Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
 
ilmu (kata nama,)
Bahasa Asal :Arab
Bersinonim dengan pengetahuan, kepandaian, kepakaran, keahlian, kemahiran, kebijakan, kebijaksanaan, kepintaran, pelajaran, pendidikan, seni, sains;,
Kata Terbitan : berilmu, keilmuan,


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
n] น kerajaan tempatan รัฐบาลผสม [-taba:npasom] น ke­ rajaan campuran รัฐบาลพลัดถิ่น [-taba:nplatti  n] น kerajaan buangan รัฐบุรุษ [-taburut] น negarawan รัฐประศาสนศาสตร ์ [-taprasa:sa- nasa:t] น ilmu pentadbiran awam รัฐประหาร [-tapraha:n] น ram- pasan kuasa, kudeta รัฐมนตรี [-tamontri:] น menteri รัฐวิสาหกิจ [-tawisa:hakit] น per- usahaan awam รัง รัฐ Kamus Thai 2.indb 315 4/15 ดู รวย ร ่ ำไห ้ [ramhai] ก menangis tak henti- henti: ผู ้ หญิงคนนั้ นร ่ ำไห ้ สะอึกสะอื้ นเมื่ อเห็น ศพของลูกสาวของเธอ Wanita itu menangis tak henti-henti apabila melihat mayat anak perempuannya. รำลึก [ramlk] ดู ระล ึ ก ริเริ ่ ม [rirm] ก memulakan: เขาเป็นผู ้ ริเริ่ มโครงการนี้ Dialah yang memulakan projek ini. ริดสีดวงจมูก [ritsi  :duacamu:k] น
Kamus Thai 2.indb
sakit jiwa: ผู ้ ป ่ วยคนนั้ นต ้ องอยู ่ ภายใต ้ การดูแลของ จิตแพทย ์ Pesakit itu dirujuk kepada pa­ kar sakit jiwa. จิตวิทยา [-wi  ttaya:] น psikologi, ilmu jiwa: เขาเป็นนักศึกษาสาขาวิชาจิตวิทยา Dia pelajar jurusan psikologi. จำนอง จิต Kamus Thai 2.indb 110 4/15/2008 11:05:48 AM จ 111 จิตสำนึก [-samnk] น kawalan diri: ถึงแม ้ คุณพ ่ วยก ั นร ั กษาส ิ ่ งแวดล ้ อม Gabenor memuji pegawai pertanian yang telah membe­ rikan nasihat supaya sama-sama men­ jaga alam sekitar. = ชมเชย 2 menonton, melihat: เราชมการแข ่ งข ั นวอลเลย ์ บอลทางจอ โทรท ั ศน ์ Kami menonton perlawanan bola tampar melalui kaca televisyen. 3 menikmati: น ั กท ่ องเที่ ยวเหล ่ าน ั
Kamus Thai 2.indb
puting beliung. กระจูด [kracu:t] น kercut กระเจิง [krac:] ว bertempiaran: น ั กพน ั นเหล ่ าน ั ้ นวิ่ งหนีกระเจิงเมื่ อเห็นตำรวจมา Kaki judi itu lari bertempiaran apabila melihat polis datang. กระเจี๊ยบ [kraciap] น rosel กระโจน [kraco:n] ก terjun กระโจม [kraco:m] น khemah กระโจมไฟ [-fai] น rumah api กระจง กระโจม Kamus Thai 2.indb 7 4/15 ส (ชาย) patik กระหยิ ่ ม [krayi  m] ก bergembira กระหาย [kraha:y] ก 1 mendahagai: มีชาวชนบทอีกจำนวนมากที่ ย ั งกระ หายวิชาความรู ้ Orang desa masih ramai yang menda- hagai ilmu pengetahuan. ว 2 dahaga: คนงานน ั ้นรู ้ สึกกระหายเมื่ อทำงานใต ้ แสงแดดจ ้ า Pekerja itu berasa dahaga apabila be­ kerja di bawah sinaran matahari yang terik. กระหืดกระหอบ [krah:tkrah

Kembali ke atas