Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[kam.pung] | کامڤوڠ

Definisi : 1. kawasan kediaman (terdiri drpd sekumpulan rumah dll) di luar bandar, desa, dusun: ~nya terletak kira-kira 12 km dr Kuala Lumpur; (ketua) kepala ~ orang yg menjadi ketua kpd penduduk kampung; orang ~ a) penduduk kampung; b) orang yg tidak moden (masih berpegang pd kebiasaan atau tradisi lama); rumah ~ rumah yg reka bentuknya (buatannya dsb) spt yg lazimnya terdapat di kampung; tanah ~ tanah yg terletak di kawa­san kampung (bukan tanah di kawasan per­bandaran); 2. kawasan dlm bandar tempat sesuatu kaum tinggal berkelompok: ~ Cina; ~ Melayu; 3. ki tidak moden, agak kolot: datuknya masih ~; 4. bukan dihasilkan (dipe­lihara dll) dgn cara pengurusan moden, terpelihara (terhasil, terjaga, dll) cara kam­pung; anjing ~ anjing liar yg tidak dipelihara; ayam ~ ayam yg dipelihara dgn cara biasa di kampung; kopi ~ kopi yg bukan dr ladang (perkebunan dsb); ~ dunia dunia yg dilihat sbg sistem yg bersepadu keseluruhannya yg semua bahagiannya saling bergantungan; ~ halaman (laman) kampung tempat lahir; berkampung berhimpun, berkumpul: malam tadi kita ~ adik-beradik serta saudara-mara; sekalian rakyat pun ~lah; mengampungkan menghimpunkan, mengum­pulkan: kampungkanlah segala rakyat; kampungan 1. ada kaitannya dgn kebiasaan, tradisi, dsb yg terdapat di kampung: yg menarik tentang Ngoyang ialah mitos dan nilai tradisi teater ~ yg wujud di dalamnya; 2. ki tidak moden, kuno: akronim mesti membentuk nama yg indah yg tidak ~; kekampungan bersifat kampung (peng­hidupan, keadaan, adat resam, dll), (masih) berasaskan kebiasaan (tradisi dsb) yg dipegang atau diikut penduduk kampung: ia mencemuh cara hidup kita yg dianggapnya ~; perkampungan 1. mengenai (berkaitan dgn) kampung: pegawai ~; 2. kelompok (kumpulan) kampung: daerah ~; mereka dibawa ke kawasan ~ baru; 3. tempat berkampung (berhimpun): sesudah dua hari berjalan kaki, sampailah kami ke ~ bala tentera itu; 4. sekelompok, sekumpulan. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[kam.pung] | کامڤوڠ

Definisi : 1 kawasan perumahan di luar bandar; desa: Dia lebih suka tinggal di ~ drpd tinggal di bandar. 2 kawasan yg terletak dlm bandar tempat sesuatu kaum tinggal berkelompok: ~ Jawa; ~ Keling. ~ halaman kampung dll tempat seseorang dilahirkan. berkampung berkumpul; berhimpun: Sekalian rakyat pun ~lah. Malam ini kita ~, malam esok kita bercerai. perkampungan 1 kumpulan atau kelompok kampung. 2 tempat orang berkampung (berkumpul, berhimpun). (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
kampung (kata nama)
Bersinonim dengan desa, kediaman, rantau, kawasan, daerah, wilayah, negeri, sektor, seksyen, zon;,
Kata Terbitan : berkampung, mengampungkan, kekampungan, perkampungan,

Puisi
 

Makan nasi ulamnya jantung,
     Jantung ada atas meja;
Saya malas orang kampung,
     Orang kampung soalkan belanja.


Lihat selanjutnya...(102)
Peribahasa

Gajah masuk kampung,
     kalau kayu (= pohon) tak tumbang,
rumput layu juga.

Bermaksud :

Orang yang berkuasa dapat berbuat sekehendak hatinya dalam lingkungan orang lemah (orang kecil).

 

Lihat selanjutnya...(11)

135

Squeezed between the devil and the deep blue sea

Berada dalam dilemma untuk membuat pilihan kerana kedua-dua pilihan yang ada tetap akan mendatangkan masalah.

Lalu hangus, surut layu

The volcanic mud that gushed out from the underground has devoured the whole village. In a desperate move to save the village, the government decided to divert the mud flow to the nearby sea. But the action caused an uproar among the fisherman who worried

Lumpur gunung berapi yang memancut keluar dari perut bumi telah menenggelamkan seluruh kampung. Untuk menyelamatkan kampung itu, kerajaan telah mengambil langkah terakhir untuk mengalihkan lumpur itu ke arah laut yang berhampiran.Namun tindakan ini telah menimbulkan kekecohan dalam kalangan nelayan yang bimbang periuk nasi mereka akan terjejas. Keadaan ini membuatkan kerajaan berasa serba salah kerana hendak lalu hangus, surut layu.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(19)

Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
ว ไหนก็ได ้ Duduk di kerusi mana-mana pun boleh. กก 1 [kok] น menderung: ชาวบ ้ านปลูกต ้ น กกเพื่ อป ้ องก ั นตลิ่ งพ ั ง Penduduk kampung menanam pokok menderung supaya tebing sungai tidak runtuh. กก 2 [kok] ก mengeram: นกกระทากำล ั งกกไข ่ Burung puyuh sedang mengeram. ก ๊ ก [kok] น kumpulan, kelompok: ก ่ านเขา กระดกขึ้ นกระดกลงเมื่ อถูกเหยียบ Papan lantai rumahnya jongkang-jongket apa­bila dipijak. กระด ้ ง [krado] น nyiru: ชาวบ ้ านใช ้ กระด ้ งฝ ั ดข ้ าวเปลือก Orang kampung meng- gunakan nyiru untuk menampi padi. กระดอ [krad:] น zakar กระดอง [krad:] น cangkerang กระดอน [krad:n] ก melantun: ล ูกฟุตบอลกระดอนเมื่ อถูกขว ้ างโดนกำแพง Bola itu melantun apabila dibaling
Kamus Thai 2.indb
pokok ร ่ มเย็น [-yen] ว aman, sejahtera: หลังจาก ปัญหานั้ นได ้ รับการแก ้ ไขชาวบ ้ านก็ใช ้ ชีวิตอย ่ าง ร ่ มเย็น Setelah masalah itu diselesai- kan, orang kampung pun dapat hidup dengan aman. รวก [ruak] น buluh galah รวง [rua] น 1 tangkai: รวงข ้ าว tangkai padi 2 (ผึ ้ ง) sarang: รวงผึ้ ง sarang lebah ร dengan tali. รวบยอด [-y:t] ก menjumlahkan: บริษัทจะรวบยอดบัญชีทุกสิ้ นปี Pada akhir tahun syarikat akan menjumlahkan semua pendapatannya. รวบรวม [-ruam] ก mengumpul: ชาวบ ้ าน ตำบลเมาะมาวีรวบรวมเงินบริจาคเพื่ อสร ้ าง มัสยิด Penduduk kampung Mak Mawi mengumpul wang derma untuk mem- bina masjid. รวบรัด [-rat] ก memendekkan: ประธาน ที่ ประชุมรวบรัดการอภิปรายของบรรดาสมาชิก สหกรณ ์ นั้ น Pengerusi mesyuarat me- mendekkan perbahasan para ahli koperasi itu. รวม
Kamus Thai 2.indb
menumpukan perhatian: จิตใจของเขาจดจ ่ ออยู ่ กับเนื้ อหาปาฐกถาธรรม วันตรุษอีดิลฟิตรี Dia menumpukan per­ hatian terhadap isi khutbah Hari Raya Aidilfitri. จดจำ [-cam] ก ingat: ชาวบ ้ านจดจำเหตุการณ ์ ในวันนั้ น Orang kampung masih i­ ngat akan kejadian pada hari itu. จดทะเบียน [-tabian] ก mendaftar- kan: ทั้ งคู ่ ได ้ ไปจดทะเบียนสมรสที่ ที่ ว ่ าการอำเภอ Pasangan itu telah pergi mendaftar­ kan perkahwinan Pelajaran me­nekankan pendidikan moral. จลาจล [cala:con] น rusuhan: รัฐบาล สามารถควบคุมการจลาจลไว ้ ได ้ Kerajaan mampu mengawal rusuhan itu. จวก [cuak] ก mencangkul: ชาวบ ้ านกำลัง จวกดินเพื่ อปลูกแตงโม Orang kampung se­ dang mencangkul tanah untuk mena­ nam tembikai. จวน 1 [cuan] น kediaman rasmi gabenor จวน 2 [cuan] ว hampir: คณะทูตลาวจวนถึง สะพานแม ่ น้ำโขงแล ้ ว Rombongan Duta Laos sudah
Kamus Thai 2.indb
1 suka: คนอังกฤษนิยม ดื่ มชามากกว ่ าดื่ มกาแฟ Orang Inggeris lebih suka minum teh daripada minum kopi. 2 meminati: บรรดาเยาวชนในหมู ่ บ ้ าน ของฉันนิยมทีมแมนเชสเตอร ์ ยูไนเต็ด Para be- lia kampung saya meminati pasukan Manchester United. นิยาม [niya:m] น takrif, definisi นิยาย [niya:y] น novel นิรโทษกรรม [nirato:tsakam] น pengampunan: อาชญากรที่ ถูกตัดสินจำคุก ตลอดชีวิตได ้ รับนิรโทษกรรมเนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา Penjenayah yang dihukum ว gigih: นักเรียนบากบั ่ น หาความรู ้ เพื่ ออนาคตที่ สดใส Para pelajar gigih mencari ilmu demi masa depan mereka. บาง 1 [ba:] น bencah: ชาวบ ้ านจับปูใน บางตาวา Orang kampung menangkap ketam dalam bencah air tawar. บาง 2 [ba:] ว sesetengah: บางคนไม ่ ชอบ กินทุเรียน Sesetengah orang tidak suka makan durian. บางครั้ ง [-kra] ว kadangkala, kadang- kadang บางที

Kembali ke atas