Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[ka.lau] | کالاو

Definisi : 1. kata penghubung (kata sendi) utk menyatakan syarat (sebagaimana yg dihurai­kan berikutannya), jika, jikalau: pekerja-pekerja akan berhenti mogok ~ pihak majikan menerima tuntutan mereka; 2. seandai­nya, sekiranya, misalnya: ~ begitu tentu Sutan tak akan lama tinggal di rumah bukan? 3. bagi..., menurut pendapat..., sekira­nya (saya dll) yg terlibat atau yg memutuskan dsb: ~ saya, budak itu sudah patut dihukum; kalau-kalau barangkali, jangan-jangan, takut-takut, adakah (apakah)...: ia bimbang ~ ada orang yg melihatnya; segala menteri dan penggawa pergi mencari paduka anak-anda baginda pd segenap rimba dan padang ~ ada jatuh diterbangkan Dewa Sukma Belantara; kalaupun walaupun, jika pun, sekalipun: ~ ada, tidak terbayar kita harganya; berkalau-kalau mengatakan sesuatu yg tidak pasti dgn mengatakan kalau berkali­kali, atau memberikan pelbagai alasan: mengapa pula ~ Fikri?; budaya ilmu menjauhkan masyarakat drpd membuat serkap jarang, ~ dan berpura-pura. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[ka.lau] | کالاو

Definisi : 1 kata yg menyatakan syarat dll; jika: ~ tidak ada halangan, saya akan datang petang ini. 2 sekiranya; seandainya; umpamanya: ~ engkau tidak berhenti, tentu pangkatmu sudah naik. kalau-kalau barangkali; boleh jadi: Cuba bertanya pd orang tua itu, ~ dia tahu. kalaupun jika sekalipun: ~ barang itu ada, tentulah mahal. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
kalau (kata tugas)
Bersinonim dengan jika, jikalau, seandainya, sekiranya, misalnya, bila, senyampang.,

Puisi
 

Kalau tuan menebang jati,
     Kalau tumbang saya tolakkan;
Kalau tuan mencari ganti,
     Kalau kurang saya sorakkan.


Lihat selanjutnya...(945)
Peribahasa

Jenguk pandang tindai-tindai;
     usul-usul,
asal-asal,
     jangan ditinggalkan.

Bermaksud :

Sebelum melakukan sesuatu pekerjaan lebih baik diperiksa dan diselidiki dulu, supaya selamat dan sempurna pekerjaan itu. tindai-tindai = lihat dengan perhatian yang saksama kalau-kalau ada yang salah.

 

Lihat selanjutnya...(180)

582

Once a thief, always a thief

Tanggapan orang, perangai manusia tidak akan berubah. Kalau pernah buat jahat, ia tentu akan mengulanginya.

Kalau anjing biasa makan tahi, tak makan hidu ada juga

Ex-convicts have to face the fact that they are not going to get jobs easily as the public still apply the principle: ''Once a thief, always a thief''.

Bekas banduan harus menerima hakikat bahawa mereka tidak mudah diambil bekerja memandangkan masyarakat masih berpendirian: ''Kalau anjing biasa makan tahi, tak makan hidu ada juga ''.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(45)

Glosari Dialek Pulau Pinang

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
kot-kot[kot.kot]kata tugasbarangkali, agak-agak, kalau-kalauCo hang pi tengok dalam bilek kot-kot dia ada.[tSo hAN pi tE.No/ dA.lAm bi.le/ kot.kot di.jA A.dA]Cuba awak pergi tengok dalam bilik kalau-kalau dia ada.
   2. mempengaruhi seseorangHang dok baek dengan dia, hang petek sikit kot-kot dapat habuan.[hAN do/ bAe/ d«.NAn di.jA hAN p«.tE/ si.kit kot.kot dA.pAt hA.bu.wAn]Awak baik dengannya, awak pengaruhinya kalau-kalau dapat habuan.
   2. mengibas-ngibas dengan kuat sesuatu benda seperti kain, tikar dan lain-lainGeretok dulu kaen tu kalu nak pakai, kot-kot ada semut.[g«.Ò«.to du.lu kAen tu kA.lu nA pA.kAj kot.kot A.dA s«.mut]Kibas dulu kain itu kalau hendak pakai, kalau-kalau ada semut.
   2. menyedut sesuatuKalu nak makan siput belitong kena pandai serot.[kA.lu nA/ mA.kAn si.put b«.li.toN k«.nA pAn.dAj s«.ҍ)t]Kalau makan siput belitung perlulah tahu menyedut.
jerit[dZ«.Òit]kata kerjaminum sekadar membasahkan tekak.Kalu nak balek pon jerit ayaq sikit.[kA.lu nA/ bA.le/ pon dZ«.Òit A.jA)Ö si.kit]Kalau hendak balik sekalipun, minum sedikit air.
cek[tSE]kata nama1. ganti nama diri pertama tunggal; saya, akuKalu buleh cek pon nak pi jugak.[kA.lu bu.leh tSE pon nA pi dZu.gA]Kalau boleh saya pun hendak pergi juga.
reban[Ò«.bAn]kata kerjaruntuhPondok hang tu kalu mai agin mesti reban.[pon.do hAN tu kA.lu mAj A.gin m«s.ti Ò«.bAn]Pondok awak itu kalau datang angin mesti runtuh.
merton[m«r.ton]kata namatukul besi; martonPakai merton kalu nak pecah aih ketoi.[pA.kAj m«r.ton kA.lu nA/ p«.tSAh AC k«.toj]Guna tukul kalau hendak memecahkan ketulan ais.
   2. memakai perhiasan emas yang banyak dan berlebihanTok kalu tak merendeh tak pi makan kenuri.[to/ kA.lu tA/ m«.ÒEn.dEh tA/ pi mA.kAn k«.nu.Òi]Nenek kalau tidak memakai barang kemas yang banyak tidak akan pergi kenduri.
   2. berkenaan dengan kulit yang kendur, gelambir.Kalu dah tua nampak gelambiaq kat lehiaq.[kA.lu dAh tu.wA nAm.pA/ g«.lAm.bi.jA)Ö kAt lE.hi.jA)Ö]Kalau sudah tua nampak gelambir pada leher.
12345678

Kembali ke atas