Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
 
kata (kata nama)
Bersinonim dengan ucap, tutur, bicara, cakap, nyata, titah, sabda, firman, lafaz, sebut, ujar, syarah, bahas;,
Kata Terbitan : sekata, katakan, berkata, berkata-kata, mengata, mengatakan, memperkatakan, terkata, perkataan,

Puisi
 

Mengapa adik menjahit baju,
     Menjahit kain si banyak lagi;
Mengapa adik kata begitu,
     Kata yang lain banyak lagi.


Lihat selanjutnya...(70)
Peribahasa

Seperti bunyi gung tertangkup.

Bermaksud :

Kata-kata yang tidak jelas.

 

Lihat selanjutnya...(65)


Glosari Dialek Kelantan

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
mulok beruh[mu.lo/ b«.Äuh] 1. berkenaan perempuan yang suka mengeluarkan kata-kata kesat.Jange dok mulok beruh gak nyo maroh ko ore.[dZA.NE do/ mu.lo/ b«.Äuh gA/ ø mA.čh k .ÄE]Jangan suka mengeluarkan kata-kata kesat nanti dimarahi orang.
gayo[gA.j]kata kerjamenggunakan kata-kata manis dengan tujuan memikat hati, memujuk.Acu gayo gak adek mung tu, ngaju jok pagi lagi.[A.tSu gA.j gA/ A.de/ muN tu N:A.dZu dZ/ p:A.gi lA.gi]Tolong pujuklah adik kamu tu, merajuk dari pagi lagi.
naka[nA.kA]kata adjektifberkenaan perbuatan atau kata-kata yang menggelikan hati, kelakar, lucu.Budok tu naka sunggoh, semo ore suko ko diyo.[bu.d/ tu nA.kA suN.goh s:«.m .ÄE su.k k di.j]Budak tu kelakar sungguh, semua orang suka padanya.
kebobok[k«.b.b/]kata kerjamelakukan sesuatu atau mengucapkan kata-kata yang boleh menimbulkan kelucuan, berjenaka, melawak, berkelakar; bobok.Jange ambek ati gapo diyo kato, diyo tu kebobok jah.[dZA.NE Am.be/ A.ti g:A.p di.j kA.t di.j tu k«.b.b/ dZAh]Jangan ambil hati apa yang dia kata, dia tu melawak saja.
bobok[b:.b/]kata kerjamelakukan sesuatu atau mengucapkan kata-kata yang boleh menimbulkan kelucuan, berjenaka, melawak, berkelakar; kebobok.Pok Ya suko bena bobok keda kopi.[p/ jA su.k b«.nA b:.b/ k:«.dA k.pi]Pak Ya suka benar berjenaka di kedai kopi.
pado[pA.do]kata adjektifmengambil perhatian akan sesuatu (seperti nasihat, kata-kata), endah akan, peduli.Kito anok ni, keno pado kato ore tuo.[ki.t A.n/ ni ke.n pA.do kA.t .ÄE tu.w]Kita sebagai anak ni, kena ambil perhatian nasihat orang tua.
he[hE]kata tugaskata untuk mengatakan benar, setuju (secara halus).He, yo la tu, hok mung kato.[hE j lA tu h/ muN kA.t]Ya, betullah tu apa yang kamu kata.
ho[h)]kata tugaskata untuk menyatakan benar (setuju), ya, memang benar, betul.Mung ni ore royak gapo pong ho blako.[muN ni .ÄE č.jA/ g:A.p poN h))) blA.k]Kamu ni, orang kata apa pun mengiakan belaka.
lagu[lA.gu]kata tugaskata untuk menunjukkan perumpamaan, seperti, macam, bagai.Demo buwak lagu ni la, kalu nok cepak gak.[dE.m bu.wA/ lA.gu ni lA kA.lu n/ tS«.pA/ gA/]Kamu buat macam nilah, kalau nak cepat.
jolo[dZo.lo]kata tugaskata penegas untuk menunjukkan memang demikian halnya, sungguh, sah, benar.Jolo doh, tu ayoh Mamak ngaeh ike.[dZ.l dh tu A.jh mA.mA/ N:Aeh i.kE]Benarlah, itulah ayah Mamat peraih ikan.
12345678910...

Kembali ke atas