Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[ja.ga] | جاݢ

Definisi : 1. dlm keadaan tidak tidur atau sudah bangun (drpd tidur): kanak-kanak itu masih ~; semalam suntuk saya ~; 2. kawal, awasi (supaya sesuatu tidak hilang dll): Ali, engkau ~ baik-baik barang itu! ~ malam berkawal (pd waktu malam); rumah ~ rumah tempat orang berkawal; wang ~ Id wang cadangan (wang yg disimpan utk digunakan apabila kekurangan wang dsb); 3. orang yg berkawal (mengawas): seorang ~ tercegat di depan bank itu; ~ kereta bp atendan letak kereta; berjaga 1. tidak tidur (kerana sesuatu hal, sakit, dsb): Ahmad ~ hingga ke pagi; 2. berawas: pihak polis sedang ~ di kawasan perompakan itu; berjaga-jaga 1. tidak tidur semalam suntuk (kerana kenduri kahwin dll), merayakan (per­kahwinan dll) beberapa hari berturut-turut: maka raja pun mulai ~ akan mengah­winkan anakanda baginda dgn tuan puteri itu; 2. berwaspada, berhati-hati, berawas-awas: mereka ~ apabila melalui titi yg sempit itu; men­jaga 1. mengawal, mengawas: Parlimen ~ dan mengawal bagaimana wang orang ramai dipungut dan dibelanjakan; tembok itu dibina utk ~ bahaya bah; 2. memelihara, membela, mengasuh: dia ~ ketiga-tiga orang anaknya; 3. memberi perhatian kpd, me­melihara: tiap-tiap orang patut ~ ke­si­hatan dirinya sendiri; 4. berikhtiar atau berusaha (supaya): kita mestilah ~ ber­sung­guh-sung­guh supaya perkara spt itu tidak akan berlaku lagi; menjagakan membangunkan (drpd tidur), menggerakkan: ibu ~nya pd pukul enam pagi; terjaga 1. terbangun atau tersedar (drpd tidur): dia ~ drpd tidur kerana bunyi bising itu; 2. terkawal, terpelihara: setiap tutur katanya ~; jagaan 1. pengawasan, kawalan: orang itu masih dlm ~ polis; 2. peliharaan, belaan: budak itu di bawah ~nya; kejaga-jagaan tidak dapat tidur semalam suntuk; penjagaan hal atau perbuatan menjaga; penjaga 1. orang yg mengawas (mengawal, memberi perlindungan, dll): sekolah itu sudah dibuka oleh ~nya; 2. penunggu, hantu (atau makhluk halus) yg menunggu sesuatu tempat (spt pohon, batu, sungai, dll): orang kampung itu percaya bahawa pohon besar itu ada ~nya; 3. orang yg sangat cermat (berhati-hati); 4. ark wang jaga-jaga. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[ja.ga] | جاݢ

Definisi : (dlm keadaan) tidak tidur; bangun (drpd tidur): Anak itu sudah ~ drpd tidurnya. berjaga 1 tidak tidur kerana sesuatu hal: Ibu itu ~ sampai pagi kerana anaknya sakit kuat. 2 berkawal utk menjaga keselamatan. berjaga-jaga 1 berhati-hati; berwaspada: Ia ~ kalau-kalau pencuri itu datang lagi ke rumahnya. 2 tidak tidur sepanjang malam; merayakan majlis perkahwinan dll siang malam terus-menerus: Maka baginda pun ~ empat puluh hari empat puluh malam utk mengahwinkan puterinya. menjaga 1 mengawasi (supaya selamat atau tidak ditimpa bahaya); mengawal: Polis wanita spt polis lelaki, bertugas ~ keamanan. 2 memelihara; mengasuh: Ia ~ anaknya spt menatang minyak yg penuh. 3 memberi perhatian yg sungguh-sung-guh; mengikhtiarkan; mengusahakan: Jika engkau tinggal di sana, siapa yg akan ~ makan minum engkau? menjagakan membangunkan drpd tidur; menggerakkan; mengejutkan: Ia ~ suaminya apabila terdengar olehnya bunyi orang mengetuk pintu. terjaga 1 terbangun (drpd tidur); terkejut: Ia ~ pd pukul lima pagi lalu pergi mandi. 2 terpelihara; terlindung: Keselamatan mereka sentiasa ~. jagaan kawalan: Orang salah itu di bawah ~ polis. penjagaan perbuatan menjaga (mengawasi, memelihara dll); pengawalan. penjaga 1 orang yg menjaga (memberi perlindungan, memelihara dll): ~ kedai itu orang India. 2 hantu atau orang halus yg dipercayai menunggu sesuatu tempat (pohon, busut dll); penunggu: Orang-orang di situ percaya bahawa busut itu ada ~nya. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
jaga (kata kerja)
Bersinonim dengan sedar, tidak tidur, bangun, arik, melek;,
Kata Terbitan : berjaga, berjaga-jaga, menjaga, menjagakan, terjaga, penjagaan, penjaga,

Puisi
 

Malam ini malam Jumaat,
     Malam esok malam Sabtu;
Malam ini kumbang mengejar,
     Jaga-jaga bunga yang di pasu.


