Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[je.nis] | جنيس

Definisi : 1. golongan benda (binatang, tumbuh-tumbuhan, dll) yg mempunyai sifat-sifat yg sama, bangsa: tikus dan arnab termasuk ~ binatang yg mengerip; 2. = ~ kelamin sifat kelamin (laki-laki atau perempuan): per­kataan-perkataan dlm bahasa Inggeris mempunyai perbezaan ~ kelamin; 3. bagai, macam: barang ini agak mahal harganya kerana drpd ~ yg baik; berbagai-bagai ~ = serba ~ bermacam-macam; 4. kasta, go­longan (dlm masyarakat dll): di Minang­kabau terdapat orang yg tiga ~, iaitu malim, hulubalang, dan menteri; berjenis bp elok (barang, perangai); berjenis-jenis bermacam-macam, berbagai-bagai; menjeniskan membahagi-bahagikan (meng­­golong-golongkan) menurut jenis; penjenisan perihal (perbuatan, kerja, dsb) menjeniskan, pembahagian kpd beberapa jenis: digambarkan dgn rajah pohon yg menunjukkan ~ struktur sintaksis. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[je.nis] | جنيس

Definisi : 1 golongan benda (spt binatang, tumbuh-tumbuhan) yg sama sifatnya atau bangsanya: Pinang dan kelapa termasuk dlm ~ palma. 2 = ~ kelamin sifat kelamin (sama ada lelaki atau perempuan): Apa ~ anak kamu yg baru itu? 3 bagai; macam; kualiti: pelbagai ~ bermacam-macam. berjenis-jenis bermacam-macam; berbagai-bagai. menjeniskan membahagi-bahagikan menurut golongan atau jenisnya. penjenisan perbuatan atau hal menjeniskan. sejenis semacam; sebangsa. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
jenis (kata nama)
1. Bersinonim dengan golongan: kumpulan, kelompok, kelas,

2. Rujuk macam 1

Kata Terbitan : berjenis-jenis, menjeniskan, penjenisan,


Glosari Dialek Pulau Pinang

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
buah kayu[bu.wAh kA.ju] segala jenis buah-buahan bermusim.Masa buah kayu tengah jujoh ni la hampa anak beranak patut balek.[mA.sA bu.wAh kA.ju t«.NAh dZu.dZoh ni lA hAm.pA A.nA/ b«.ÒA.nA/ pA.tot bA.le/]Masa segala jenis buah-buahan sedang banyak inilah kamu anak-beranak sepatutnya balik.
rudui[Òu.dZuj]kata adjektifberkenaan dengan mata yang kuyu atau mengantukMata dia jeneh mata rudui.[mA.tA di.jA dZ«.neh mA.tA Òu.dZuj]Matanya jenis mata kuyu.
serba mak nenek[s«.Ò«.bA mA/ ne.ne/] serba-serbiDi Lorong Kulet ada juai sereba mak nenek.[di lo.ÒoN ku.let A.dA dZu.wAj s«.Ò«.bA mA/ ne.ne/]Di Lorong Kulit ada jualan berbagai-bagai jenis barang.
gencang[g«n.tSAN]kata adjektifberkenaan dengan perempuan yang cekap dan pantas dalam melakukan pekerjaan.Dia gencang sunggoh, dia buleh buat juai bejeneh-jeneh kue.[di.jA g«n.tSAN suN.goh di.jA bu.leh bu.wAt dZu.wAj b«.dZ«.neh.dZ«.neh kue]Dia sangat cekap dan pantas, dia boleh buat jual berbagai jenis kuih.

Kembali ke atas