Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
 
jarang (adjektif)
1. Bersinonim dengan renggang: berjarak, bersela, tidak rapat, tidak kedap, serau, serang,
Berantonim dengan rapat

2. Dalam konteks rambut
bersinonim dengan nipis, tidak lebat, tidak padat, sedikit,
Berantonim dengan lebat

Kata Terbitan : jarang-jarang, menjarangkan,

Puisi
 

Ada satu anak Semarang,
     Pakai cukin kain jarang;
Kalau tidak tunas di batang,
     Pokok yang mana boleh dicabang?


Lihat selanjutnya...(3)
Peribahasa

Jaras katanya raga jarang.

Bermaksud :

Orang yang mencela orang lain, padahal dia sendiri pun ada celanya juga; orang yang tiada ilmu kerap kali salah pilih. (Peribahasa lain yang sama makna: Jaras dikatakan raga jarang).

 

Lihat selanjutnya...(2)

Lihat selanjutnya...(1)

Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
ธ 204 ธง [to] น 1 bendera 2 (พระบรมวงศานุวงศ ์ ) panji-panji ธงชาติ [-ca:t] น bendera kebangsaan: ธงชาติไทยมีสามสี Bendera kebangsaan Thai ada tiga warna. ธงพระครุฑพ ่ าห ์ [-prakrutpa:] น panji-panji Raja Thai ธนบัตร [tanabat] น wang kertas: ท ่ านจะต ้ องเตรียมธนบัตรใบละยี่ สิบบาทสำหรับ จ ่ ายค ่ าผ ่ านทาง ำมันจะลดลง Saya yakin tahun ha- dapan harga petrol akan turun. แน ่ ชัด [-cat] ว jelas: มีหลักฐานแน ่ ชัดว ่ า เขาไม ่ ได ้ ก ่ ออาชญากรรมนั ้ น Ada bukti yang jelas bahawa dia tidak melakukan je- nayah itu. แน ่ นอน [-n:n] ดู แน ่ แน ่ น [nε:n] ว 1 (เงื ่ อน เวลา) ketat
Kamus Thai 2.indb
โรงเรียนนี้ Amin pernah belajar di seko- lah ini. เรียน 2 [rian] ก memaklumkan, mem- beritahu: เลขานุการเรียนผู ้ จัดการว ่ ามีลูกค ้ า ต ้ องการพบ Setiausaha memaklumkan kepada pengurus bahawa ada pelang- gan mahu berjumpa dengan beliau. เรียบ [ri  ap] ว rata: พื้ นผิวถนนทางเข ้ า บ ้ านฉันไม ่ เรียบ Permukaan jalan ke ru- mah saya tidak rata. เรียบ gelanggang สังสรรค ์ [sasan] ก beramah mesra: ตั้ งแต ่ เขาได ้ รับการแต ่ งตั้ งเป็นผู ้ อำนวยการเขาไม ่ มี เวลาสังสรรค ์ กับพวกเราเลย Sejak dia dilantik menjadi pengarah, dia tidak ada masa untuk beramah mesra dengan kita. สังหรณ ์ [sah:n] ก mendapat firasat: ภรรยาตำรวจคนนั้ นสังหรณ ์ ว ่ าจะมีเหตุร ้ ายเกิด ขึ้ นกับสามีของเขา Isteri polis itu menda- สั่ ง สังหรณ

Kembali ke atas