Lihat selanjutnya...(14)
Peribahasa

Berkubu sebelum alah.

Bermaksud :

Berjaga-jaga sebelum mendapat kesusahan.

 

Lihat selanjutnya...(5)


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
ได ้ แนะนำเกษตรกร ให ้ ช ่ วยก ั นร ั กษาส ิ ่ งแวดล ้ อม Gabenor memuji pegawai pertanian yang telah membe­ rikan nasihat supaya sama-sama men­ jaga alam sekitar. = ชมเชย 2 menonton, melihat: เราชมการแข ่ งข ั นวอลเลย ์ บอลทางจอ โทรท ั ศน ์ Kami menonton perlawanan bola tampar melalui kaca televisyen. 3 menikmati: น ั กท วยเงินเหรียญที่ น ้ องสะสมไว ้ Tabung itu penuh dengan syiling yang disim­ pan oleh adik. เต็มใจ [-cai] ก sanggup, rela: เขาเต็มใจ ดูแลเด็กกำพร ้ าเหล ่ านั้ น Dia sanggup men­ jaga anak yatim itu. เต็มเต็ง [-te] ดู เต็มบาท เต็มบาท [-ba:t] ว siuman: ผู ้ ชายที่ ไม ่ เต็มบาทคนนั้ นชอบปัสสาวะข ้ างถนน Lelaki yang tidak siuman itu selalu kencing di tepi
Kamus Thai 2.indb
น (โรค) disenteri บิด 2 [bit] ก (ประตู, หู) memulas: คุณครูบิดหู นักเรียน Guru memulas telinga muridnya. บิดขี้ เกียจ [-ki  :kiat] ก menggeliat: หลังตื่ นนอนลูก ๆ ก็บิดขี้ เกียจ Selepas ter- jaga daripada tidur, anak-anaknya meng­geliat. บิดเบี้ ยว [-biaw] ว herot: ใบหน ้ าเขาบิดเบี้ ยว เนื่ องจากเป็นอัมพฤกษ ์ Akibat sera­ngan strok, mukanya menjadi herot. บิดเบือน [-ban] ก memutarbelitkan: นักข นทรงโปรดการล ่ าสัตว ์ Putera raja itu menggemari pemburuan binatang. ว 2 kegemaran: ส ้ มตำเป็นอาหารโปรดของฉัน Somtam ialah makanan kegemaran saya. โปรด 2 [pro:t] ก tolong: โปรดรักษาความ สะอาด Tolong jaga kebersihan. โปรย [pro:y] ก menabur, menabur- kan: เพื่ อน ๆ ของเขาจัดห ้ องนอนของคู ่ บ ่ าวสาว พร ้ อมก ับโปรยดอกไม ้ หอมไว ้ บนท ี่ นอน Kawan- kawannya
Kamus Thai 2.indb
Kamus Thai 2.indb 74 4/15/2008 11:03:40 AM ค 75 yang selalu menengok-nengok kami sekeluarga. คอยท ่ า [-ta:] ดู คอย คอยระวัง [-rawa] ก berjaga-jaga, berhati-hati: เจ ้ าหน ้ าที่ ร ั กษาความปลอดภ ั ย คอยระว ั งไม ่ ให ้ ใครบุกรุกเข ้ ามา Pegawai ke- selamatan berjaga-jaga supaya tidak berlaku pencerobohan. ค ่ อย 1 , ค ่ อย ๆ [k:i, k:ik:i] ว 1 (น ้ ำ เสียง หรือเสียง) perlahan: วิทยุน ั ้นมีเสียงค ่ อย
Kamus Thai 2.indb
ฐบาลเสริมกำล ั ง เจ ้ าหน ้ าที่ เข ้ าไปในสามจ ั งหว ั ดชายแดนภาคใต ้ เพื่ อดูแลความปลอดภ ั ยของประชาชน Kera- jaan menambah kakitangannya ke wilayah sempadan selatan untuk men- jaga keselamatan rakyat. เสริมสวย [-suay] ก bersolek: โดยปกติ สุภาพสตรีจะใช ้ เวลานานเพื่ อเสริมสวย Bia­ sa­nya wanita mengambil masa yang lama untuk bersolek. เสรี [se:ri:] ว bebas: ประชาชนชาวไทยทำ อะไรก็ได ้ อย

Kembali ke atas