Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[jum.lah] | جومله

Definisi : 1. campuran drpd beberapa bilangan menjadi satu bilangan besar: ~ kerosakan ditaksirkan lebih drpd lima ratus ribu ringgit; 2. banyaknya, bilangannya: ~ wang yg diberi itu tidak memadai; sejumlah 1. sebanyak (yg dinyatakan): ke­rajaan telah membelanjakan ~ RM3 juta utk membina bangunan itu; 2. sebilangan (yg tidak dinyatakan jumlahnya): ~ besar penduduk negara ini beragama Islam; berjumlah mempunyai jumlah: hutangnya di kedai itu ~ dua ratus ringgit; menjumlah membuat kira-kira campur; menjumlahkan mencampurkan bilangan-bilangan menjadi satu: jika dijumlahkan semuanya wang itu cukup utk membeli se­buah rumah; terjumlah 1. terkumpul, telah dicampurkan; 2. termasuk dlm bilangan, terhitung: ke­luarganya ~ dlm golongan orang yg berada; terjumlahkan terkumpulkan, tercampur­kan; tidak ~ tidak terkira (terhitung); penjumlahan perihal atau perbuatan men­jumlahkan. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[jum.lah] | جومله

Definisi : 1 campuran drpd beberapa bilangan menjadi satu bilangan besar; jawapan drpd mencampurkan beberapa bilangan: Berapa ~nya jika 6981 dicampurkan dgn 1007? 2 banyaknya; bilangan: ~ anggota dlm persatuan itu ialah 300 orang. berjumlah mempunyai jumlah; banyaknya sekalian yg ada: Anak muridnya ~ 42 orang. menjumlah membuat hitungan campur: Dia sudah pandai ~ dan mendarab. menjumlahkan mencampurkan beberapa bilangan menjadi satu: Selepas ~ undi itu, didapati banyak orang yg tidak mengundi. terjumlah 1 terkumpul; telah dicampurkan. 2 termasuk dlm bilangan; terhitung: Namanya ~ dlm senarai orang jahat. sejumlah 1 sebanyak; banyaknya: Kerajaan telah mengeluarkan wang ~ dua juta ringgit utk projek itu. 2 sebahagian; sebilangan: ~ besar sebahagian besar. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
jumlah (kata nama)
Bersinonim dengan banyaknya, bilangan, amaun, gunggung;,
Kata Terbitan : sejumlah, menjumlahkan, terjumlah,


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
akaun บัญชีกระแสรายวัน [-krasε:ra:ywan] น akaun semasa บัญญัติ [banyat] น 1 peraturan ก 2 (กฎหมาย) menggubal 3 (ศัพท ์ ) membentuk บัณฑิต [bandit] น graduan: จำนวนบัณฑิต ปีนี้ เกือบห ้ าพันคน Jumlah graduan tahun ini menjangkau lima ribu orang. บัดนี้ [batni:] ว kini บัดกรี [batkri:] ก memateri: คนงานนั้ น กำลังบัดกรีกระบะน ้ ำยาง Pekerja itu sedang memateri takung susu getah. บัดซบ [batsop]ว ้ างเคียง [-ka:ki:a]น kesan sam­pingan ผลงาน [-a:]น hasil kerja ผลพลอยได ้ [-pl:ydai] น keluaran sampingan, hasil sampingan ผลลัพธ ์ [-lap] น 1 (บวก) jumlah 2(ลบ) baki 3 (คูณ หาร) hasil ผละ [pla] ก meninggalkan sesuatu dengan tiba-tiba: ผู ้ ช ่ วยเลขานุการผละไปจาก การประชุมเมื่ อสักครู ่ นี้ Penolong setiausaha telah meninggalkan mesyuarat dengan
Kamus Thai 2.indb
ได ้ ระบุชนิดของผลไม ้ ที่ ต ้ องซื้ อ Isteri saya tidak menentukan jenis buah yang perlu dibeli. 2 memastikan: ไซนับ ไม ่ สามารถระบุจำนวนเงินของเธอที่ หายไปได ้ Zainab tidak dapat memastikan jumlah wangnya yang hilang. ระเบิด [rab:t] น 1 bom ก 2 meletup: ล ้ อรถจักรยานฉันระเบิด Tayar basikal saya meletup. 3 meletupkan: คนงานกำลังระเบิด ภูเขาเพื่ อทำอุโมงค ์ Pekerja-pekerja sedang meletupkan bukit
Kamus Thai 2.indb
me­ngaum. คำแหง [kamhε:] ดู กำแหง คิด [ki  t] ก 1 (จำนวน) mengira: เจ ้ าของร ้ านน ั ้ น คิดราคาสิ่ งของที่ เขาขายไป Pekedai itu me­ ngira jumlah harga barang yang di- jualnya. 2 berfikir: คุณครูคิดครู ่ หนึ่ งก ่ อน จะให ้ คำตอบ Cikgu berfikir sejenak se­be­ lum memberikan jawapan. 3 memikir- kan: เขากำล ั งคิดถึงการจ

Kembali ke atas