Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
 
jana
Kata Terbitan : menjanakan, terjana, penjanaan,


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
ra] น badan: สรีระของชาว ตะวันตกใหญ ่ กว ่ าชาวตะวันออก Badan orang Barat lebih besar daripada orang Timur. สรีรวิทยา [-wittaya:] น fisiologi ลูกชาย ของเขาได ้ รับปริญญาตรีสาขาวิชาสรีรวิทยา Anak lelakinya mendapat ijazah sar- jana muda dalam bidang fisiologi. สรุป [sarup] ก membuat kesimpulan, menyimpul, merumuskan: ผู ้ บรรยายได ้ สรุป การบรรยายของเขาในตอนท ้ าย Penceramah telah membuat kesimpulan pada akhir ceramahnya. สลด [salot] ว menyedihkan
Kamus Thai 2.indb
4/15/2008 11:09:22 AM ป 237 ประสาท 1 [prasa:t] น saraf ประสาท 2 [prasa:t] ก menganugerah­ kan: อธิการบดีประสาทปริญญาแก ่ บัณฑิต Rekt­or menganugerahkan ijazah sar- jana muda kepada para graduan. ประสาน [prasa:n] ก menjalin: กำนัน ตำบลปูยุดประสานมิตรภาพกับกำนันตำบล บรางัน Ketua Kampung Pujud menjalin hubungan persahabatan dengan ketua Kampung Berangan. ประสานงาน [-a:n] ก menyelaras- kan: ปลัดจังหวัดประสานงานโครงการ อุตสาหกรรมอาหารฮาลาล
Kamus Thai 2.indb
Kemuliaan seseorang bukan bergantung pada keturunannya tetapi pada budi pekertinya. เกียรตินิยม [-ni  yom] ว kepujian: ลูกของเขาได ้ ร ั บปริญญาตรีเกียรตินิยม อ ั นด ั บสอง Anaknya mendapat ijazah sar- jana muda dengan kepujian kelas dua. เกียรติยศ [-ti  yot] น maruah: เขาร ั กษา เกียรติยศของเขาในฐานะนายกร ั ฐมนตรี Dia menjaga maruahnya sebagai Per- dana Menteri. เกี่ยว 1 [ki  :aw] ก

Kembali ke atas