Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[i.tu.lah] | ايتوله

Definisi : demikian halnya (akibatnya): ~ kalau suka main judi, ~ anak yg nakal. (Kamus Dewan Edisi Keempat)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata itulah

Puisi
 

Ada kerusi ada meja,
     Itulah tempat membasuh kaki;
Ada budi ada bahasa,
     Itulah tempat ditaruh hati.


Lihat selanjutnya...(25)
Peribahasa

Barang yang dikata,
     itulah kota.

Bermaksud :

Janji hendaklah ditepati. (Peribahasa lain yang sama makna: Siapa yang berkata harus berkota).

 

Lihat selanjutnya...(6)


Glosari Dialek Johor

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
penjong[pen.dZoN]kata adjektiftidak tepat mengikut bentuk yang sepatutnya.Daon tingkap dah penjong sebab tu tak rapat.[dAon tiN.kAp dAh pen.dZoN s«.bAb tu tA/ ÄA.pAt]Daun tingkap tidak tepat mengikut ukuran, sebab itulah tidak boleh ditutup rapat.
penawe[p«.nA.w«]kata namaorang yang mudah ketawa.Die ni memang penawe orangnye, sebab itule nampak riang.[di.j« ni me.mAN p«.nA.w« o.ÄAN.ø« s«.bAb i.tu.l« nAm.pA/ Dia ini orang yang mudah ketawa, sebab itulah nampak riang.
huyau[hu.jAw]kata kerjamengigau.Tu tak mandile tu, tak basoh kakile tu nak tido, sebab tule huyau.[tu tA/ mAn.di.l« tu tA/ bA.soh kA.ki.l« tu nA/ ti.do s«.bAbv]Hendak tidur tidak mandi, tidak basuh kaki, sebab itulah mengigau.
berenyeh[b«.Äe.øeh]kata adjektifberkenaan sakit yang sedikit tetapi berpanjangan.Saket si Ali tu berenyeh, sebab tu lah nampak lesu.[sA.ket si A.li tu b«.Äe.øeh s«.bAb tu lAh nAm.pA/ l«.su]Penyakit si Ali itu sedikit tetapi berpanjangan, sebab itulah dia kelihatan lesu.

Kembali ke atas