Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[ji.sim] | جيسيم

Definisi : Ar 1. isi segala benda yg tidak bernyawa; 2. (Fiz) kuantiti jirim dlm benda yg tidak bernyawa yg tidak tertakluk pd graviti. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[ji.sim] | جيسيم

Definisi : kumpulan jirim yg tidak mempunyai bentuk tetap dan merupakan jumlah isi sesuatu benda. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
jisim
Bahasa Asal :Arab
Rujuk :jasad


Kamus Bahasa Inggeris

KataTakrifSumber
air massn jisim udara: continental ~, jisim udara kebenuaan; polar ~, jisim udara kutub; tropical ~, jisim udara tropika.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
critical massn jisim genting.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
atomic massn jisim atom.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
conservation of massn pengabadian jisim.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
atomic mass unitn unit jisim atom.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
primordialadj 1. existing from the beginning of time, asal, wujud sejak dr awal dunia: ~ mass of gas, jisim gas yg wujud sejak dr awal dunia; 2. (biol) primordium: ~ germ cells, sel germa primodium.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
coherevi (fml) 1. stick together, menjeleket: the particles ~ into a mass, zarah-zarah itu menjeleket menjadi satu jisim; 2. (of argument etc) berpadu.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
acceleratevt 1. increase the speed of, memecutkan, melajukan; 2. increase the velocity of, mempercepat, melajukan, memecutkan: the pull of gravity ~s the falling of a body, tarikan graviti mempercepat jatuhnya jisim; 3. expedite, hasten, mempercepat, mencepatkan, memesatkan: hormones that ~ plant growth, hormon yg mempercepat pertumbuhan tanaman; to ~ the passage of a bill, mempercepat kelulusan rang undang-undang; events which ~d the fall of the socialist government, peristiwa-peristiwa yg mempercepat kejatuhan kerajaan sosialis itu;Kamus Inggeris-Melayu Dewan
active5. (gram.) aktif: ~ voice, ragam aktif; 6. (of volcano) hidup, (masih) aktif; 7. (commerce) aktif: ~ bond, bon aktif; ~ money, wang aktif; ~ account, akaun aktif; ~ market, pasaran /cergas, aktif/; ~ balance, imbangan positif; 8. (science) aktif: ~ deposit, /endapan, enapan/ aktif; ~ hydrogen, hidrogen aktif; ~ ingredient, ramuan aktif; ~ mass, jisim aktif;Kamus Inggeris-Melayu Dewan
accelerationn 1. act of increasing, a. (in speed, velocity) pemecutan, pelajuan, pencepatan, pergerakan yg semakin /laju, deras/; b. (in rate of development etc) perkembangan (yg) pesat: a sudden ~ of economic activity, perkembangan pesat kegiatan ekonomi secara tiba-tiba; 2. power of accelerating, daya pecutan: the new model has good ~, model baru itu mempunyai daya pecutan yg baik; 3. rate of change in velocity, pecutan: to measure the ~ of a falling body, mengukur pecutan jisim yg sedang jatuh.Kamus Inggeris-Melayu Dewan

Kembali ke atas