Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[i.ngin] | ايڠين

Definisi : berasa mahu, hendak akan sesuatu, berhasrat: sekarang ia ~ ketawa pula, ketawa sepuas-puasnya; saya ~ bertemu dengannya apabila ia datang nanti; ~ akan sate; ~ dibuah manggis hutan, masak ranum tergantung tinggi prb menghendaki sesuatu yg agak susah didapati; ~ hati memandang pulau, sampan ada pengayuh tiada prb ingin hendak membuat sesuatu pekerjaan tetapi alatnya atau wang tidak cukup; beringin berkehendak (akan), berharap (akan), berhasrat (akan): ~ akan mendapat seorang anak yg pandai; beringinkan berkehendak akan, berharap akan; mengingini, menginginkan 1. menghendaki, mengharapkan: semua manusia ~ kesenangan hidup; 2. mengidamkan: ~ buah-buahan yg masam-masam; memperingin, memperingini menaikkan hati (orang lain) supaya ingin akan sesuatu; teringin sudah berasa ingin: dia ~ hendak makan telur penyu; keinginan apa-apa yg diingini atau diinginkan, kehendak, kemahuan; berkeinginan mempunyai keinginan: lelaki yg ~ melamar, dibenarkan melihat gadis idamannya menerusi penghantaran wakil-wakil selaku perisik. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[i.ngin] | ايڠين

Definisi : berasa mahu atau hendak akan sesuatu: Kakak saya yg sedang hamil sangat ~ akan kedondong. mengingini mengharapkan benar-benar supaya tercapai atau mendapat sesuatu: Semua orang ~ kesenangan hidup. keinginan sesuatu yg diingini; kemahuan; harapan. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
ingin (kata kerja)
Bersinonim dengan mahu, berhasrat, berhajat, bercita-cita, berangan-angan;,
Kata Terbitan : mengingini, menginginkan, teringin, keinginan, berkeinginan,

Puisi
 

Ingin pergi Kuala Tembelang,
     Tamat berjalan Kuala Cik Bilang;
Sakit di sendi ubat di tulang,
     Mana penyakit bolehkan hilang.


Lihat selanjutnya...(24)
Peribahasa

Ingin hati memandang (= melihat) pulau,
     sampan ada pengayuh tidak.

Bermaksud :

Ingin hendak berbuat sesuatu pekerjaan, tetapi alatnya tidak cukup.

 

Lihat selanjutnya...(30)


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
ูลประกอบ Hara Shintaro Md Rais Zainal Abidin Ruslan Abdul Raffar Hassan Man Kamus Thai 2.indb 5 4/15/2008 10:58:34 AM vi KATA PENGANTAR Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP), khususnya Bahagian Perkamusan kerana telah berjaya menerbitkan Kamus Thai-Melayu Dewan dengan kerjasama Prince of Songkhla University (PSU). Kelahiran kamus khususnya apabila melibatkan hubungan dua hala antara kedua- dua buah negara dalam bidang pendidikan. Saya percaya penerbitan kamus ini akan memberikan manfaat yang besar bagi para pelajar dan pengguna yang ingin mempelajari bahasa Melayu atau bahasa Thai. Semoga kerjasama antara kedua-dua buah negara, khususnya dalam bidang pendidikan akan terus disemarakkan dengan kegiatan yang boleh memberikan manfaat kepada kedua-dua belah
Kamus Thai 2.indb
hal dibina sebagai lambang cinta abadi. อมนุษย ์ [amanut] น bukan manusia อย ่ า [ya:] ว jangan: อย ่ าพูดโกหก Jangan ber­ cakap bohong. อยาก [ya:k] ก 1 ingin: ฉันอยากเป็นหมอ Saya ingin menjadi seorang doktor. 2 teringin: ภรรยาของเขาอยากจะกินไก ่ ย ่ าง Isterinya teringin hendak makan ayam panggang. อย ่ าง [ya:] น 1 jenis, macam: คุณแม ่ เตรียมกับข ้ าวสามอย
Kamus Thai 2.indb
bersejarah ประวัติศาสตร ์ [-tisa:t] น sejarah ประวิง [prawi] ก melambatkan: ฝนตก หนักประวิงการเดินทางของฉันไปยังเกาะลังกาวี Hujan lebat melambatkan perjalanan saya ke Pulau Langkawi. ประเวณี [prawe:ni:] น persetubuhan ประสงค ์ [praso] ก ingin, mahu ประสบ [prasop] ก mengalami: บริษัทนั้ นประสบกับการขาดทุนมาก Syarikat itu mengalami kerugian besar. ประสบการณ ์ [-ka:n] น pengalaman ประสม [prasom] ดู ผสม ประพ ั นธ ์ ประสม Kamus Thai 2 merupakan jurulatih sukan lawan pedang kebangsaan. ฟันฝ ่ า [-fa:] ก menempuh: หากคุณต ้ องการ ความสำเร็จคุณต ้ องฟันฝ่าอุปสรรคต ่ าง ๆ เหล ่ านั้ นให ้ ได ้ Sekiranya anda ingin mencapai kejayaan anda mesti me­ nempuh segala rintangan. ฟั่น [fan] ก memintal: ชาวประมงฟั ่ นเชือก ไนล ่ อนเพื่ อทำอวน Nelayan itu memintal tali tangsi untuk dijadikan tali aris pukat. ฟั่นเฟือน
Kamus Thai 2.indb
 t] ก mendekati: เขาจะต ้ อง ตีสนิทกับคนในหมู ่ บ ้ านนี้ ทุกคนถ ้ าเขาต ้ องการ ความร ่ วมมือ Dia mesti mendekati se­ tiap orang kampung ini jika dia ingin mendapat kerjasama daripada mereka. ตีสองหน ้ า [-s:na:] ก bermuka dua: ติ้ ว ตี Kamus Thai 2.indb 179 4/15/2008 11:06:33 AM ต 180 คนตีสองหน
Kamus Thai 2.indb
ข 35 ข ้ อคิด [-ki  t] น buah fikiran, panda­ ngan: ผมใคร ่ จะขอให ้ ท ่ านให ้ ข ้ อคิดเกี่ ยวก ั บ เรื่ องนี้ Saya ingin meminta buah fikiran anda berkenaan hal ini. ข ้ อคิดเห็น [-ki  then] น pendapat: ข ้ อ คิดเห็นที่ มีคุณค ่ าน ั ้นได ้ ร ั บการยอมร ั บเป็นอย น lumpur, selut: รถค ั นน ั ้ น ตกลงไปในโคลน Kereta itu terjatuh ke da- lam lumpur. โควตา [kwo:ta:] น kuota ใคร [krai] น siapa ใคร ่ [krai] ก ingin: ผมใคร ่ จะคุยก ั บคุณ Saya ingin bercakap dengan anda. ใคร ่ ครวญ [-kruan] ก merenung de­- ngan teliti, berfikir dengan menda­ lam: เขาน ั ่ งใคร ่ ครวญถึงสิ่ งที่

Kembali ke atas