Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[is.bat]/[ith.bat] | ابات

Definisi : Ar ketetapan, penetapan, pengukuhan, sah (tentu); mengisbatkan mengesahkan, menetapkan, menentukan, mengukuhkan (kebenaran sesuatu); pengisbatan penetapan, penentuan, pengesahan: ~ yg jelas oleh Aquinas ini bukanlah bermakna manusia itu tidak ada kuasa. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[is.bat]/[ith.bat] | ابات

Definisi : perbuatan menyungguhkan sesuatu; penyungguhan; penetapan. mengisbatkan menyungguhkan; menetapkan; mengesahkan: Dlm ~ sifat Allah, beberapa golongan telah bertentangan pendapat. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
isbat
Bahasa Asal :Arab
Rujuk :tetap, ketetapan,


Khidmat Nasihat

SoalanJawapanJenis SoalanTarikh Soalan
saya ingin tahu makna perjatan isbatSetakat ini, makna perjatan tidak terakam di dalam mana-mana kamus, walau bagaimana pun isbat bermaksud ketetapan, penetapan, pengukuhan, sah (tentu).Makna02.03.2007
Assalamualaikum, Saya ingin bertanya mengenai daftar kata berikut untuk diterjemahkan ke dalam Bahawa Malaysia: 1. Managerialist contoh ayat: Selain itu, perdebatan tentang pengurusan kes secara amnya dalam bidang kerja sosial berpegang kepada ideologi managerialist 2. Sanction Contoh Ayat: Rajah 2.6. menerangkan Model Praktis Profesion Kerja Sosial. Siporin (1975) mendefinisikan praktis kerja sosial sebagai kumpulan nilai, tujuan, persetujuan(sanction), pengetahuan dan kaedah. 3. Burnout Contoh Ayat: Pekerja kes kanak-kanak memang mengalami tekanan dan burnout akibat pertambahan kes kanak-kanak berdasarkan hasil kajian penyelidik terdahulu 4. Deinstitutionalize 5. Residual Approach 6. Egalitarian 7. Niche Sekian, terima kasih atas kerjasama dan bantuan. SOPIAN 0194892464Cadangan terjemahan kami adalah seperti yang berikut:
1. managerialist - tatacara pengurusan.
2. sanction - isbat.
3. burnout - tekanan luar biasa.
4. Deinstitutionalize - pembebasan.
5. residual approach - *konsep perkataan ini tidak dijelaskan. Cadangan umum kami ialah pendekatan sisa/baki.
6. egalitarian - egalitarian.
7. niche - tujahan.
Penyemakan dan penterjemahan27.11.2015

Kembali ke atas