Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


ʕil.mu]/[ilmu] | علمو

Definisi : 1. pengetahuan dlm perkara dunia, akhirat, zahir, batin, dll; ~ akhirat pengetahuan bkn segala sesuatu sesudah manusia itu mati; ~ kalam salah satu cabang usuluddin; mencari ~ berusaha utk mencari kepandaian dan pengetahuan; menuntut ~ belajar; 2. kajian bkn sesuatu perkara: ~ bumi; ~ masyarakat; ~ terapi cabang perubatan yg berkaitan dgn rawatan penyakit; 3. sampainya diri kpd makna, dan hadirnya makna dlm diri seseorang (dlm konteks agama Islam); ~ padi, makin berisi makin tunduk prb makin banyak ilmu atau makin tinggi pangkat, makin merendahkan diri; menunjukkan ~ kpd orang menetek prb membuat pekerjaan yg sia-sia; berilmu mempunyai banyak ilmu, berpengetahuan: orang yg ~ dapat membezakan antara baik dan jahat, benar dan salah; mengilmukan 1. menyelitkan unsur-unsur ilmu kpd sesuatu: bagaimana utk ~ semula karya sastera kita; 2. menjadikan individu atau kelompok individu berilmu: tugas penterjemah berat, terutamanya dlm tanggungjawabnya ~ masyarakat; keilmuan perihal ilmu, menurut ilmu pengetahuan, ilmiah: saya tahu dr dekat akan suasana ~ tempat ia bekerja; bahasa Melayu akan sanggup menggantikan bahasa Inggeris dlm segala lapangan ~; pengilmuan perbuatan mengilmukan. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

ʕil.mu]/[ilmu] | علمو

Definisi : 1 kemampuan utk mengetahui atau memaklumi kebenaran, kenyataan ttg sesuatu. 2 segala jenis pengetahuan atau kepandaian (mengenai dunia, akhirat, lahir, batin dll) yg diperoleh melalui pengalaman, pendidikan dll. ~ akhirat ilmu (pengetahuan, amalan) yg berkaitan dgn akhirat. ~ masyarakat pengetahuan mengenai hidup manusia dlm masyarakat. berilmu 1 berkemampuan utk mengetahui atau memaklumi kenyataan ttg sesuatu; mempunyai ilmu: Hidup tidak ~ seumpama berjalan dlm gelap. 2 berpengetahuan; bijak; pandai. keilmuan hal-hal mengenai ilmu: Bahasa Malaysia semakin berkembang sejajar dgn perkembangan ~. ilmuwan orang yg melibatkan diri dlm bidang keilmuan; ahli akademik. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
ilmu (kata nama,)
Bahasa Asal :Arab
Bersinonim dengan pengetahuan, kepandaian, kepakaran, keahlian, kemahiran, kebijakan, kebijaksanaan, kepintaran, pelajaran, pendidikan, seni, sains;,
Kata Terbitan : berilmu, keilmuan,

Puisi
 

Pisau lipat di atas geta,
     Ilmu jatuh ke padang;
Bagai disifat bagai dipeta,
     Haram tak jemu mata memandang.


Lihat selanjutnya...(39)
Peribahasa

Seperti ilmu padi hampa,
     makin lama makin mencongak.

Bermaksud :

Orang sombong, cakapnya saja yang besar tetapi buktinya tidak ada.

 

Lihat selanjutnya...(28)


