10.1.102.44

Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[ka.cau.bi.lau] | کاچاو-بيلاو

Definisi : sangat kacau, kacau-becah, kacau­-bicau, kacau-birau, kacau-balau; berkacau-bilau berkacau sangat: keadaan yg ~; mengacau-bilaukan menjadikan kacau-bilau, mengacau-balaukan. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[ka.cau.bi.lau] | کاچاو-بيلاو

Definisi : kacau-balau; ® kacau. (Kamus Dewan Edisi Keempat)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata kacau-bilau


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
ง ระแวง [rawε:] ก mencurigai: ประชาชน ในจังหวัดชายแดนภาคใต ้ ระแวงเจ ้ าหน ้ าที่ ของรัฐ Penduduk di wilayah sempadan selatan Thai mencurigai kakitangan kerajaan. ระส ่ ำระสาย [rasamrasa:y] ก kacau- bilau: เมื่ อเกิดสงครามบ ้ านเมืองก็ระส่ำระสาย Apabila peperangan berlaku, negara menjadi kacau-bilau. ระหกระเหิน [rahokrah:n] ก mem- bawa diri: เมื่ อถูกขับออกจากวังพระธิดาก็ ระหกระเหินไปยังต ่ างเมือง Setelah di- halau keluar dari istana, Tuan
Kamus Thai 2.indb
ั ่ น [pan] ก memintal ปั ่ นจักรยาน [-cakkraya:n] ก menga­ yuh basikal ปั ่ นด ้ าย [-da:y] ก memintal benang ปั่นป ่ วน [-puan] ก kacau-bilau: บรรยากาศในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ้ อยู ่ ใน สภาพปั ่ นป่วน Suasana di tiga wilayah sem­padan selatan Thai dalam kea­ daan kacau-bilau. ปั่นหุ ้ น [-hun] ก memanipulasi pasa- ran saham
Kamus Thai 2.indb
pun berasa segar. ชุ ่ มชื้น [-c:n] ว lembap: พื้ นดินบริเวณนี้ ชุ ่ มชื้ นมาก Tanah kawasan ini sangat lembap. ชุ ่ ย [cui] ว cuai ชุลมุน [cunlamun] ว kacau-bilau ชู [cu:] ก mengangkat: ผู ้ ก ่ อการร ้ ายคน น ั ้นชูมือท ั ้ งสองข ้ างของเขาขึ้ นเป็นการยอมแพ ้ Pengganas itu mengangkat kedua-dua belah tangannya sebagai tanda
Kamus Thai 2.indb
pem- balakan bukit itu hampir gondol. โกโรโกโส [ko:ro:ko:so:] ว cabuk, bu- ruk: รถโกโรโกโสของเขาขายไม ่ ออก Kereta cabuknya tidak laku dijual. โกลาหล [ko:la:hon] ว hiruk-pikuk, kacau-bilau โกศ [ko:t] น 1 (ศพ) keranda duduk 2 (กระดูก) cepu abu mayat โกหก [ko:hok] ก 1 berbohong: อย ่ า เป็นคนชอบโกหก Jangan jadi orang yang suka berbohong. 2

Kembali ke atas