan menggunakan tangan di telaga, parit atau sungaiDia memang pandai menyagau, orang menjala pon tak dapat ikan banyak tu.[di.jA mE.mAN pAn.dAj m«.øA.gAw .ÒAN m«n.dZA.lA pon tA/ dA.pAt i.kAn bA.øA/ tu]Dia memang pandai menggagau, orang menjala pun tidak mendapat ikan sebanyak itu.
belah daen[b«.lAh dAen] membelah dua tanpa putus pada bahagian belakang kepala ikan hingga ke ekor, biasanya untuk dikeringkan atau dipanggang.Hang belah daen ikan ruan hat mati tu buat kerin.[hAN b«.lAh dAen i.kAn Òu.wAn hAt mA.ti tu bu.wAt k«.Òin]Kamu belah daen ikan haruan yang mati untuk dikeringkan.
reba[Ò«.bA]kata nama1. ranting kayu yang dicampakkan ke dalam telaga bendang supaya menarik ikan untuk berkumpulNak bagi ikan mai banyak dalam telaga bendang, cepat buboh reba.[nA/ bA.gi i.kAn mAj bA.øA/ dA.lAm t«.lA.gA b«n.dAN tS«.pAt bu.boh Ò«.bA]Hendak banyak ikan dalam telaga bendang, cepat letakkan ranting kayu.
123

Kembali ke atas