Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[ja.di] | جادي

Definisi : 1. (sebenarnya) berlaku, sebenarnya (benar-benar) melakukan sesuatu, ber­lang­sung: Ali ~ pergi ke Ipoh; 2. berhasil, berjaya: akhirnya ~ juga pekerjaan itu; 3. selesai (dikerjakan); tidak ~ gagal, tidak berhasil; 4. lahir, dilahirkan; hari ~ a) hari dilahirkan; b) Id hari natal (Krismas); sejalan ~ saudara seibu; semula ~ sejak lahir (bkn bakat dll); 5. = jadinya kerananya, kerana itu: ibunya sakit, ~ terpaksalah dia pulang; 6. = jadilah (ber)setuju: dia ~ hendak membeli tanah itu dgn harga yg ditetapkan; kalau begitu, ~; 7. bertukar kpd: sepatutnya boleh sampai ke rumah dlm masa setengah jam, tetapi sekarang sudah ~ dua jam; 8. sudah siap (dibuat), sudah selesai: baju yg sudah ~; boleh ~ mungkin, barangkali; ~ alas cakap = ~ pelapik kaki prb hadiah (sagu hati) yg diberi kpd seseorang yg telah berjasa; ~ air mandi prb perkara yg sudah menjadi kebiasaan; ~ bapa kuda prb orang lelaki yg suka berkahwin di sana sini dan bersenang-senang tanpa membuat sesuatu pekerjaan; ~ bumi langit prb orang yg sangat diharapkan; ~ dinding lasak peti manian prb orang yg menjadi harapan raja; ~ kuda beban prb orang suruhan; ~ penghubung kaki ta­ngan = ~ penghubung mata telinga prb tempat harapan yg selalu memberi per­to­longan; ~ penghubung hujung lidah (mulut) prb orang yg menyampaikan pe­sanan sese­orang; ~ teluk olakan air prb perdebatan yg hanya berkisar pd satu masalah; lubuk ~ pan­tai, pantai ~ lubuk prb nasib manusia itu tidak tetap, ada kalanya senang, ada kalanya susah; sejadinya asalnya (semula jadi): akal ma­nusia dgn keadaan ~ mengandungi se­bahagian drpd makrifat semula jadi; sejadi-jadi, sejadi-jadinya sekuat-kuat­nya, sekeras-kerasnya: berteriak ~; menjadi 1. utk dikenali (diiktiraf, dianggap, dll) sbg, utk memegang jawatan (peranan dll) sbg: dia terpilih ~ ratu kebaya; dilantik ~ penge­rusi jawatankuasa; 2. bekerja (berlaku, bertindak, memegang jawatan, dll) sbg: dialah yg ~ ketua dlm kumpulan itu; 3. bertukar atau beralih kpd sesuatu keadaan (bentuk dll): tempat yg kesibukan itu ~ lengang selepas pergaduhan itu; air yg tadinya jernih, kini ~ keruh; 4. berjaya spt yg diharap-harapkan: dia begitu bangga sekarang kerana anak-anaknya semuanya ~, dua orang menjadi doktor, dua orang guru, seorang peguam, dan seorang lagi pengurus bank; 5. men­jelma sbg; menjadi-jadi, berjadi-jadi bertambah-tam­­bah (banyak, besar, hebat, keras, dll): setelah kena hujan demamnya ~; menjadikan 1. membuat: mereka bersorak-sorak, ~ suasana hingar bingar; 2. menye­bab­kan: kelakuan beginilah yg selalu ~ orang tua kamu susah; 3. menimbulkan: kelewatan penyanyi itu telah ~ keadaan huru-hara; 4. mencipta, mewujudkan: Tuhanlah yg ~ alam semesta ini; 5. mengangkat (memilih) sbg: majikannya telah ~nya pengawas­ perusa-haan itu; terjadi (sudah) berlaku (dibuat, dijadikan, dll): kebakaran itu ~ disebabkan oleh ke­rosakan elektrik; ~ drpd Id terdiri (ter­bentuk) drpd: bahan itu ~ drpd beberapa unsur; jadi-jadian, jadian 1. manusia yg boleh mengubah dirinya menjadi binatang (ter­utamanya harimau): harimau ~; ilmu ~ ilmu yg membolehkan seseorang itu mengubah diri menjadi binatang dll; 2. nampak tidak spt yg sebenarnya: bunga ~;kejadian 1. perkara yg berlaku, peristiwa: polis telah menyiasat ~ itu; 2. perihal ter­jadinya atau dijadikan, kelahiran: ~ langit dan bumi; ilmu ~ pengetahuan utk mengenal tumbuh-tumbuhan dan hidup-hidupan; 3. Id (sudah) berlaku, terjadi: hal itu boleh ~ pd setiap orang; hal-hal yg ~ di merata tempat; penjadian perihal (proses) menjadikan, pen­ciptaan, pewujudan; penjadi ark orang dll yg membuat (men­jadikan) sesuatu. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[ja.di] | جادي

