Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
 
jalan (kata nama)
1. Bersinonim dengan jalan raya: lebuh, lebuh raya, laluan, lorong, jejambat, jejantas, persiaran, denai, rintisan, latisan, landasan, rua, ban,

2. Bersinonim dengan usaha: ikhtiar, kesempatan, peluang,

Kata Terbitan : berjalan, berjalan-jalan, menjalani, menjalankan, perjalanan,

Puisi
 

Jalan-jalan di kaki lima,
     Bawalah pulang ikan gelama;
Budi tuan sudahlah diterima,
     Jadikan hutang selama-lamanya.


Lihat selanjutnya...(112)
Peribahasa

Campak baju nampak kurap seperti anak kacang hantu.

Bermaksud :

Orang-orang muda yang tiada memelihara kehormatan dirinya ataupun kehormatan orang lain di jalan-jalan raya.

 

Lihat selanjutnya...(67)

639

Where there's a will there's a way

Jika ada azam dan kemahuan untuk mencapai sesuatu maksud, tentu kita akan sedaya upaya mencari jalannya.

Di mana ada kemahuan di situ ada jalan.

My determination did not waver. I know it's not easy task but where there's a will there's a way. Nothing can stop me and I will find the way by hook or by crook.

Aku teguh dengan tekadku. Aku tahu kerja ini tidaklah mudah namun di mana ada kemahuan di situ ada jalan. Tiada apa yang mampu menahanku dan aku akan mencari jalan dengan apa cara sekalipun.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(8)

Glosari Dialek Kedah

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
lunyai[lu.øAj]kata adjektifberlumpur, becak.Jalan tu lunyai pasai lori tanah merah dok ulang-alek tang tu.[dZA.lAn tu lu.øAj pA.sAj l.Òi tA.nAh mE.ÒAh do/ u.lAN.Ale/ tAN tu]Jalan itu rosak kerana lori tanah merah berulang-alik melaluinya.
ringkat[ÒiN.kAt]kata adjektiftempang, pincang, kaki yang pendek sebelah; rengkat.Lepaeh eksiden dia jalan ringkat.[l«.pAEh ek.si.dEn di.jA dZA.lAn ÒiN.kAt]Selepas mengalami kemalangan jalan raya dia berjalan tempang.
rengkat[ÒEN.kAt]kata adjektiftempang, pincang, kaki yang pendek sebelah; ringkat.Lepaeh eksiden dia jalan rengkat.[l«.pAEh ek.si.dEn di.jA dZA.lAn ÒEN.kAt]Selepas mengalami kemalangan jalan raya dia berjalan tempang.
benoh[bE.nh]kata kerjabelok, simpang, selekoh.Sampai kat ujong jalan tu hang benoh kiri.[sAm.pAj kAt u.dZoN dZA.lAn tu hAN bE.nh ki.Òi]Apabila sampai di hujung jalan itu, kamu belok ke kiri.
belat[b«.lAt]kata kerjamenghalang, mengganggu, menyekat.Orang kampong dok belat jalan tu tak bagi lori masok.[.ÒAN kAm.poN do/ b«.lAt dZA.lAn tu tA/ bA.gi l.ri mA.s/]Orang kampung menyekat jalan itu supaya lori tidak dapat masuk.
utau[u.tAw]kata kerjamemberi isyarat dengan menggunakan tangan.Pak dok utau mak dari seberang jalan ajak balek.[pA/ do/ u.tAw mA/ dA.Òi s«.b«.ÒAN dZA.lAn A.jA/ bA.le/]Bapa yang berada di seberang jalan memberi isyarat tangan kepada ibu mengajaknya pulang.
cengkerewang[tS«N.k«.ÒE.wAN]kata adjektiftidak beraturan, tanpa sistem, tinggi rendah; cengkerawang.Jalan kat kampong tu cengkerewang sunggoh, pasai tula kreta susah nak lalu.[dZA.lAn kAt kAm.poN tu tS«N.k«.ÒE.wAN suN.goh pA.sAj tu.lA kÒE.tA su.sAh nA/ lA.lu]Jalan di kampung itu tinggi rendah, sebab itulah kereta susah hendak lalu.
cengkerawang[tS«N.k«.ÒA.wAN]kata adjektiftidak beraturan, tanpa sistem, tinggi rendah; cengkerewang.Jalan kat kampong tu cengkerawang sunggoh, pasai tula kreta susah nak lalu.[dZA.lAn kAt kAm.poN tu tS«N.k«.ÒA.wAN suN.goh pA.sAj tu.lA kÒE.tA su.sAh nA/ lA.lu]Jalan di kampung itu tinggi rendah, sebab itulah kereta susah hendak lalu.
bededam[b«.d«.dAm]kata adjektifbanyak, bersusun-susun (berkenaan benda yang besar seperti rumah, motokar dan lain-lain).Nak lintaeh jalan pon tak buleh, kereta bededam.[nA/ lin.tAEh dZA.lAn pon tA/ bu.leh k«.ÒE.tA b«.d«.dAm]Susah hendak melintas jalan kerana banyak kereta.
derisip[d«.Òi.sip]kata namaterbuka tetapi tidak dapat melihat (tentang mata), buta celik.Patotla dia tak lintas-lintas jalan tu dia tu derisip.[pA.tot.lA di.jA tA/ lin.tAEh.lin.tAEh dZA.lAn tu di.jA tu d«.Òi.sip]Dia tidak melintas langsung jalan itu kerana buta celik.
123

Kembali ke atas