10.1.102.43

Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata jumbai-jumbai


Kamus Bahasa Inggeris

KataTakrifSumber
shaggy2. covered with long, coarse hair or fibre, bulunya kasar dan berjumbai-jumbai; (of person) berambut kasar dan berjumbai-jumbai: these ~ mountain ponies are very strong, kuda-kuda gunung yg bulunya kasar dan berjumbai-jumbai ini sangat kuat;Kamus Inggeris-Melayu Dewan
shag 1 2. (attrib) having long coarse pile, bulunya kasar dan berjumbai-jumbai: a rug of pale green ~, hamparan hijau muda yg bulunya kasar dan berjumbai-jumbai;Kamus Inggeris-Melayu Dewan
shaggyadj 1. rough, untidy, kasar dan berjumbai-jumbai; (of eyebrow) kasar dan berceranggah: the barber cut and shampooed his ~ hair, tukang gunting memotong dan mencuci rambutnya yg kasar dan berjumbai-jumbai;Kamus Inggeris-Melayu Dewan
tuftedadj (colloq), (of grass, weed, etc) tumbuh berumpun-rumpun; (of carpet) berumbai-umbai, berjumbai-jumbai:~ grass covered the higher slopes, rumput yg tumbuh berumpun-rumpun meliputi lereng-lereng yg lebih tinggi; a ~ carpet was placed near the door, permaidani yg berjumbai-jumbai diletakkan dekat pintu.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
tasselvt menghias [sst] dgn /rambu, rumbai, jumbai/;Kamus Inggeris-Melayu Dewan
tasseln ornamental bunch of threads, cords, etc, rambu, rumbai, jumbai: a lampshade with long ~s, terendak lampu yg berambu panjang;Kamus Inggeris-Melayu Dewan
fringevt adorn with a fringe, menghias [sst] dgn /rumbai, jumbai, umbai/;Kamus Inggeris-Melayu Dewan
shaggy~ carpets are in vogue now, permaidani yg bulunya kasar dan berjumbai-jumbai menjadi fesyen sekarang.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
fringedadj 1. decorated with fringe, dihiasi /rumbai, jumbai, umbai/, berumbai, berjumbai: a ~ lampshade, terendak lampu yg berumbai; 2. edged, dipinggiri: a garden ~ed with tall palms, taman yg dipinggiri pohon-pohon palma yg tinggi.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
fringen 1. (of hair) jambul: she wore her hair in a ~, rambutnya berjambul; 2. edging of hanging threads etc, rumbai, jumbai, umbai: the rug had a ~ at each end, hamparan itu berumbai pd setiap hujungnya; 3. outer edge, periphery, pinggir: a house on the ~ of the forest, sebuah rumah di pinggir hutan; an observer who was quite happy to stand on the ~ of the crowd, pemerhati yg cukup berpuas hati dgn berdiri di pinggir kumpulan orang ramai;Kamus Inggeris-Melayu Dewan
12

Kembali ke atas