Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[ka.lau] | کالاو

Definisi : 1. kata penghubung (kata sendi) utk menyatakan syarat (sebagaimana yg dihurai­kan berikutannya), jika, jikalau: pekerja-pekerja akan berhenti mogok ~ pihak majikan menerima tuntutan mereka; 2. seandai­nya, sekiranya, misalnya: ~ begitu tentu Sutan tak akan lama tinggal di rumah bukan? 3. bagi..., menurut pendapat..., sekira­nya (saya dll) yg terlibat atau yg memutuskan dsb: ~ saya, budak itu sudah patut dihukum; kalau-kalau barangkali, jangan-jangan, takut-takut, adakah (apakah)...: ia bimbang ~ ada orang yg melihatnya; segala menteri dan penggawa pergi mencari paduka anak-anda baginda pd segenap rimba dan padang ~ ada jatuh diterbangkan Dewa Sukma Belantara; kalaupun walaupun, jika pun, sekalipun: ~ ada, tidak terbayar kita harganya; berkalau-kalau mengatakan sesuatu yg tidak pasti dgn mengatakan kalau berkali­kali, atau memberikan pelbagai alasan: mengapa pula ~ Fikri?; budaya ilmu menjauhkan masyarakat drpd membuat serkap jarang, ~ dan berpura-pura. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[ka.lau] | کالاو

Definisi : 1 kata yg menyatakan syarat dll; jika: ~ tidak ada halangan, saya akan datang petang ini. 2 sekiranya; seandainya; umpamanya: ~ engkau tidak berhenti, tentu pangkatmu sudah naik. kalau-kalau barangkali; boleh jadi: Cuba bertanya pd orang tua itu, ~ dia tahu. kalaupun jika sekalipun: ~ barang itu ada, tentulah mahal. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
kalau (kata tugas)
Bersinonim dengan jika, jikalau, seandainya, sekiranya, misalnya, bila, senyampang.,

Puisi
 

Kalau tuan menebang jati,
     Kalau tumbang saya tolakkan;
Kalau tuan mencari ganti,
     Kalau kurang saya sorakkan.


Lihat selanjutnya...(945)
Peribahasa

Jenguk pandang tindai-tindai;
     usul-usul,
asal-asal,
     jangan ditinggalkan.

Bermaksud :

Sebelum melakukan sesuatu pekerjaan lebih baik diperiksa dan diselidiki dulu, supaya selamat dan sempurna pekerjaan itu. tindai-tindai = lihat dengan perhatian yang saksama kalau-kalau ada yang salah.

 

Lihat selanjutnya...(180)

582

Once a thief, always a thief

Tanggapan orang, perangai manusia tidak akan berubah. Kalau pernah buat jahat, ia tentu akan mengulanginya.

Kalau anjing biasa makan tahi, tak makan hidu ada juga

Ex-convicts have to face the fact that they are not going to get jobs easily as the public still apply the principle: ''Once a thief, always a thief''.

Bekas banduan harus menerima hakikat bahawa mereka tidak mudah diambil bekerja memandangkan masyarakat masih berpendirian: ''Kalau anjing biasa makan tahi, tak makan hidu ada juga ''.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(45)

Glosari Dialek Negeri Sembilan

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan DialekMaksud Ayat
bake[bA.ke]kata adjektifberkenaan makanan, tanah yang keras pada bahagian atas.Wajik tu kalau tolobeh gulo bake jadie.[wA.ji/ tu kA.lAw t.l.beh gu.lo bA.ke dZA.di.E]Wajik itu kalau terlebih gula, bake jadinya.
komirau[k.mi.ÄAw]kata adjektifberkenaan buah yang masak mencelah, hampir tua, hampir masak.Langsat baru komirau kalau makan pon masam.[lAN.sAt bA.Äu k.mi.ÄAw kA.lAw mA.kAn pon mA.sAm]Langsat baru masak mencelah kalau di makan pun masam.
jangek[dZA.NE/]kata namakulit haiwan bahagian tengkuk kerbau atau lembu yang dibakar.Gulai jangek tu sodap kalau campo bolimbing buloh.[gu.lAj dZA.NE/ tu s.dAp kA.lAw tSAm.p b.lim.biN bu.lh]Gulai jangek itu sedap kalau dicampur dengan belimbing.
orang somondo[.ÄAN s.mn.d] pengantin lelaki.Orang somondo ni, kok corodek toman borunding, kok bodo disuroh arah.[.ÄAN s.mn.d ni k/ tS.č.de/ t.mAn b.Äun.deN k/ b.d di.su.čh A.ÄAh]Pengantin lelaki ini kalau cerdik teman berunding, kalau bodoh, disuruh buat kerja.
tobolengot[t.b.lE.Nt]kata adjektifberkenaan mata pisau, parang dan lain-lain yang bengkok.Tula, kalau boli parang yang murah, pakai sokali duo, dah tobolengot.[tu.lA kA.lAw b.li pA.ÄAN jAN mu.ÄAh pA.kAj s.kA.li du.w dAh t.b.lE.Nt]Itulah, jika beli parang yang murah, pakai sekali dua, sudah bengkok matanya.
bobot[b.bt]kata kerjamenyuruh dengan memuji atau menegah dengan menyuruh.Kok nak nyuroh budak tu dibobot-bobot an, kang tak poi de do.[k/ nA/ øu.čh bu.dA/ tu di.b.bt b.bt.An kAN tA/ pi de d]Kalau hendak menyuruh budak itu hendaklah dengan cara memuji-mujinya, kalau tidak budak itu tidak akan pergi.
molanco[m.lAn.tSo]kata namatahi cair; melanuih.Kok makan julap porut molanco.[k/ mA.kAn dZu.lAp po.Äut m.lAn.tSo]Kalau makan julap, senang tahi cair.
melanuih[m«.lA.nuih]kata namatahi cair; molanco.Kok makan julap, sonang melanuih.[k/ mA.kAn dZu.lAp s.nAN m«.lA.nuih]Kalau makan julap, senang tahi cair.
conge[tS.NE]kata adjektifnakal.Rotanlah dio, kok dio conge.[č.tAn.lAh di.j k/ di.j tS.NE]Rotanlah dia, kalau dia nakal.
jigat[dZi.gAt]kata adjektifkental, keras.Kok dikacau lamo-lamo, jigatlah ponganan tu.[k/ di.kA.SAw lA.m lA.m dZi.gAt.lAh p.NA.nAn]Kalau dikacau lama-lama keraslah dodol itu.
12345

Kembali ke atas