Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[in.dah] | اينده

Definisi : cantik, bagus benar, elok, molek: di kawasan tersebut terdapat beberapa buah bangunan yg sangat ~; ~ permai sangat cantik; ~ khabar drpd rupa prb khabar mengenai satu-satu perkara biasanya dilebih-lebihkan (drpd keadaan yg sebenarnya); mengindahkan menjadikan indah, mencantikkan: di keliling tasik itu, ditanam berjenis-jenis pokok bunga utk ~ kawasan itu; memperindah menambah keindahan (ke­cantikan), memperelok, menjadikan bertambah indah (cantik): ia tidak pernah menyorot sesuatu karya utk menunjukkan bagaimana unsur-unsur teknik dapat ~ karya itu; keindahan perihal indah, kecantikan, keelokan: mereka sedang menikmati ~ alam; pengindahan perihal (tindakan, proses, usaha, dsb) menjadikan indah, perihal mengindahkan: kebersihan yg terkawal, ~ bangunan dan kawasan dgn pokok bertanam dan pokok berpasu yg tersusun rapi merupakan satu cerminan hemah dan budi tinggi penghuninya. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[in.dah] | اينده

Definisi : dpt menarik atau memuaskan hati; elok benar; cantik: pemandangan yg ~. ~ permai sangat cantik. mengindahkan menjadikan indah; mencantikkan: Kelapa sawit ditanam utk ~ pemandangan di padang golf itu. memperindah menjadikan lebih indah; mempercantik. keindahan keadaan indah; kecantikan; keelokan: Amin dan keluarganya sedang menikmati ~ alam di pinggir kota. pengindahan perbuatan mengindahkan. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
indah
Rujuk :cantik

Puisi
 

Rendah-rendah bunga macang,
     Mari kait bunga kekati;
Indah-indah abang datang,
     Air ada pembasuh kaki.


Lihat selanjutnya...(15)
Peribahasa

Indah khabar daripada rupa.

Bermaksud :

Perkhabaran selalu dilebih-lebihkan daripada keadaan yang sebenarnya. (Peribahasa lain yang sama makna: Bagai menumbuk padi hampa).

 

Lihat selanjutnya...(7)


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
วิจัย [wicai] น penyelidikan วิจารณ ์ [wica:n] ก mengkritik: ชาวบ ้ าน วิจารณ ์ การกระทำของตำรวจ Orang kampung mengkritik tindakan polis. วิจารณญาณ [wica:ranaya:n] น akal วิจิตร [wicit] ว indah: อาคารรัฐสภาไทย วิจิตรมาก Bangunan Parlimen Thai sa­ ngat indah. วิจิตรพิศดาร [-pitsada:n] ว aneh: เขา แต ่ งตัววิจิตรพิศดารมาก Dia berpakai­an aneh sekali. วิชา [wica:] น subjek, mata pelajaran วิชาการ [-ka:n] น bidang akademik วิชาชีพ [-ci  :p
Kamus Thai 2.indb
ฤดูหนาวดวงอาทิตย ์ ขึ้ นช ้ า Pada musim se- juk matahari terbit lewat. 7 (งอก) tum- buh: ต ้ นไม ้ ริมถนนขึ้ นงามมาก Pokok-pokok di tepi jalan tumbuh dengan indah. 8 bercambah: เมล็ดพ ั นธุ ์ เหล ่ าน ั ้นไม ่ ขึ้ น Biji sayur-sayuran itu tidak bercambah. 9 (มีโชค) bertambah baik: โชคของเขากำล ั งขึ้ น Nasibnya bertambah laut. ขึ้นเสียง [-si:a] ก meninggikan suara ขึ้นหน ้ าขึ ้ นตา [-na:-ta:] ก terkenal, ternama, tersohor, termasyhur: ภูเก็ตขึ้ น หน ้ าขึ้ นตาเพราะมีหาดสวย Phuket terkenal kerana pantainya yang indah. ขึ้นอยู ่ ก ั บ [-yu:kap] ก bergantung pada: การพ ั ฒนาประเทศขึ้ นอยู ่ ก ั บความ ม ั ่ นคงทางการเมือง Pembangunan sese- buah negara bergantung pada kesta- bilan
Kamus Thai 2.indb
้ าวหน ้ า [-ka:una:] ว berkem- bang maju: ธุรกิจของเขาเจริญก ้ าวหน ้ า อย ่ างไม ่ หยุดหย ่ อน Perniagaannya terus berkembang maju. เจริญตาเจริญใจ [-ta:-cai] ว indah, can- tik, menarik: ทิวทัศน ์ บนเกาะภูเก็ตช ่ างเจริญ ตาเจริญใจเหลือเกิน Pemanda­ngan Pu­ lau Phuket sangat indah = เจริญหูเจริญตา เจริญเติบโต [-t:pto:] ว 1 membesar: เด็ก ๆ เหล ่ านี้ กำลังเจริญเติบโตภายใต ้ การดูแล ของยูนิเซฟ Kanak-kanak ini sedang membesar di bawah jagaan UNICEF. 2 berkembang: เศรษฐกิจของประเทศเจริญ เติบโตอย ่
Kamus Thai 2.indb
านั้ นผุดเมื่ อน ้ ำ ในแม ่ น ้ ำลด Tunggul-tunggul kayu itu timbul ketika air sungai surut. ผุดผ ่ อง [-p:] ว berseri ผุดผาด [-pa:t] ว indah menawan ผุยผง [puipo] ดู ผง ผู ้ [pu:] น orang (yang): ผู ้ ได ้ รับเลือกเป็น ตัวแทนพรรคเดโมแครตชิงตำแหน ่ งประธานาธิบดี สหรัฐอเมริกาคือจอห ์ น แคร ์ รี Orang yang dipilih menjadi calon

Kembali ke atas