Definisi : 1 selesai dikerjakan; berlaku; berjaya: ~ juga penganan yg saya buat itu. boleh ~ mungkin; barangkali; tidak ~ gagal; tidak berhasil. 2 lahir, dilahirkan: hari ~. 3 = jadinya oleh sebab itu; akibatnya: Hari hujan, ~ tidak dapatlah kita menjemur padi. 4 bersetuju: Dia ~ membeli rumah itu. menjadi 1 dipilih atau diangkat sbg; bekerja atau bertindak sbg: Ia ~ juruacara pd malam itu. 2 berubah kpd rupa (keadaan, bentuk dll) yg lain: Dgn galakan itu, ia ~ lebih rajin sekarang. 3 hidup (tumbuh) dgn suburnya; mendatangkan hasil yg banyak: Sawahnya ~ tahun ini. menjadi-jadi bertambah-tambah (banyak, besar dll); makin bertambah: Kerana angin kencang, kebakaran itu pun ~. menjadikan 1 menggunakan sbg; membuat: Mereka telah ~ gua itu tempat persembunyian mereka. 2 melantik atau mengangkat sbg: Guru Besar telah ~ dia ketua murid. 3 menyebabkan; menimbulkan: Kematian anaknya yg sulung itu ~ dia selalu termenung. 4 mencipta; mewujudkan: Tuhanlah yg ~ kita semua. terjadi sudah berlaku: Pembunuhan itu ~ di sebuah kedai kopi yg berhampiran dgn rumah saya. jadi-jadian 1 manusia yg dpt menjelma sbg binatang (terutama menjadi harimau): harimau ~ orang yg menjelma menjadi harimau. 2 bukan keadaan atau bukan rupa yg sebenarnya; kelihatan saja: bunga ~. kejadian 1 perkara yg berlaku; peristiwa: ~ itu sangat mengerikan. 2 keadaan menjadi; perihal jadi atau dijadikan: ~ manusia; ilmu ~ pengetahuan utk mengenal tumbuh-tumbuhan atau hidup-hidupan. 3 sudah berlaku; terjadi: Perkara rasuah ~ di mana-mana. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
jadi (kata kerja)
Bersinonim dengan berhasil, berjaya;,
Kata Terbitan : sejadi-jadinya, menjadi, menjadi-jadi, menjadikan, terjadi, jadian, jadi-jadian, kejadian,

Puisi
 

Kalau mandi abang kini,
     Letakkan dastar atas batu;
Kalau jadi-jadi begini,
     Belikan kita sehelai baju.


Lihat selanjutnya...(171)
Peribahasa

Jadi penghubung kaki tangan.

Bermaksud :

Tempat harapan atau kepercayaan yang selalu memberi pertolongan.

 

Lihat selanjutnya...(79)


