Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[i.tu.lah] | ايتوله

Definisi : demikian halnya (akibatnya): ~ kalau suka main judi, ~ anak yg nakal. (Kamus Dewan Edisi Keempat)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata itulah

Puisi
 

Ada kerusi ada meja,
     Itulah tempat membasuh kaki;
Ada budi ada bahasa,
     Itulah tempat ditaruh hati.


Lihat selanjutnya...(25)
Peribahasa

Barang yang dikata,
     itulah kota.

Bermaksud :

Janji hendaklah ditepati. (Peribahasa lain yang sama makna: Siapa yang berkata harus berkota).

 

Lihat selanjutnya...(6)


Glosari Dialek Kedah

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
het-het[het.het]kata tugassemenjak itu.Het-het tu depa tak bertegoq sapa lagi.[het.het tu dE.pA tA/ b«.t«.gâÖ sA.pA lA.gi]Semenjak itulah mereka tidak lagi bertegur-sapa.
ong[N]kata kerjabernasib baik.Ari ni dia ong pasai tu la dia senyum saja.[A.Òi ni di.jA N pA.sAj tu lA di.jA s«.øum sA.dZA]Hari ini dia bernasib baik, sebab itulah dia senyum sahaja.
menyaut[m«.øAut]kata kerjamenjawab sesuatu panggilan, menyahut.Orang tak dak kat rumah kot, kita pangge depa tak menyaut pon.[.ÒAN tA/ dA/ kAt Òu.mAh kot ki.tA pAN.gE dE.pA tA/ m«.øAut pon]Mungkin tiada orang di rumah, sebab itulah panggilan kita tidak disahut.
melanuih[m«.lA.nuih]kata adjektiflambat sembuhnya (kronik), sakit yang berpanjangan.Demam dia melanuih badan dia hak tegap dulu la ni jadi kuruih.[d«.mAm di.jA m«.lA.nuih bA.dAn di.jA hA/ t«.gAp du.lu lA ni dZA.di ku.Òuih]Demamnya kronik, sebab itulah tubuhnya yang gemuk itu sekarang ini menjadi kurus.
derin[d«.Òin]kata kerjamengeluarkan suara dari tekak, berdehem (untuk tujuan memberi isyarat).Orang tua tu tau kita ada tang ni dia dok derin tu.[.ÒAN tu.wA tu tAw ki.tA A.dA tAN ni di.jA do/ d«.Òin tu]Orang tua itu mengetahui bahawa kita berada di sini, sebab itulah dia pun berdehem.
nombot kemereh[nm.bt k«.mE.rEh] nombor atau kedudukan terkebelakang atau corot dalam pertandingan atau perlawanan.Pasokan Rumah Kunin tak kuat pasai tu depa dapat nombot kemereh.[pA.so.kAn Òu.mAh ku.nin tA/ ku.wAt pA.sAj tu dE.pA dA.pAt nm.bt k«.mE.rEh]Pasukan Rumah Kuning tidak kuat, sebab itulah mereka mendapat tempat terakhir.
cengkerewang[tS«N.k«.ÒE.wAN]kata adjektiftidak beraturan, tanpa sistem, tinggi rendah; cengkerawang.Jalan kat kampong tu cengkerewang sunggoh, pasai tula kreta susah nak lalu.[dZA.lAn kAt kAm.poN tu tS«N.k«.ÒE.wAN suN.goh pA.sAj tu.lA kÒE.tA su.sAh nA/ lA.lu]Jalan di kampung itu tinggi rendah, sebab itulah kereta susah hendak lalu.
cengkerawang[tS«N.k«.ÒA.wAN]kata adjektiftidak beraturan, tanpa sistem, tinggi rendah; cengkerewang.Jalan kat kampong tu cengkerawang sunggoh, pasai tula kreta susah nak lalu.[dZA.lAn kAt kAm.poN tu tS«N.k«.ÒA.wAN suN.goh pA.sAj tu.lA kÒE.tA su.sAh nA/ lA.lu]Jalan di kampung itu tinggi rendah, sebab itulah kereta susah hendak lalu.
cemerekap[tS«.m«.Ò«.kAp]kata adjektifberkenaan membuat pekerjaan, perbuatan dan lain-lain dengan tidak cermat, gopoh, kasar; jelangaq.Dia tu kalu buat kreja cemerekap, pasai itula orang tak bagi kreja kat dia.[di.jA tu kA.lu bu.wAt kÒ«.dZA tS«.m«.Ò«.kAp pA.sAj tu.lA .ÒAN tA/ bA.gi kÒ«.dZA kAt di.jA]Dia tidak cermat membuat kerja, sebab itulah orang tidak memberi kerja kepadanya.
belencaeh[b«.l«n.tSAEh]kata adjektifrajin, giat, cergas, aktif.Dia tu belencaeh sunggoh buat kreja, pasai tula pak dia saying kat dia.[di.jA tu b«.l«n.tSAEh suN.goh bu.wAt kÒ«.dZA pA.sAj tu.lA pA/ di.jA sA.jAN kAt di.jA]Dia sungguh rajin membuat kerja, sebab itulah dia disayangi oleh ayahnya.
12

Kembali ke atas