Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata jap


Glosari Dialek Pulau Pinang

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
jom[dZom]kata tugaskata ajakan.Semua dah siap, jom kita naek reta.[s«.mu.wA dAh si.jAp dZom ki.tA nAe/ ÒE.tA]Semua dah siap, mari kita naik kereta.
peredeh[p«.Ò«.dEh]kata namatapak semaian padiPeredeh dah siap, isok buleh meredeh.[p«.Ò«.dEh dAh si.jAp i.so bu.leh m«.Ò«.dEh]Tapak semaian padi sudah siap, besok boleh menyemai padi.
lorat[lo.ÒAt]kata kerjamengacau , mengganggu atau mencampuri urusan orang lainDah dekat nak siap projek ni dia pon lorat nak ambek.[dAh d«.kAt nA/ si.jAp pro.dZe/ ni di.jA pon lo.ÒAt nA/ Am.bE/]Sudah hampir siap projek ini dia pun mengacau hendak ambil.
merelop[m«.Ò«.lop]kata adjektifwaktu senjaDekat nak merelop, lekaih siap sat ni tak dan pi semayang maghrib kat menaksah.[d«.kAt nA/ m«.Ò«.lop l«.kAC si.jAp sAt ni tA/ dAn pi s«.mA.jAN mAx.rib kAt m«.nA/.sAh]Sudah hampir senja, cepat siap nanti tidak sempat pergi sembahyang maghrib di surau.
la[lA]kata tugassekarang.La! Dari tadi hampa dok buat baru banyak ni siap.[lA dA.Òi tA.di hAm.pA do/ bu.wAt bA.Òu bA.øA/ ni si.jAp]La! Dari tadi kamu semua buat baru banyak ini yang siap.
baloq[bA.l)Ö]kata adjektif1. malasDia ni baloq sunggoh, reja apa pon tak siap.[di.jA ni bA.l)Ö suN.goh Ò«.dZA A.pA pon tA si.jAp]Dia ini sangat malas, kerja apa pun tidak siap.
pulon[pu.lon]kata kerjamelakukan sesuatu pekerjaan dengan bersungguh-sungguhKalu tak pulon lagu ni, bila reja nak siap?[kA.lu tA pu.lon lA.gu ni bi.lA Ò«.dZA nA si.jAp]Kalau tidak bersungguh seperti ini, bila kerja hendak siap.
kepiah[k«.pi.jAh]kata namasongkok.Sebelom pi aji dia pakai kepiah, balek aji pakai ketayap.[s«.b«.lom pi A.dZI di.jA pA.kAj k«.pi.jAh bA.le/ A.dZi pA.kAj k«.tA.jAp]Sebelum pergi haji dia pakai songkok, balik haji pakai ketayap.
gabuih ponggong[gA.buC poN.goN] beredar setelah selesai melakukan sesuatu pekerjaanReja hang dah habeh, hang buleh la gabuih ponggong, tinggai aku sorang tak siap lagi.[Ò«.dZA hAN dAh hA.beh hAN bu.leh lA gA.buC poN.goN tiN.gAj A.ku so.ÒAN tA/ si.jAp lA.gi]Kerja awak sudah habis, awak bolehlah beredar, tinggal saya seorang yang belum siap lagi.
mut-mut[mut.mut]kata adjektifberkenaan dengan seseorang membuat sesuatu kerja dengan lambatRaya dah dekat, kalu hang dok jaet baju mut-mut lagu ni, bila nak siap.[ÒA.jA dAh d«.kAt kA.lu hAN do/ dZAet bA.dZu mut.mut lA.gu ni bi.lA nA/ si.jAp]Hari raya sudah dekat, kalau awak menjahit baju lambat seperti ini bila hendak siap.

Kembali ke atas