Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[in.di.vi.du] | اينديۏيدو

Definisi : orang perseorangan, manusia seorang diri, terutamanya apabila dianggap sbg berbeza drpd yg lain: tidak dapat kita nafikan betapa besar pengaruh buku ke atas seseorang ~; keindividuan sifat yg membezakan seseorang drpd yg lain: ia tidak membenarkan anggota-anggota masyarakat menonjolkan ~nya. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[in.di.vi.du] | اينديۏيدو

Definisi : orang perseorangan; orang seorang diri: Setiap ~ berhak menyuarakan pendapatnya selagi tidak menyinggung peribadi orang lain. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
individu
Bahasa Asal :Inggeris
Rujuk :orang, perseorangan,


Istilah Bahasa Melayu

Istilah SumberIstilah SasarBidangSubbidangHuraian
compound twinkembar majmukGeologiTiadaIndividu-individu dari satu kumpulan mineral yang bersatu mengikut dua hukum kembar atau lebih.
inbreedingpembiakbakaan dalam; biak sebakaPerubatanTiadaPenghasilan progeni atau anak dengan mengacukkan individu-individu yang mempunyai hubungan keluarga yang rapat.
haqqhakPerniagaan IslamTiadaKekuasaan yang dibenarkan oleh syarak pada individu, entiti atau jawatan. Kekuasaan ini diberi oleh individu terhadap individu tertentu atau harta tertentu. Contoh kekuasaan bagi individu terhadap individu tertentu ialah hak penguasaan (wilayah) ibu bapa terhadap pendidikan anak-anaknya dan hak perwalian dalam perkahwinan. Contoh kekuasaan individu terhadap harta tertentu ialah hak pemilikan (haqq milkiyyah) dalam kes pemunyaan suatu harta, hak menikmati barang sewaan (haqq intifa‘), hak memiliki (haqq tamalluk) dalam kes hak shuf‘ah, hak penguasaan terhadap harta (haqq wilayah ‘ala mal) dalam kes pentadbiran harta anak-anak yang masih kecil oleh penjaga atau ibu bapanya atau kes pengurusan harta anak yatim. Contohnya, dalam jual beli, penjual berhak mendapatkan wang daripada pembeli dan pembeli berhak mengembalikan barangan yang dibeli sekiranya didapati rosak setelah diterima daripada penjual. Sinonim sultah, haqq intifa‘,haqq milkiyyah, haqq wilayah ‘ala mal.
bradygenesisbradigenesisGeologiTiadaPerencatan perkembangan kumpulan organisma yang secara beransur-ansur mungkin menyebabkan individu-individu tertentu tidak mencapai kadar pertumbuhan normal dari segi sifatnya.
social distancejarak sosialKesusasteraanTiada1. Darjat pengertian yang bersifat relatif yang dijadikan ukuran dekat jauhnya hubungan antara individu-individu atau kelompok.,2. Keadaan tidak adanya saling pengertian antara pihak-pihak yang mengadakan interaksi sosial.
administrative competencekecekapan pentadbiranPentadbiranPentadbiran Awam

Tindakan individu, kumpulan individu atau organisasi yang berkaitan dengan pengurusan pentadbiran yang dilakukan dengan cekap, cepat, tepat dan sempurna, dengan cara yang menjimatkan . Kecekapan ini merupakan tahap pencapaian tertinggi yang perlu diusahakan oleh kakitangan dalam melaksanakan amanah dan tanggungjawab dengan menggunakan sumber yang ada secara optimum. Terdapat tiga peringkat utama, iaitu peringkat individu atau kumpulan individu, peringkat organisasi atau jabatan dan peringkat kerajaan atau negara. Kecekapan pentadbiran juga berkait rapat dengan kos, iaitu penggunaan kos yang minimum untuk mengeluarkan output semaksimum yang diingini.

administrative authorityautoriti pentadbiranPentadbiranTiadaKetentuan atau hak yang menyatakan sejauh mana kuasa yang ada pada individu atau kumpulan individu dalam pengurusan pentadbiran. Hak ini tertakluk kepada kedudukan, jawatan dan pembahagian bidang tugas. Melalui bidang kuasa yang ada pada sesebuah organisasi, individu atau kumpulan individu membolehkannya membuat keputusan penting atau muktamad yang berkaitan dengannya. Pada kebiasaannya, semakin tinggi kedudukan seseorang individu dalam sesebuah organisasi, semakin luas bidang kuasa yang ada pada individu tersebut, atau sebaliknya.
allo-transplantationpengalopindahanPerubatanTiadaPemindahan tisu dari satu individu ke individu lain.
microtransfusionmikrotransfusiPerubatanTiadaPenyuntikan atau pemberian darah seseorang individu kepada individu lain dalam jumlah yang kecil.
iqradperhutanganPerniagaan IslamTiadaPinjaman wang atau barangan oleh individu kepada individu lain, dengan syarat dibayar balik dengan nilai atau barang yang sama jenis. Contohnya, “Saya memberi hutang sebanyak RM100 dan awak perlu membayar balik dengan jumlah yang sama pada minggu hadapan” dan dijawab “Saya terima”.
12345678910...

Kembali ke atas