Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
 
jalan (kata nama)
1. Bersinonim dengan jalan raya: lebuh, lebuh raya, laluan, lorong, jejambat, jejantas, persiaran, denai, rintisan, latisan, landasan, rua, ban,

2. Bersinonim dengan usaha: ikhtiar, kesempatan, peluang,

Kata Terbitan : berjalan, berjalan-jalan, menjalani, menjalankan, perjalanan,

Puisi
 

Jalan-jalan di kaki lima,
     Bawalah pulang ikan gelama;
Budi tuan sudahlah diterima,
     Jadikan hutang selama-lamanya.


Lihat selanjutnya...(112)
Peribahasa

Campak baju nampak kurap seperti anak kacang hantu.

Bermaksud :

Orang-orang muda yang tiada memelihara kehormatan dirinya ataupun kehormatan orang lain di jalan-jalan raya.

 

Lihat selanjutnya...(67)

639

Where there's a will there's a way

Jika ada azam dan kemahuan untuk mencapai sesuatu maksud, tentu kita akan sedaya upaya mencari jalannya.

Di mana ada kemahuan di situ ada jalan.

My determination did not waver. I know it's not easy task but where there's a will there's a way. Nothing can stop me and I will find the way by hook or by crook.

Aku teguh dengan tekadku. Aku tahu kerja ini tidaklah mudah namun di mana ada kemahuan di situ ada jalan. Tiada apa yang mampu menahanku dan aku akan mencari jalan dengan apa cara sekalipun.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(8)

Glosari Dialek Kelantan

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
derak[d:«.ÄA/]kata kerjaberjalan-jalan tanpa tujuan.Mae gi derak jok pagi takdi lagi.[mA.E gi d:«.ÄA/ dZ/ p:A.gi tA/.di lA.gi]Mail pergi berjalan-jalan sejak pagi tadi lagi.
tembok[tEm.b/]kata namajalan raya.Jange dok maeng tepi tembok tu, kreto banyok dok gi mari.[dZA.NE do/ m:AeN t:«.pi tEm.b/ tu kÄE.t bA.øok do/ gi mA.Äi]Jangan main di tepi jalan raya tu, kereta banyak lalu-lalang.
glekok[glE.k)/]kata adjektifberkenaan jalan, anak sungai dan lain-lain yang bengkang-bengkok, tidak lurus.Jale tepi bukek tu glekok srupo ula keno palu.[dZA.lE t:«.pi bu.ke/ tu glE.k)/ sÄu.p u.lA k«.n pA.lu]Jalan di tepi bukit tu bengkang-bengkok seperti ular kena palu.
liklah-liklah[li/.lAh.li/.lAh]kata kerjasentiasa berjalan-jalan (tidak duduk diam).Bakpo mung ni, liklah-liklah tok leh dok diye.[bA/.p muN ni li/.lAh.li/.lAh t/ leh do/ di.jE]Kenapa kamu ni, berjalan-jalan tak boleh duduk diam.
liong[li.joN]kata kerjaambil jalan jauh (menyimpang dari arah yang asal).Diyo tu, kalu nok gi Bacok, diyo liong kok Melo dulu.[di.j tu kA.lu n/ gi b:A.tS/ di.j li.joN ko/ m«.l du.lu]Dia tu, kalau nak pergi ke Bachok, dia ambil jalan jauh ke Melor dulu.
lebuk[l«.bu/]kata namatanda atau bekas yang menunjukkan sesuatu seperti jalan dan lain-lain yang sering digunakan.Kalu gitu, budok tu lalu kok tu sokmo gi skoloh sapa lebuk jale tu.[kA.lu g:i.tu bu.d/ tu lA.lu ko/ tu s/.m gi sk.lh sA.pA l«.bu/ dZA.lE tu]Kalau begitu, budak tu sering menggunakan jalan itu pergi sekolah sehingga meninggalkan bekas.
   2. selekoh pada jalan, sungai dan lain-lain, sudut, liku.Mung keno selo sikik kreto tu kalu kona kak cekok.[muN k«.n s:«.lo si.ki/ kÄE.t tu kA.lu k.nA kA/ tSE.k)/]Kamu kena memperlahankan sedikit kereta tu kalau membelok dekat selekoh.
glelok[glE.l)/]kata adjektifberkenaan jalan, anak sungai dan lain-lain yang sangat bengkang-bengkok, tidak lurus.Anok sunga tu glelok srupo ula keno palu.[A.n/ su.NA tu glE.l)/ sÄu.p u.lA k«.n pA.lu]Anak sungai tu bengkang-bengkok seperti ular kena palu.
telong[t«.lN]kata adjektifmelengkung ke dalam (seperti lesung pipit pada pipi, lubang-lubang pada jalan dan lain-lain), lekuk.Ambo napok lata ni telong sikik sini.[Am.b nA.p/ lA.tA ni t«.lN si.ki/ s:i.ni]Saya nampak lantai ni lekuk sikit di sini.
koho[k:.h]kata adjektifperlahan-lahan.Jale koho sikik gak, lamo ke reboh.[dZ:A.lE k:.h si.ki/ gA/ lA.m kE Ä«.bh]Jalan perlahan-lahan sikit, nanti jatuh.
12

Kembali ke atas