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
n] น kerajaan tempatan รัฐบาลผสม [-taba:npasom] น ke­ rajaan campuran รัฐบาลพลัดถิ่น [-taba:nplatti  n] น kerajaan buangan รัฐบุรุษ [-taburut] น negarawan รัฐประศาสนศาสตร ์ [-taprasa:sa- nasa:t] น ilmu pentadbiran awam รัฐประหาร [-tapraha:n] น ram- pasan kuasa, kudeta รัฐมนตรี [-tamontri:] น menteri รัฐวิสาหกิจ [-tawisa:hakit] น per- usahaan awam รัง รัฐ Kamus Thai 2.indb 315 4/15 เลขาธิการ เล ่ า Kamus Thai 2.indb 339 4/15/2008 11:12:22 AM ล 340 takan kepada murid-muridnya lagenda Mahsuri. เล ่ าเรียน [-rian] ก menuntut ilmu: ลูกชาย คนโตของเขาเล ่ าเรียนอยู ่ ต ่ างประเทศ Anak su- lungnya menuntut ilmu di luar ne­geri. เล ่ าลือ [-l:] ก mengheboh-hebohkan be­rita: ชาวสุราษฎร ์ ธานีเล ่
Kamus Thai 2.indb
dang-undang นิตินัย [nitinai] น dari segi undang- undang นิติบัญญัติ [nitibanyat] น perun- dangan นิติบุคคล [nitibukkon] น badan berkanun นิติภาวะ [nitipa:wa] น umur sah นิติศาสตร ์ [nitisa:t] น ilmu undang- undang นิทรรศการ [nitatsaka:n] น pa­me­ran นิทาน [nita:n] น dongeng นิเทศศาสตร ์ [nite:tsa:t] น ilmu ke- wartawanan นินทา [ninta:] ก mengumpat: กลุ ่ ม นักศึกษาหญิงที่ นั ่ งอยู ่ ข ้ างหลังชอบนินทามากกว ่ า กลุ ่ มนักศึกษาหญิงที่ นั ่ งอยู ่ ข ้ างหน ้
Kamus Thai 2.indb
ส (ชาย) patik กระหยิ ่ ม [krayi  m] ก bergembira กระหาย [kraha:y] ก 1 mendahagai: มีชาวชนบทอีกจำนวนมากที่ ย ั งกระ หายวิชาความรู ้ Orang desa masih ramai yang menda- hagai ilmu pengetahuan. ว 2 dahaga: คนงานน ั ้นรู ้ สึกกระหายเมื่ อทำงานใต ้ แสงแดดจ ้ า Pekerja itu berasa dahaga apabila be­ kerja di bawah sinaran matahari yang terik. กระหืดกระหอบ [krah:tkrah เกลื้อน [klˆ:an] ว panau เกวียน [kwi:an] น kereta lembu เกษตรกร [kase:ttrak:n] น petani เกษตรกรรม [kase:ttrakam] น per- tanian เกษตรศาสตร ์ [kase:ttrasa:t] น ilmu pertanian เกษียณ [kasi ˇ :an] ก 1 menamatkan: ร ั ฐบาลเกษียณอายุราชการไว ้ ที่ หกสิบป ี Kera­ jaan menamatkan tempoh perkhidma- tan seseorang pada umur enam puluh tahun. 2 bersara: เนื่ องจากคุณพ
Kamus Thai 2.indb
sakit jiwa: ผู ้ ป ่ วยคนนั้ นต ้ องอยู ่ ภายใต ้ การดูแลของ จิตแพทย ์ Pesakit itu dirujuk kepada pa­ kar sakit jiwa. จิตวิทยา [-wi  ttaya:] น psikologi, ilmu jiwa: เขาเป็นนักศึกษาสาขาวิชาจิตวิทยา Dia pelajar jurusan psikologi. จำนอง จิต Kamus Thai 2.indb 110 4/15/2008 11:05:48 AM จ 111 จิตสำนึก [-samnk] น kawalan diri: ถึงแม ้ คุณพ indb 154 4/15/2008 11:06:15 AM ด 155 ดารานักร ้ อง [-nakr:] น penyanyi ดาราภาพยนตร ์ [-pa:ppayon] ดู ดารา 2 ดาราศาสตร ์ [-sa:t] น ilmu falak ดาล [da:n] น palang pintu ดาว [da:w] น bintang ดาวเคราะห ์ [-kr] น planet ดาวพฤหัสบดี [-prhatsabdi:] น Musytari ดาวพุธ [-put] น Utarid ดาวศุกร ์ [-suk] น Zuhrah

Kembali ke atas