Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
 
istilah
Rujuk :kata, peristilahan,


Khidmat Nasihat

SoalanJawapanJenis SoalanTarikh Soalan
Assalamualaikum. Adakah DBP menerbitkan buku istilah sukan Bola Sepak?Waalaikumussalam WBT dan Salam Sejahtera. DBP ada menerbitkan buku istilah sukan yang merangkumi bidang bola sepak. Untuk maklumat lanjut, Saudara boleh melayari laman sesawang Pusat Dokumentasi Melayu, http://pustaxa.dbp.gov.my/ dan laman sesawang dbp.niaga.my untuk mendapatkan maklumat lanjut buku tersebut. Terima kasih.Lain-lain20.03.2019
Mohon carikan padanan kata Bahasa Melayu/ istilah sukan bagi perkataan trapping (salah satu teknik mengawal bola dalam bola sepak). Terima kasih.Merujuk istilah pendidikan jasmani, trapping bermaksud sambut, iaitu salah satu teknik menyambut/mengawal bola.Istilah27.10.2010
Saya ingin membuat carian terjemahan yang sepadan dengan frasa 'poetry slam'. Carian awal mendapati 'slam' sebagai istilah dalam pendidikan ialah 'slem', namun tidak ada huraian ditampilkan. 'Grand slam' sebagai istilah sukan diberikan padanan 'Grand slam' juga. Bolehkah saya menggunakan 'slam puisi' atau 'pertandingan deklamasi sajak'?Kami mencadangkan frasa "pertandingan Deklamasi Sajak" yang digunakan bagi mengungkapkan maksud poetry slam kerana frasa itu gramatis dan difahami oleh khalayak.Tatabahasa07.09.2014
Salam, e-Sukan (juga dikenali sebagai eSports , adalah permainan berdaya saing melalui(video games). e-Sukan = Sukan elektronik, boleh ditakrifkan sebagai satu bentuk sukan di mana aspek-aspek utama sukan ini dipermudahkan oleh sistem elektronik(berkomputer dan melalui internet) rujukan wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Esports sila rujuk kepada rekod pertanyaan saya sebelum iniSekiranya "e-sukan" merujuk kepada sukan elektronik, istilah e-sukan boleh digunakan. Walau bagaimanapun, perkataan "sukan" mesti ditulis dengan huruf kecil "s" kerana perkataan "sukan" bukannya kata nama khas. Contoh lain seperti e-kerajaan dan e-tadbir urus.Istilah27.11.2015
Salam sejahtera. Saya ingin mendapatkan khidmat alihan bahasa dari Bahasa Inggeris ke Bahasa Melayu bagi frasa 'contact sports'. Yang mana lebih sesuai, adakah sukan sentuh / sukan sentuhan / sukan bersentuh / sukan bersentuhan? Atau ada yang lain selain ini? Terima kasih.Untuk makluman tuan/puan, tiada padanan khusus terjemahan bagi frasa contact sports dalam data kami. Walau bagaimanapun, pihak kami mencadangkan padanan bagi contact sports tersebut ialah Sukan Sentuh.Istilah16.05.2018
Tuan/Puan, sila kenal pasti sama ada istilah-istilah berikut merupakan kata majmuk atau bukan kata majmuk. (a) sukan air (b) udara segarSukan air merupakan kata majmuk dan udara segar bukan kata majmuk.Tatabahasa06.09.2021
Salam, apakah maksud 'tuan rumah' dalam bidang sukan? Terima kasih.Dalam Kamus Dewa Edisi Empat, tuan rumah bermaksud pemilik rumah dan orang yang meraikan tetamu. Dalam bidang sukan,istilah tuan rumah digunakan untuk menggambarkan sesebuah organisasi/negeri/negara dan lain-lain yang menjadi lokasi untuk melakukan upacara sukan.Makna26.12.2013
Salam sejahtera, bolehkah tanya tuan/puan yang manakah istilah yang paling sesuai? 1) Rowing (sukan melumba perahu dengan menggunakan dayung): Lumba dayung, lumba perahu dayung atau mendayung? 2) Venue (stadium/pusat sukan/bangunan/padang yang menganjurkan pertandingan sukan): tempat, gelanggang, tempat acara, tempat penganjuran acara atau lokasi penganjuran? 3) Youth Olympic Games (Sukan Olimpik bagi atlet berumur 14-18 tahun): Sukan Olimpik Belia atau Sukan Olimpik Remaja Saya ada satu pertanyaan lagi: adakah istilah "Olimpik" betul? Atau hanya "Sukan Olimpik" sahaja boleh diterima?

Menurut Istilah MABBIM, terjemahan bagi ‘rowing’ ialah lumba dayung manakala ‘venue’ ialah tempat. Jika merujuk laman web Majlis Sukan Negara, terjemahan bagi Youth Olympic Games ialah Sukan Olimpik Remaja. Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat, terjemahan bagi ‘Olympic’ ialah Sukan Olimpik.

Makna18.09.2021
Salam saya menghadapi masalah dalam menterjemahkan istilah-istilah Inggeris berikut ke dalam bahasa Melayu. Saya memohon bantuan pihak tuan. 1) the racket, held in a forehand grip, is taken back with a cocked wrist, 2) Forehand Clear Smash Drop Shot, 3) Backhand Drive Net Shot, 3) Underarm Lift Net Shot, 4) Forehand Overhead Clear, 5) The Backhand Net Lunge, 6) The Net Kill, 7) The Drop Shots. Untuk makluman pihak tuan, istilah-istilah tersebut digunapakai dalam sukan Badminton.Untuk makluman, tidak terdapat padanan bahasa Melayu yang khusus untuk frasa yang diberikan. Walau bagaimanapun, berikut saya senaraikan istilah yang terdapat dalam Glosari Sukan Badminton terbitan DBP.
1. racket - raket
2. forehand grip - genggam depan
3. forehand smash - smesy depan
4. drop shot - syot junam
5. drive - pukul kencang
6. backhand - kilas
7. net shot - syot jaring
8. underarm - aras siku
9. forehand - depan
10. overhead backhand clear - pukul tedas kepala
11. overhead backhand - pukul kilas kepala
12. net - jaring
13. lunge - gerak maju
14. kill service (to) - mematikan servis
Istilah09.10.2012
Salam, dalam sukan olahraga terdapat beberapa istilah Inggeris yang tiada padanan dalam bahasa Melayu. Berikut adalah beberapa istilah yang saya maksudkan: 1) Dip finish, 2) Split time, 3) Speedwork, 4) Staggered start, 5) World Indoor Championship. Untuk makluman pihak tuan, istilah-istilah yang telah saya senaraikan adalah berkenaan dengan bidang sukan terutamanya olahraga. Saya harap tuan dapat membantu saya mendapatkan padanan yang sesuai bagi istilah-istilah tersebut. Terima kasih atas bantuan pihak tuan.Untuk makluman, semua istilah yang dikemukakan belum ada dalam pangkalan data DBP. Sila kemukakan istilah tersebut kepada Bahagian Peristilahan dan Leksikologi untuk mendapat padanan bahasa Melayu yang sesuai atau untuk dibincangkan dalam Jawatankuasa Istilah Semasa. Cadangan terjemahan untuk "World Indoor Championship" ialah Kejohanan Olahraga Dalaman Sedunia.Istilah09.10.2012
1234567

Kembali ke atas