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
์ ไม ่ สามารถซื้ อขายได ้ Tanah mi- lik wat tidak boleh dijual beli. ธรรม [tam] น ajaran Buddha ธรรมจักร [-macak] น roda Buddha ธรรมชาติ [-maca:t] น alam semula jadi ธรรมดา [-mada:] ว biasa: ในเวลาไม ่ ทำงานเจ ้ าหน ้ าที่ ตำรวจคนนั้ นสวมชุดธรรมดา Waktu tidak bertugas anggota polis itu memakai pakaian biasa. ธรรมนูญ [-manu:n] น piagam: ธรรมนูญ สหประชาชาติไดัรับการลงนามและอนุมัติจาก สมาชิก ่ กำลังบั้ งปลา เพื่ อทอด Ibu sedang mengelar ikan un- tuk digoreng. บังกะโล [bakalo:] น banglo บังเกิด [bak:t] ก terjadi: โศกนาฏกรรม บังเกิดขึ้ นเนื่ องจากรักสามเส ้ า Tragedi itu ter- jadi akibat cinta tiga segi. บังคับ [bakap] น memaksa: ตำรวจบังคับ นักซิ่ งเหล ่ านั้ นให ้ หยุดขี่ จักรยานยนต ์ Polis me- maksa para pelumba haram itu supaya berhenti menunggang motosikal. บังคับใจ
Kamus Thai 2.indb
seminar pelaburan dalam industri kecil dan sederhana. เจ ้ ามือ [-m:] น 1 (การพนัน) tauke judi 2 tukang bayar: เขานั่ นแหละที่ เป็นเจ ้ ามือ เลี้ ยงอาหารเที่ ยงวันนี้ Dialah yang men­ jadi tukang bayar makan tengah hari untuk hari ini. เจ ้ าเมือง [-ma] น raja negeri: สุลต ่ าน สุไลมานเคยเป็นเจ ้ าเมืองสงขลา Sultan Su­ laiman pernah menjadi raja negeri Songkhla. เจ น ั ้นฉอเลาะแม ่ ของเขา Budak itu memujuk emaknya. ฉะฉาน [caca:n] ว jelas, terang: เขาพูดไม ่ ฉะฉานเลย Percakapannya tidak jelas sama sekali. ฉะนั ้ น [canan] ส ั น jadi, oleh itu: เขามีธุระฉะน ั ้ นไม ่ ได ้ มา Dia ada urusan, jadi dia tidak datang. ฉะนี้ [cani:] ว seperti ini, begini, macam ini: ประโยคนี้ ควรจะแปลฉะนี้ Kali­ mat ini
Kamus Thai 2.indb
hon] ว hiruk-pikuk, kacau-bilau โกศ [ko:t] น 1 (ศพ) keranda duduk 2 (กระดูก) cepu abu mayat โกหก [ko:hok] ก 1 berbohong: อย ่ า เป็นคนชอบโกหก Jangan jadi orang yang suka berbohong. 2 membohongi: ผู ้ ชาย คนน ั ้นโกหกภรรยาของเขา Lelaki itu mem- bohongi isterinya. ใกล ้ [klai] ว dekat, berhampiran ไก [kai] น picu ไก ่ [kai น kesila- pan ข ้ อผูกม ั ด [-pu:kmat] น pengikat: การหม ั ้นนี้ เป็นข ้ อผูกม ั ดระหว ่ างคุณสมศรี ก ั บคุณป ั ญญา Pertunangan ini men- jadi pengikat antara Somsri dengan Panya. ข ้ อพ ั บ [-pap] น pelipat, pelipatan ข ้ อพ ิสูจน์ [-pi  su:t] น bukti ข ้ อมือ [-m:] น pergelangan
Kamus Thai 2.indb
า ให ้ เสมอก ั น Ibu meng­ gunting bucu kain สูตร เสมอ Kamus Thai 2.indb 382 4/15/2008 11:12:59 AM ส 383 itu supaya men­jadi sama. 4 selalu, sen- tiasa: น ั กเรียนคนนี้ มาโรงเรียนเช ้ าเสมอ Murid ini selalu datang ke sekolah awal. เสมอภาค [-pa:k] ว sama rata: ร ั ฐบาล ได ้ ให 000 บาท Pengurus meluluskan pe­ runtukan untuk pojek itu sebanyak 3,000,000 baht. อนุรักษ ์ [anurak] ก memulihara, menjaga: เราต ้ องอนุรักษ ์ ทรัพยากรธรรมชาติ Kita mesti memulihara sumber semula jadi. อนุโลม [anulo:m] ก memberikan kelonggaran: ทางโรงแรมอนุโลมให ้ พวกเราคืน ห ้ องพักช ้ ากว ่ ากำหนดเล็กน ้ อย Pihak hotel memberikan kelonggaran kepada kami untuk mendaftar keluar lewat sedikit. อนุสาวรีย

Kembali ke atas