Maklumat Kata

Kamus Bahasa MelayuDefinisi : 1 sama halnya dgn yg lain atau dgn yg disebut sebelumnya; pula; pun: Ada ~ orang yg suka makan durian dgn pulut. 2 selalu demikian halnya; berterusan; lagi: Emaknya sudah melarang dia supaya tidak mandi di sungai itu tetapi ia masih berdegil ~. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Adakah anda bermaksud : juga

Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata juga

Peribahasa

Nan lurah (= rendah) juga diturut air.

Bermaksud :

Orang yang kaya juga yang bertambah-tambah kekayaannya. (Bandingkan dengan: Lurah juga diturut air, bukit juga dilejang panas).

 

Lihat selanjutnya...(308)

318

If you lie down with dogs, you'll get up with fleas

Jika membabitkan diri dengan orang jahat atau aktiviti gelap, lama-kelamaan kita juga akan terbabit sama.

Bersahabat dengan juara, selilit benang bulang tahu juga

I advise you to stay away from those people and their illegal affairs because if you lie down with dogs, you'll get up with fleas. Sooner or later, I bet that you will acquire their undesireable qualities.

Aku menasihati kau agar jauhkan diri daripada orang itu dan kegiatan haram mereka kerana jika bersahabat dengan juara, selilit benang bulang tahu juga. Aku pasti lama-kelamaan, sifat mereka yang tidak diingini akan menjangkiti kau pula.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(62)

Glosari Dialek Negeri Sembilan

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan DialekMaksud Ayat
ngicak[Ni.tSA/]kata kerjameminta-minta.Pueh den ngicak bukue, dak juo dapek.[puEh dEn Ni.tSA/ bu.ku.E dA/ dZu.w dA.pE/]Puas saya meminta bukunya, tidak juga dapat.
daroi[dA.či]kata adjektifterlalu lama, penat.Daroi den monunggue, dio tak yo tibo.[dA.či dEn m.nuN.gu.E di.j tA/ j ti.b]Penat saya menunggunya, dia tidak juga tiba.
bongka[bN.kA]kata kerjabangun dari duduk atau tidur, bangkit.Dah moninggi ari, dio bolom yo bongka lai.[dAh m.niN.gi A.Äi di.j b.lum j bN.kA lAi:]Matahari pagi telah pun tinggi, dia belum juga bangun dari tidur.
bodegang[b.dE.gAN]kata kerjaberbantah, berbahas.Bodegang boari-ari tak yo solosai-solosai masalah tu.[b.dE.gAN b.A.Äi.A.Äi tA/ j s.l.sAj.s.l.sAj mA.sA.lAh tu]Berbahas berhari-hari, tidak juga selesai-selesai masalah itu.
layoh[lA.joh]kata adjektifberkenaan kaki dan tangan yang terlalu penat.Layuh tangan den monulehe bolum yo siap-siap yo diolek tu.[lA.juh tA.NAn dEn m.nu.lEh.E b.lum j si.jAp.si.jAp j di.j.lE/ tu]Penat tangan saya menulisnya belum juga siap-siap dialek itu.
dompot[dm.pt]kata adjektifpendek.Digunoe pee tu sampai dompot tak yo diganti-ganti.[di.gu.n.E pEn.sE tu sAm.pAj dm.pt tA/ j di.gAn.ti.gAn.ti]Digunakan peel itu sampai pendek tidak juga diganti-ganti.
dudut[du.dut]kata kerjahirup, hisap.Usah dudut bondo tu, tak elok. Bodan kau yo yang tak somonggah dibueke kang.[u.sAh du.dut bn.d tu tA/ E.l/ b.dAn kAw j jAN tA/ s.mN.gAh di.bu.wE/.E kAN]Usap hisap benda itu, tidak elok. Badan engkau juga tidak elok dibuatnya nanti.
bobenta[b.bEn.tA]kata adjektifberiya-iya, berusaha bersungguh-sungguh.Dari sonjo sampai tongah malam bobenta kita bocarian tapi tak yo solosai.[dA.Äi sn.dZ sAm.pAj k.t.NAh mA.lAm b.bEn.tA ki.t b.tSA.Äi.An tA.pi tA/ j s.l.sAj]Dari senja hingga ke tengah beriya-iya kita mencari jalan penyelesaian, tetapi tidak juga selesai.

Kembali ke atas