Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
 
jalan (kata nama)
1. Bersinonim dengan jalan raya: lebuh, lebuh raya, laluan, lorong, jejambat, jejantas, persiaran, denai, rintisan, latisan, landasan, rua, ban,

2. Bersinonim dengan usaha: ikhtiar, kesempatan, peluang,

Kata Terbitan : berjalan, berjalan-jalan, menjalani, menjalankan, perjalanan,

Puisi
 

Jalan-jalan di kaki lima,
     Bawalah pulang ikan gelama;
Budi tuan sudahlah diterima,
     Jadikan hutang selama-lamanya.


Lihat selanjutnya...(112)
Peribahasa

Campak baju nampak kurap seperti anak kacang hantu.

Bermaksud :

Orang-orang muda yang tiada memelihara kehormatan dirinya ataupun kehormatan orang lain di jalan-jalan raya.

 

Lihat selanjutnya...(67)

639

Where there's a will there's a way

Jika ada azam dan kemahuan untuk mencapai sesuatu maksud, tentu kita akan sedaya upaya mencari jalannya.

Di mana ada kemahuan di situ ada jalan.

My determination did not waver. I know it's not easy task but where there's a will there's a way. Nothing can stop me and I will find the way by hook or by crook.

Aku teguh dengan tekadku. Aku tahu kerja ini tidaklah mudah namun di mana ada kemahuan di situ ada jalan. Tiada apa yang mampu menahanku dan aku akan mencari jalan dengan apa cara sekalipun.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(8)

Glosari Dielek Melaka

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan DialekMaksud Ayat
rateb jalan[ÄA.teb dZA.lAn] upacara berzikir sambil berjalan sekeliling kampung selepas menuai padi.Padi dah abes tuai, minggu depan boleh le kite rateb jalan.[pA.di dAh A.bes tu.wAj miN.gu d«.pAn bo.leh l« ki.t« ÄA.teb dZA.lAn]Padi sudah dituai, minggu hadapan bolehlah kita adakan upacara ratib jalan.
nyelalak[ø«.lA.lA/]kata kerjaterbabas ke hadapan, ke kiri atau ke kanan, misalnya kenderaan.Jalan licen, kete nyelalak masok paret.[dZA.lAn li.tSen ke.t« ø«.lA.lA/ mA.so/ pA.Äet]Jalan licin, kereta terbabas lalu masuk ke dalam parit.
   2. mendukung seseorang di bahagian belakang badan; encang.Meh atuk cangcang engkau, boleh jalan cepat sikit.[meh A.tu/ tSAN.tSAN «N.kAw bo.leh dZA.lAn tS«.pAt si.ket]Mari atuk dukung engkau di belakang, boleh jalan cepat sikit.
leboh[l«.boh]kata kerjadilumuri (dalam konteks negatif).Jalan tu lecak, abes kasot aku leboh kene lumpo.[dZA.lAn tu l«.tSA/ A.bes kA.sot A.ku l«.boh k«.n« lum.po]Jalan itu lecak, habis kasut aku berlumuran lumpur.
takal-takel[tA.kAl.tA.kel]kata adjektifberkenaan permukaan yang tidak rata.Jalan ni takal-takel, bawak kete baek-baek.[dZA.lA ni tA.kAl.tA.kel bA.wA/ ke.t« bAe/.bAe/]Jalan ini takal-takel, bawa kereta baik-baik.
tenjong[ten.dZoN]kata adjektiftempang.Dia tenjong, tu sebab jalan tak same.[di.j« ten.dZoN tu s«.bAb dZA.lAn tA/ sA.m«]Dia tempang, itulah sebabnya dia berjalan tidak sama.

Kembali ke atas