Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata jap


Glosari Dielek Melaka

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan DialekMaksud Ayat
   2. tempat meletakkan hidangan di luar rumah yang diperbuat daripada buluh atau kayu khususnya sewaktu majlis perkahwinan dan lain-lain; selasau.Eh, penanggah kau tak siap lagi ke, mana nak letak makanan.[eh p«.nAN.gAh kAw tA/ si.jAp lA.gi k« mA.nA nA/ l«.tA/ mA.kA.nAn]Eh, penanggah engkau tidak siap lagikah? Di mana hendak letak makanan.
ibu ambai[i.bu Am.bAj] pondok nelayan berpelantar yang tiangnya dipasakkan ke dasar laut digunakan untuk menarik jaring yang berisi ikan.Bile nak siapkan ibu ambai, nanti ujan basah le.[bi.l« nA/ si.jAp.kAn i.bu Am.bAj nAn.ti u.dZAn bA.sAh l«]Bila nak siapkan ibu ambai, nanti hujan habis basah.
senelet[s«.ne.let]kata adjektiflembab atau lambat membuat kerja.Senelet sangat kau ni bile nak siap keje.[s«.ne.let sA.NAt kAw ni bi.l« nA/ si.jAp k«.dZ«]Lembab sangat engkau ni bila nak siap kerja.
naek padi[nAe/ pA.di] proses menuai dan membawa padi naik dari sawah.Dah dekat nak naek padi, kene le siap lesong.[dAh d«.kAt nA/ nAe/ pA.di k«.n« l« si.jAp l«.soN]Sudah dekat nak naik padi, kenalah siapkan lesong.
beseban[b«.sE.bAn]kata kerjaberkumpul beramai-ramai untuk membuat sesuatu kerja di satu tempat, misalnya di anjung rumah.Kat dapo tu beseban orang perempuan tengah siap bahan laok kenduri.[kAt dA.po tu b«.sE.bAn o.ÄAN p«.Ä«m.pu.wAn t«.NAh si.jAp bA.hAn lAo/ k«n.du.Äi]Di dapur, ramai orang-orang perempuan sedang menyiapkan lauk kenduri.

Kembali ke atas