Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[in.di.vi.du] | اينديۏيدو

Definisi : orang perseorangan, manusia seorang diri, terutamanya apabila dianggap sbg berbeza drpd yg lain: tidak dapat kita nafikan betapa besar pengaruh buku ke atas seseorang ~; keindividuan sifat yg membezakan seseorang drpd yg lain: ia tidak membenarkan anggota-anggota masyarakat menonjolkan ~nya. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[in.di.vi.du] | اينديۏيدو

Definisi : orang perseorangan; orang seorang diri: Setiap ~ berhak menyuarakan pendapatnya selagi tidak menyinggung peribadi orang lain. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
individu
Bahasa Asal :Inggeris
Rujuk :orang, perseorangan,


Ensiklopedia

TajukSinopsisBidangKlasifikasi
ALERGI

Alergi ialah reaksi badan yang berlaku pada

individu yang sensitif terhadap bahan tertentu.

Bahan yang tidak mudarat kepada individu yang

tidak alergik mungkin menyebabkan benar-benar

teruk pada individu yang alergik.

UMUM 
MILLER, ARTHUR

Miller, Arthur (1915– 2005) ialah penulis drama

Amerika yang terkemuka. Hasil karyanya

mencatatkan konflik antara individu dan masyarakat

yang menentukan kod moral individu. Miller

menunjukkan prinsip moral masyarakat sebagai

sahih dalam All My Sons (1947) dan A View from the

Bridge (1955). Tetapi, dalam Death of a Salesman

(1949), The Crucible (1953), Incident at Vichy (1964),

dan The Price (1968), dia menyerlahkan prinsip

moralnya sebagai palsu.

UMUM 
PERBADANAN

Perbadanan ialah individu atau kumpulan yang

memperoleh satu piagam yang memberinya hak

dan keutamaan perundangan yang tertentu.

Sesebuah perbadanan boleh memiliki harta,

membeli dan menjual, mengeluarkan barangan,

dan mengambil tindakan undang-undang seolah-

olah ahlinya adalah seorang individu. Jenis

perbadanan yang paling dikenali ialah

perbadanan perniagaan. Jenis-jenis perbadanan

lain termasuk perbadanan perbandaran,

perbadanan milik kerajaan, dan perbadanan

separa awam.

UMUM 
TARAF HIDUP

Taraf hidup biasanya merujuk kepada taraf

ekonomi yang dicapai oleh seseorang individu,

keluarga atau negara. Taraf hidup boleh diukur

melalui nilai barangan dan perkhidmatan yang

dihasilkan atau digunakan oleh individu, keluarga

atau negara dalam satu tempoh waktu yang

ditetapkan. Tafsiran lain tentang taraf hidup adalah

berasaskan matlamat yang ditetapkan oleh orang

ramai untuk diri mereka sendiri sebagai pengguna.

Dengan kata lain, apabila seseorang mempunyai

jumlah yang mencukupi dari segi keperluan untuk

hidup dengan selesa dan gembira, mereka telah

mencapai taraf hidup mereka.

UMUM 
KEDERMAWANAN

Kedermawanan ialah usaha untuk mencapai

kesejahteraan manusia oleh individu dan

kumpulan yang menyumbangkan khidmat atau

harta dan wang. Kedermawanan berbeza daripada

kebajikan kerana kedermawanan biasanya

menolong kumpulan yang besar atau sesebuah

institusi dan bukan orang perseorangan atau

beberapa individu sahaja.

UMUM 
SEMANGAT

Semangat merupakan sikap atau pandangan

umum seseorang individu atau sesuatu kumpulan

terhadap situasi tertentu. Ia mempengaruhi dan

dipengaruhi oleh faktor seperti sikap optimistik,

keyakinan, dan keazaman. Semangat boleh

mempengaruhi kesejahteraan dan prestasi, dan

berkaitan rapat dengan apa yang dikenali sebagai

semangat kekitaan . Apabila semangat ‘tinggi’, rasa

keyakinan seseorang individu atau kumpulan

biasanya bagus, dan menghasilkan prestasi tinggi.

Apabila semangat ‘rendah’, prestasi biasanya turut

rendah.

UMUM 
SOSIOLOGI

Sosiologi ialah satu kajian tentang individu,

kumpulan, dan institusi yang membentuk

masyarakat manusia. Bidang sosiologi meliputi

lapangan yang cukup luas, termasuk setiap aspek

tentang keadaan sosial manusia. Ahli sosiologi

meneliti dan merekod bagaimana manusia

berhubung sesama mereka dan dengan

persekitaran mereka. Mereka juga mengkaji

pembentukan kumpulan; sebab-sebab pelbagai

bentuk tingkah laku sosial; dan peranan sekolah

institusi dan lain yang wujud di kalangan

masyarakat. Sosiologi ialah salah satu bidang

sains sosial dan amat rapat hubungannya

dengan antropologi, psikologi, dan sains sosial

yang lain.

UMUM 
SHERMAN, ROGER

Sherman, Roger (1721–1793ialah satu-satunya individu

yang menandatangani kesemua empat

dokumen yang masyhur berhubung dengan

Revolusi Amerika: Artikel Persatuan (1774),

Perisytiharan Kemerdekaan (1776), Artikel

Konfederasi (1777), dan Perlembagaan Amerika

Syarikat (1787). Sherman lahir di Newton,

Massachusetts. Pada tahun 1743, dia berpindah ke

Connecticut, dan berjaya menjadi terkenal dalam

bidang perniagaan dan politik. Sherman adalah

hakim Mahkamah Tinggi Connecticut dari tahun

1766 hingga tahun 1789.

UMUM 
KEWILAYAHAN

Kewilayahan ialah kelakuan haiwan individu

atau kumpulan yang menuntut sesuatu kawasan

tertentu sebagai miliknya.

UMUM 
PAJAKAN

Pajakan ialah kontrak antara individu yang

mempunyai hak yang sah ke atas tanah atau harta lain

dengan penyewa harta berkenaan.

UMUM 
12345678910

Kembali ke atas