Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
 
jalan (kata nama)
1. Bersinonim dengan jalan raya: lebuh, lebuh raya, laluan, lorong, jejambat, jejantas, persiaran, denai, rintisan, latisan, landasan, rua, ban,

2. Bersinonim dengan usaha: ikhtiar, kesempatan, peluang,

Kata Terbitan : berjalan, berjalan-jalan, menjalani, menjalankan, perjalanan,

Puisi
 

Jalan-jalan di kaki lima,
     Bawalah pulang ikan gelama;
Budi tuan sudahlah diterima,
     Jadikan hutang selama-lamanya.


Lihat selanjutnya...(112)
Peribahasa

Campak baju nampak kurap seperti anak kacang hantu.

Bermaksud :

Orang-orang muda yang tiada memelihara kehormatan dirinya ataupun kehormatan orang lain di jalan-jalan raya.

 

Lihat selanjutnya...(67)

639

Where there's a will there's a way

Jika ada azam dan kemahuan untuk mencapai sesuatu maksud, tentu kita akan sedaya upaya mencari jalannya.

Di mana ada kemahuan di situ ada jalan.

My determination did not waver. I know it's not easy task but where there's a will there's a way. Nothing can stop me and I will find the way by hook or by crook.

Aku teguh dengan tekadku. Aku tahu kerja ini tidaklah mudah namun di mana ada kemahuan di situ ada jalan. Tiada apa yang mampu menahanku dan aku akan mencari jalan dengan apa cara sekalipun.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(8)

Glosari Dialek Negeri Sembilan

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan DialekMaksud Ayat
pengoi[pE.Nj]kata adjektiftua.Kok dah pengoi tu eloklah duk kek umah yo, usahlah nak jalan-jalan lai[k/ dAh pE.Nj tu E.l/.lAh du/ kE/ u.mAh j u.sAh.lAh n/ dZA.lAn.dZA.lAn lAi:]Kalau sudah tua itu, eloklah duduk di rumah saja, usahlah hendak jalan-jalan lagi.
biak[bi.jA/]kata adjektiflecah, becak, berlumpur.Bobaek, jalan tu biak, kang kok tolontang.[b.bAe/ dZA.lAn tu bi.jA/ kAN ko/ t.ln.tAN]Berhati-hati, jalan itu lecah, nanti jatuh terlentang.
boseh[b.sEh]kata adjektifberkenaan badan yang besar atau gemuk dan lemah, tidak bermaya, tidak aktif.Copeklah jalan tu siket, kau ni nampak boseh yo.[tS.pE/.lAh dZA.lAn tu si.kEt kAw ni nAm.pA/ b.sEh j]Cepatlah jalan itu sedikit, engkau ini nampak lemah sahaja.
mereban II[m«.ÄE.bAn]kata adjektifberkenaan pakaian yang labuh.Jubah dio mereban, susah dio nak jalan.[dZu.bAh di.j m«.ÄE.bAn su.sAh di nA/ dZA.lAn]Jubah dia labuh sangat, susah dia hendak jalan.
dicunggah[di.tSuN.gAh]kata kerjadikaut.Abeh dicunggahe pase kek topi jalan dek jentolak.[A.bEh di.tSuN.gAh.E pA.sE kE/ t.pi dZA.lAn dE/dZ«n.t.lA/]Habis dikautnya pasir di tepi jalan dengan jentolak.
molampoh[m.lAm.ph]kata adjektifamat banyak, melambak.Musim ni pereh, buah dian molampoh sopanjang jalan.[mu.sim ni pE.ÄEh bu.wAh di.jAn m.lAm.ph s.pAn.dZAN dZA.lAn]Musim ini teruk, buah durian terlalu banyak di sepanjang jalan.
bobenta[b.bEn.tA]kata adjektifberiya-iya, berusaha bersungguh-sungguh.Dari sonjo sampai tongah malam bobenta kita bocarian tapi tak yo solosai.[dA.Äi sn.dZ sAm.pAj k.t.NAh mA.lAm b.bEn.tA ki.t b.tSA.Äi.An tA.pi tA/ j s.l.sAj]Dari senja hingga ke tengah beriya-iya kita mencari jalan penyelesaian, tetapi tidak juga selesai.

Kembali ke atas