Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
 
jalan (kata nama)
1. Bersinonim dengan jalan raya: lebuh, lebuh raya, laluan, lorong, jejambat, jejantas, persiaran, denai, rintisan, latisan, landasan, rua, ban,

2. Bersinonim dengan usaha: ikhtiar, kesempatan, peluang,

Kata Terbitan : berjalan, berjalan-jalan, menjalani, menjalankan, perjalanan,

Puisi
 

Jalan-jalan di kaki lima,
     Bawalah pulang ikan gelama;
Budi tuan sudahlah diterima,
     Jadikan hutang selama-lamanya.


Lihat selanjutnya...(112)
Peribahasa

Campak baju nampak kurap seperti anak kacang hantu.

Bermaksud :

Orang-orang muda yang tiada memelihara kehormatan dirinya ataupun kehormatan orang lain di jalan-jalan raya.

 

Lihat selanjutnya...(67)

639

Where there's a will there's a way

Jika ada azam dan kemahuan untuk mencapai sesuatu maksud, tentu kita akan sedaya upaya mencari jalannya.

Di mana ada kemahuan di situ ada jalan.

My determination did not waver. I know it's not easy task but where there's a will there's a way. Nothing can stop me and I will find the way by hook or by crook.

Aku teguh dengan tekadku. Aku tahu kerja ini tidaklah mudah namun di mana ada kemahuan di situ ada jalan. Tiada apa yang mampu menahanku dan aku akan mencari jalan dengan apa cara sekalipun.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(8)

Glosari Dialek Pahang

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
begelubi[b«.g«.lu.bi]kata adjektifberkenaan jalan raya, papan dan lain-lain yang tidak rata.Jalan tu begelubi lepaih boh.[dZA.lAn tu b«.g«.lu.bi l«.pAC bh]Jalan itu menjadi tidak rata selepas dilanda banjir.
bebimbo[b«.bim.bo]kata adjektifberkenaan berjalan secara beramai-ramai dalam satu barisan.Ngapa jalan bebimbo, kang langgo dek keto.[NA.pA dZA.lAn b«.bim.bo kAN lAN.g de/ kE.t]Mengapa jalan bebimbo, nanti dilanggar kereta.
langgah[lAN.gAh]kata adjektifberkenaan kawasan atau ruang yang menjadi lapang.Pemburu cari jalan keluar utan ikot langgah.[p«m.bu.Äu tSA.Äi dZA.lAn k«.lu.wA u.tAn ikot lAN.gAh]Pemburu mencari jalan keluar dari hutan melalui langgah.
kecek[kE.tSE/]kata kerjaminta sesuatu dengan memujuk dan merayu.Keceklah kat Y.B. kalo nok jalan.[kE.tSE/.lAh kAt wAj.bi kA.l no/ dZA.lAn]Pujuk dan rayulah pada Y.B. kalau mahu jalan.
busuk melanton[bu.su/ m«.lAn.ton] berkenaan sesuatu yang tersangat busuk.Bau bangkai lembu tepi jalan busuk melantun.[bAw bAN.kAi l«m.bu t«.pi dZA.lAn bu.su/ m«.lAn.tun]Bau bangkai lembu di tepi jalan tersangat busuk.
are[A.Äe]kata adjektifmalang.Are beno ari ni, tepijok taek lembu sampai tengoh jalan.[A.Äe b«.n A.Äi ni t«.pi.dZ/ tA.e/ l«m.bu sAm.pAj t«.Nh dZA.lAn]Malang benar hari ini, terpijak tahi lembu di tengah jalan.
jujut[dZu.dZut]kata adjektifberkenaan cara bergerak atau berjalan beriringan dalam satu barisan lurus.Mase cuti raye, kerete jujut kat jalan raye.[mA.s« tSu.ti ÄA.j« k«.ÄE.t« dZu.dZut kAt dZA.lAn ÄA.j«]Masa cuti raya, kereta jujut di jalan raya.
   2. tidak takut.Koi tok mileng jalan malam sorang.[koj t/ mi.leN dZA.lAn mA.lAm s.ÄAN]Saya tidak takut berjalan seorang diri pada waktu malam.
rodok[č.d/]kata namalubang besar.Baek-baek jalan tu, ade rodok.[bA.e/.bA.e/ dZA.lAn tu A.d« č.d/]Berhati-hati berjalan tu, ada lubang besar.
nyelonok[N«.l.n/]kata kerjamelakukan sesuatu di dalam lumpur (seperti lari, jalan, mengagau).Pak Mat nyelonok dalam lumpo cari ikan keli.[pAk mAt N«.l.n/ dA.lAm lum.po tSA.Äi i.kAn k«.li]Pak Mat mengagau dalam lumpur kerana mencari ikan keli.
12

Kembali ke atas