Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata jap


Glosari Dialek Kedah

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
meruah kencin[m«.Òu.wAh k«n.tSin] membuang air kecil; meruah.Tiap-tiap malam budak tu meruah kencin ataeh tilam.[ti.jAp.ti.jAp mA.lAm bu.dA/ tu m«.Òu.wAh k«n.tSin A.tAEh ti.lAm]Setiap malam budak itu buang air kecil di tilam.
meruah[m«.Òu.wAh]kata kerjamembuang air besar, berak, kencing; meruah kencin.Tiap-tiap malam budak tu meruah ataeh tilam.[ti.jAp.ti.jAp mA.lAm bu.dA/ tu m«.Òu.wAh A.tAEh ti.lAm]Setiap malam budak itu buang air kecil di tilam.
mengambang[m«.NAm.bAN]kata kerjaduduk di pintu rumah dengan tujuan supaya diperhatikan oleh orang yang lalu lalang, di hadapan rumahnya (berkenaan anak-anak gadis yang belum berkahwin).Tiap-tiap petang hang suka dok mengambang tang pintu, pi la masok dalam.[ti.jAp.ti.jAp p«.tAN hAN su.kA do/ m«.NAm.bAN tAN pin.tu pi lA mA.so/ dA.lAm]Tiap-tiap petang awak suka duduk mengambang di pintu, pergilah masuk ke dalam.
cekam[tS«.kAm]kata namaalat menanam padi yang dibuat daripada buluh yang digunakan di sawah, (tugal ialah alat untuk menanam padi huma).Kalu pakai cekam, tiap-tiap taon kena buat baru, kuku kambin tahan sampai bila-bila.[kA.lu pA.kAj tS«.kAm ti.jAp.ti.jAp tAon k«.nA bu.wAt bA.Òu ku.ku kAm.bin tA.hAn sAm.pAj bi.lA.bi.lA]Kuku kambing yang diperbuat daripada besi lebih tahan lama jika dibandingkan dengan cekam.
gunung[gu.nuN]kata namagundu atau ibu daripada cebisan batu, kayu, kaca dan sebagainya yang digunakan dalam permainan tradisi Melayu (sambut-sambut, lompat teng-teng dan sebagainya).Tangan dia lekaq sunggoh, tiap-tiap kali taok gunung masok petak.[tA.NAn di.jA l«.kAâÖ suN.goh ti.jAp.ti.jAp kA.li tAo/ gu.nuN mA.so/ pE.tA/]Dia begitu handal, setiap kali melontar, gundunya memasuki ruang petak.
belah daeng[b«.lAh dAeN] membelah di bahagian belakang (berkenaan ikan yang hendak dipanggang atau dikeringkan); belah dain.Bila angkat bubu satni kita belah daing semua ikan kita siap-siap.[bi.lA AN.kAt bu.bu sAt.ni ki.tA b«.lAh dAeN s«.mu.wA i.kAn ki.tA si.jAp.si.jAp]Apabila ikan diangkat dari bubu, kita belah belakang kesemuanya dengan segera.
belah dain [b«.lAh dAin][b«.lAh dAin] membelah di bahagian belakang (berkenaan ikan yang hendak dipanggang atau dikeringkan); belah daeng.Bila angkat bubu satni kita belah dain semua ikan kita siap-siap.[bi.lA AN.kAt bu.bu sAt.ni ki.tA b«.lAh dAin s«.mu.wA i.kAn ki.tA si.jAp.si.jAp]Apabila ikan diangkat dari bubu, kita belah belakang kesemuanya dengan segera.
binti[bin.ti]kata namabahagian kepingan dinding atau penahap dinding (penjodoh bilangan).Tiang dengan bumbong siap dah dindin dia baru dua binti hak siap.[ti.jAN d«.NAn bum.boN si.jAp dAh din.din di.jA bA.Òu du.wA bin.ti hA/ si.jAp]Tiang dan bumbung telah siap, dindingnya baru siap dua bahagian.
dahdah[dAh.dAh]kata tugasbersedia, dahulu, sudah siap, selesai.Siapla dahdah sebelom depa mai.[si.jAp.lA dAh.dAh s«.b«.lom dE.pA mAj]Bersiaplah dahulu sebelum mereka datang.
   2. bahagian paip tempat mengisi tembakau, cawan paip.Setiap pagi selepas menyorok dia mesti pekena sedapoq paep.[s«.ti.jAp pA.gi s«.l«.pAEh m«.ø.ҍ/ di.jA m«s.ti p«.k«.nA s«.dA.pâÖ pAep]Setiap pagi selepas sarapan, dia mesti menghisap sedapok paip.
12

Kembali ke atas