Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata iteration


Istilah MABBIM

Istilah SumberIstilah IndonesiaIstilah BruneiIstilah MalaysiaBidang
iteration methodmetode iterasiTiadakaedah lelaranMatematik
iterationiterasiTiadapelelaran, lelaranMatematik
iterationiterasiiterasilelaranTeknologi Maklumat
iterationiterasi/ulanganulanganulanganKesusasteraan
linear iterationiterasi linearTiadalelaran linearMatematik
Inverse iterationiterasi balikan; iterasi inversTiadalelaran songsangMatematik
policy iterationiterasi kebijakanlelaran polisilelaran polisiTeknologi Maklumat
fixed point iterationiterasi titik tetapTiadalelaran titik tetapMatematik

Kembali ke atas